wsh logo

TUITION

PROMOCJA

Studia licencjackie, inżynierskie, jednolite magisterskie – 1000 zł mniej za pierwszy semestr przy zapisie do 10 sierpnia (bez opłaty wpisowego i opłaty rekrutacyjnej, pierwszy semestr w cenie 1400 zł)

Radom Academy of Economics as any Polish university is an institution of public utility, operating on a non-profit organization rules. RAoE is a non-public school, and is not subsidized from the state budget. It is however dependent on the legislation regarding the field of higher education, on the same basis as all universities in Poland, including public universities.

To secure the funds for the operation, the Academia have to rely on the tuition fees from its students. It has been calculated on a level that we hope is attractive both in the regional and the national level, in order to ensure a high quality education. We also try to be as competitive as we can, so we haven’t changed the tuition level for many years now.

Undergraduate Studies

Undergraduate studies – TUITION per semester depends on the Specialization:

Administration 2100 PLN
Pedagogy 2100 PLN
Internal Safety 2100 PLN
Management 2100 PLN
Law in Business 2100 PLN
Psychology 2100 PLN
Entry fee 415 PLN
Enrollment fee 85 PLN
Engineering Studies

Engineering Studies – TUITION per semester:

Computer science 2250 PLN
Entry fee 415 PLN
Enrollment fee 85 PLN
Graduate Studies

ADMINISTRATION  1ST SEMESTER 2ND SEMESTR 3RD 4TH SEMESTERS
RAoE Alumnus 1850 PLN 2250 PLN 2350 PLN / semestr
Other Universities Alumnus 2250 PLN 2250 PLN 2350 PLN / semestr
Zarządzanie ryzykiem podatkowym – kontrola biznesowa 1800 2 POBIERZ
Psychologia dzieci i młodzieży 1600 2 POBIERZ
Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) 1200 3 POBIERZ
Rachunkowość budżetowa 1600 2 POBIERZ
Nowoczesny menedżer sprzedaży 2000 2 POBIERZ
Zwalczanie przestępczości gospodarczej i podatkowej 1600 2 POBIERZ
Psychologia biznesu 1600 2 POBIERZ
Mediacje rodzinne 1500 2 POBIERZ
Organizacja i zarządzanie w administracji 1400 2 POBIERZ
Zarządzanie zasobami ludzkimi 1600 2 POBIERZ
Studia menedżerskie 1600 2 POBIERZ
Zarządzanie oświatą 1200 2 POBIERZ
Rachunkowość i podatki 1500 2 POBIERZ
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, kadry i płace 1500 2 POBIERZ
Administracja publiczna 1400 2 POBIERZ
Grafika komputerowa i multimedialna 1700 2 POBIERZ
Przygotowanie pedagogiczne 1200 3 POBIERZ
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) 1200 3 POBIERZ
Logopedia z emisją głosu 1800 4 POBIERZ
Dydaktyka języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 1200 3 POBIERZ
Coaching i mentoring 1800 2 POBIERZ

Tuition fees for undergraduate and graduate studies can be divided into 5 installments each semester!

Immediately after the submission of documents and after getting the confirmation of the successful enrollment to the list of students You can apply for scholarship. Radom Academy of Economics offer a choice of seven types of financial aid. There’s over 2 million PLN spent on that purpose annually. Half of the RAoE students uses financial assistance in the form of scholarships and many studies out of charge.

For more information on the Tuitions please contact:
Bursar – student support dept.:

Radom Academy of Economics
61a Traugutta St.
pho/fax 048 363 22 90 ext. 48
e-mail: kwestura@wsh.p

PLEASE NOTE!
Starting from march 2012, Bursar accepts payments via debit cards! In order to meet the expectations of students and to facilitate the settlement with University, Radom Academy of Economics have set up a payment terminal, which enables the non-cash payments. Each student with a debit card can use it now in RAoE Bursar – for more details, please contact the Bursar!

Spread the love
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content