wsh logo

DZIEKAN AKADEMICKIEGO STUDIUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

dr Tomasz Orczykowski

mILENA
Absolwent Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ukończył studia magisterskie na kierunku pedagogika ze specjalnością resocjalizacja i profilaktyka społeczna.
Ukończył
również studia magisterskie na kierunku psychologia ze specjalnością psychologia kliniczno –sądowa.
Jest też absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, gdzie ukończył studia
magisterskie na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie.
W 2012 roku na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach uzyskał tytuł doktora nauk
o zdrowiu. Jest wieloletnim wykładowcą akademickim. Jego zainteresowania naukowe
obejmują problematykę niedostosowania społecznego oraz profilaktyki zachowań
ryzykownych. Jest autorem programów profilaktycznych skierowanych głównie do młodzieży
oraz publikacji naukowych krajowych i międzynarodowych
.
Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content