wsh logo
studia wsh

Master's Degree Studies

czas trwania

Study Period: 2 years (4 semesters)

The idea of specialization

Celem studiów jest zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu kryminologii i nauk jej pokrewnych w obszarze przeciwdziałania zjawisku przestępczości oraz patologii w życiu społecznym i działalności gospodarczej. Studia dają  możliwość uzyskania poszerzonej wiedzy o metodach i narzędziach badawczych związanych ze strategią, taktyką i technikami kryminologicznymi, pozwalającymi opisywać różne rodzaje przestępczości oraz kryminalistycznymi wykorzystywanymi do wykrywania i zwalczania poszczególnych rodzajów przestępstw. W uczelnianym laboratorium kryminalistycznym oraz podczas praktyk zawodowych studenci zapoznają się z wybranymi technikami kryminalistycznymi m. in.: daktyloskopia, grafologia, fonoskopia, traseologia, mechanoskopia, badania mikrośladów, fotografia kryminalistyczna, itp.

Program studiów, oprócz wiedzy z zakresu osoby sprawcy i przyczyn popełniania czynów zabronionych, obejmuje również treści dotyczące metod ujawniania i zabezpieczania śladów, metod identyfikacji człowieka, badania dowodów rzeczowych i metodyki wykrywania oraz dowodzenia zdarzeń, a także psychokryminalistyki.

CAREER PERSPECTS

Absolwenci mogą podjąć pracę i służbę w Policji, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Służbie Celnej, w służbach karno-skarbowych, instytucjach zajmujących się ofiarami przestępstw oraz bezpieczeństwem wewnętrznym. Po ukończeniu specjalności można znaleźć zatrudnienie w organizacjach przeciwdziałania zjawisku przestępczości, lub rozpocząć prowadzenie własnej działalności itp.

Spread the love
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content