wsh logo

TUITION

PROMOCJA

Studia licencjackie, inżynierskie, jednolite magisterskie – 1000 zł mniej za pierwszy semestr przy zapisie do 10 sierpnia (bez opłaty wpisowego i opłaty rekrutacyjnej, pierwszy semestr w cenie 1400 zł)

Radom Academy of Economics as any Polish university is an institution of public utility, operating on a non-profit organization rules. RAoE is a non-public school, and is not subsidized from the state budget. It is however dependent on the legislation regarding the field of higher education, on the same basis as all universities in Poland, including public universities.

To secure the funds for the operation, the Academia have to rely on the tuition fees from its students. It has been calculated on a level that we hope is attractive both in the regional and the national level, in order to ensure a high quality education. We also try to be as competitive as we can, so we haven’t changed the tuition level for many years now.

Undergraduate Studies

Undergraduate studies – TUITION per semester depends on the Specialization:

Administration2100 PLN
Pedagogy2100 PLN
Internal Safety 2100 PLN
Management 2100 PLN
Law in Business2100 PLN
Psychology 2100 PLN
Entry fee415 PLN
Enrollment fee85 PLN
Engineering Studies

Engineering Studies – TUITION per semester:

Computer science2250 PLN
Entry fee415 PLN
Enrollment fee85 PLN
Graduate Studies

ADMINISTRATION 1ST SEMESTER2ND SEMESTR 3RD 4TH SEMESTERS
RAoE Alumnus1850 PLN2250 PLN2350 PLN / semestr
Other Universities Alumnus2250 PLN2250 PLN2350 PLN / semestr
Zarządzanie ryzykiem podatkowym – kontrola biznesowa18002POBIERZ
Psychologia dzieci i młodzieży16002POBIERZ
Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna)12003POBIERZ
Rachunkowość budżetowa16002POBIERZ
Nowoczesny menedżer sprzedaży20002POBIERZ
Zwalczanie przestępczości gospodarczej i podatkowej16002POBIERZ
Psychologia biznesu16002POBIERZ
Mediacje rodzinne15002POBIERZ
Organizacja i zarządzanie w administracji14002POBIERZ
Zarządzanie zasobami ludzkimi16002POBIERZ
Studia menedżerskie16002POBIERZ
Zarządzanie oświatą12002POBIERZ
Rachunkowość i podatki15002POBIERZ
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, kadry i płace15002POBIERZ
Administracja publiczna14002POBIERZ
Grafika komputerowa i multimedialna17002POBIERZ
Przygotowanie pedagogiczne12003POBIERZ
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)12003POBIERZ
Logopedia z emisją głosu18004POBIERZ
Dydaktyka języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej12003POBIERZ
Coaching i mentoring18002POBIERZ

Tuition fees for undergraduate and graduate studies can be divided into 5 installments each semester!

Immediately after the submission of documents and after getting the confirmation of the successful enrollment to the list of students You can apply for scholarship. Radom Academy of Economics offer a choice of seven types of financial aid. There’s over 2 million PLN spent on that purpose annually. Half of the RAoE students uses financial assistance in the form of scholarships and many studies out of charge.

For more information on the Tuitions please contact:
Bursar – student support dept.:

Radom Academy of Economics
61a Traugutta St.
pho/fax 048 363 22 90 ext. 48
e-mail: kwestura@wsh.p

PLEASE NOTE!
Starting from march 2012, Bursar accepts payments via debit cards! In order to meet the expectations of students and to facilitate the settlement with University, Radom Academy of Economics have set up a payment terminal, which enables the non-cash payments. Each student with a debit card can use it now in RAoE Bursar – for more details, please contact the Bursar!

Spread the love
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content