wsh logo

PSYCHOLOGIA

studia wsh

Master`s Degree Studies

czas trwania

Study Period: 2 years (4 semesters)

CONCEPTION OF STUDIES

The aim of the education is to provide students with knowledge in the field of psychological research methodology, applied psychometrics, mechanisms of behaviour, psychotherapy, psychoprophylaxis, methods of psychological assistance, construction of methods of psychological diagnosis. Due to the practical profile of the studies, it is extremely important to shape in students practical skills of observation, analysis and interpretation of social phenomena and the use of knowledge in practice, i.e. to develop the ability to apply tools of psychological diagnosis, to undertake effective intervention, counselling and psychological assistance in the specialties selected by students.

The necessity to communicate efficiently with people of different ages and diverse psychological profiles is particularly important in the profession of a psychologist, therefore in the course of studies students acquire communication and interpersonal skills, conflict resolution skills with the use of various negotiation and mediation techniques.

CO SIĘ DZIEJE NA KIERUNKU...

Pracownia Akademicka WSH

testoteka WSH

Akademicka Pracownia Testów Psychologicznych (Testoteka)

Testoteka, czyli Akademicka Pracownia Testów Psychologicznych, mieszcząca się w Sali D1 Wyższej Szkoły Handlowej przy ul. Mazowieckiego 7a. Jest to miejsce, gdzie studenci mogą skorzystać ze zbiorów narzędzi psychologicznych: czytać, analizować testy psychologiczne – sami bądź pod okiem wykładowców! Testoteka jest czynna od wtorku do soboty. W pracowni prowadzone są stałe konsultacje i dyżury pracowników naukowych WSH. Pracownia jest dostępna dla wszystkich studentów WSH Kierunku Psychologia oraz Wykładowców będących psychologami.
Akademickia Pracownia Psychologiczno-Pedagogiczna

Akademicka Pracownia Psychologiczno-Pedagogiczna

Misją Akademickiej Pracowni Psychologiczno-Pedagogicznej jest poszerzanie wiedzy, aktywizowanie zasób u studentów oraz rozwijanie zainteresowań. Niezwykle istotnym elementem jest nabywanie praktycznych umiejętności niezbędnych przy wykonywaniu w przyszłości pracy zawodowej. Kompetencje diagnostyczne, a także terapeutyczne, umiejętność współpracy w zespole interdyscyplinarnym to umiejętności niezbędne w zawodzie psychologa bądź pedagoga. Prócz zdobycia merytorycznej wiedzy oraz praktycznych umiejętności jest możliwość także pracy nad sobą, lepszego poznania siebie a przez to i zrozumienia. Praca nad swoim warsztatem, nad swoimi emocjami to niepowtarzalnie istotny element w powyższych zawodach.

Koła naukowe

Koło psychologii WSH

Koło Naukowe Psychologii

OPIEKUN NAUKOWY: dr Paweł Nowak, nowak@wsh.pl

PRZEWODNICZĄCY (STUDENT): Agnieszka Gregier agnieszka.gregier@wp.pl

TERMINY I MIEJSCE SPOTKAŃ: Spotkania na terenie Uczelni (sala C-4 na ul. Traugutta), online na platformie MS Teams (kod dostępu: ckqs1fs) lub poza uczelnią w ramach wizyt studyjnych odbywają się średnio raz w miesiącu i ogłaszane są na bieżąco w ogłoszeniach w Wirtualnym Dziekanacie.

Koło psychologii klinicznej WSH

Koło Naukowe Psychologii Klinicznej i Psychoterapii

Koło Naukowe Psychologii Klinicznej i Psychoterapii umożliwia Studentom poszerzanie wiedzy z zakresu poszczególnych gałęzi psychologii, a także z określonych nurtów terapeutycznych. Pozwala na kształtowanie zarówno umiejętności diagnostycznych oraz terapeutycznych. Studenci nabywają praktycznych umiejętności poprzez tworzenie klinicznego studium przypadku, diagnozy psychomedycznej czy wywiadu. W ramach działalności Koła będą organizowane warsztaty, które umożliwią także integrację środowiska studenckiego oraz przygotują do podjęcia w przyszłości aktywności w środowisku zawodowym.

Wydarzenia

Warsztaty z diagnozy psychologicznej

Za nami warsztaty z diagnozy psychologicznej

W Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu aktywnie działa Koło Naukowe Psychologii Klinicznej i Psychoterapii. Z inicjatywy wspomnianego powyżej Koła zostały zorganizowane 12.04.2021 i 19.04.2021 warsztaty z diagnozy psychologicznej.
Międzynarodowy dzień psychologa WSH

Międzynarodowy Dzień Psychologa

21 lutego po raz pierwszy w WSH obchodziliśmy Międzynarodowy dzień Psychologa. Organizatorem wydarzenia było Koło Naukowe Psychologii Klinicznej i Psychoterapii. Wydarzenie odbyło się w formie online na platformie Teams w wirtualnej przestrzeni Akademickiej Pracowni Psychologiczno-Pedagogicznej. Główne hasło spotkania: „Psycholog to nie zawód to sposób na życie”.

WYDARZENIA ONLINE

Spread the love
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content