wsh logo
studia wsh

Studia magisterskie

czas trwania

Czas trwania: 2 lata (4 semestry)

KONCEPCJA STUDIÓW

Celem kształcenia jest dostarczenie studentom wiedzy z zakresu metodologii badań psychologicznych, psychometrii stosowanej, mechanizmów zachowań, psychoterapii, psychoprofilaktyki, metod udzielania pomocy psychologicznej, konstruowania metod diagnostyki psychologicznej. Ze względu na praktyczny profil studiów niezwykle ważne jest kształtowanie u studentów praktycznych umiejętności obserwacji, analizy i interpretacji zjawisk społecznych oraz wykorzystania wiedzy w praktyce, czyli wykształcenie umiejętności stosowania narzędzi diagnozy psychologicznej, podejmowania skutecznej interwencji, doradztwa i pomocy psychologicznej w wybranych przez studentów specjalnościach. Konieczność sprawnego komunikowania się z ludźmi w różnym wieku i zróżnicowanym profilu psychologicznym jest szczególnie istotne w zawodzie psychologa, dlatego w toku studiów studenci nabywają umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych, umiejętności rozwiązywania konfliktów z wykorzystaniem różnych technik negocjacji i mediacji.

CO SIĘ DZIEJE NA KIERUNKU...

Pracownia Akademicka WSH

testoteka WSH

Akademicka Pracownia Testów Psychologicznych (Testoteka)

Testoteka, czyli Akademicka Pracownia Testów Psychologicznych, mieszcząca się w Sali D1 Wyższej Szkoły Handlowej przy ul. Mazowieckiego 7a. Jest to miejsce, gdzie studenci mogą skorzystać ze zbiorów narzędzi psychologicznych: czytać, analizować testy psychologiczne – sami bądź pod okiem wykładowców! Testoteka jest czynna od wtorku do soboty. W pracowni prowadzone są stałe konsultacje i dyżury pracowników naukowych WSH. Pracownia jest dostępna dla wszystkich studentów WSH Kierunku Psychologia oraz Wykładowców będących psychologami.
Akademickia Pracownia Psychologiczno-Pedagogiczna

Akademicka Pracownia Psychologiczno-Pedagogiczna

Misją Akademickiej Pracowni Psychologiczno-Pedagogicznej jest poszerzanie wiedzy, aktywizowanie zasób u studentów oraz rozwijanie zainteresowań. Niezwykle istotnym elementem jest nabywanie praktycznych umiejętności niezbędnych przy wykonywaniu w przyszłości pracy zawodowej. Kompetencje diagnostyczne, a także terapeutyczne, umiejętność współpracy w zespole interdyscyplinarnym to umiejętności niezbędne w zawodzie psychologa bądź pedagoga. Prócz zdobycia merytorycznej wiedzy oraz praktycznych umiejętności jest możliwość także pracy nad sobą, lepszego poznania siebie a przez to i zrozumienia. Praca nad swoim warsztatem, nad swoimi emocjami to niepowtarzalnie istotny element w powyższych zawodach.

Koła naukowe

Koło psychologii WSH

Koło Naukowe Psychologii

OPIEKUN NAUKOWY: dr Paweł Nowak, nowak@wsh.pl

PRZEWODNICZĄCY (STUDENT): Agnieszka Gregier agnieszka.gregier@wp.pl

TERMINY I MIEJSCE SPOTKAŃ: Spotkania na terenie Uczelni (sala C-4 na ul. Traugutta), online na platformie MS Teams (kod dostępu: ckqs1fs) lub poza uczelnią w ramach wizyt studyjnych odbywają się średnio raz w miesiącu i ogłaszane są na bieżąco w ogłoszeniach w Wirtualnym Dziekanacie.

Koło psychologii klinicznej WSH

Koło Naukowe Psychologii Klinicznej i Psychoterapii

Koło Naukowe Psychologii Klinicznej i Psychoterapii umożliwia Studentom poszerzanie wiedzy z zakresu poszczególnych gałęzi psychologii, a także z określonych nurtów terapeutycznych. Pozwala na kształtowanie zarówno umiejętności diagnostycznych oraz terapeutycznych. Studenci nabywają praktycznych umiejętności poprzez tworzenie klinicznego studium przypadku, diagnozy psychomedycznej czy wywiadu. W ramach działalności Koła będą organizowane warsztaty, które umożliwią także integrację środowiska studenckiego oraz przygotują do podjęcia w przyszłości aktywności w środowisku zawodowym.

Wydarzenia

Warsztaty z diagnozy psychologicznej

Za nami warsztaty z diagnozy psychologicznej

W Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu aktywnie działa Koło Naukowe Psychologii Klinicznej i Psychoterapii. Z inicjatywy wspomnianego powyżej Koła zostały zorganizowane 12.04.2021 i 19.04.2021 warsztaty z diagnozy psychologicznej.
Międzynarodowy dzień psychologa WSH

Międzynarodowy Dzień Psychologa

21 lutego po raz pierwszy w WSH obchodziliśmy Międzynarodowy dzień Psychologa. Organizatorem wydarzenia było Koło Naukowe Psychologii Klinicznej i Psychoterapii. Wydarzenie odbyło się w formie online na platformie Teams w wirtualnej przestrzeni Akademickiej Pracowni Psychologiczno-Pedagogicznej. Główne hasło spotkania: „Psycholog to nie zawód to sposób na życie”.

WYDARZENIA ONLINE

Spread the love
youtube
youtube
youtube
Skip to content