wsh logo

CZESNE

Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu jak każda polska uczelnia jest instytucją użyteczności publicznej, funkcjonującą na zasadach non-profit. WSH jest uczelnią niepubliczną i nie otrzymuje żadnych dotacji na działalność z budżetu państwa. Podlega natomiast w pełni prawodawstwu w zakresie szkolnictwa wyższego, na takich samych zasadach jak wszystkie uczelnie w Polsce, w tym uczelnie publiczne. Aby zabezpieczyć środki na funkcjonowanie, uczelnia pobiera od studentów czesne za naukę. Zostało ono skalkulowane na poziomie atrakcyjnym zarówno w skali regionu jak i kraju tak, aby zapewnić wysoki poziom jakości kształcenia.

Wszystkie programy podyplomowe są płatne. Słuchacze mają możliwość dokonywania opłaty w dwóch ratach (za semestr zimowy i za semestr letni) oraz rozłożenia opłaty semestralnej na 4 raty. Słuchacze nie opłacają opłaty rekrutacyjnej.

Uczelnia proponuje skorzystanie z atrakcyjnych PROGRAMÓW ZNIŻKOWYCH

WYSOKOŚĆ OPŁAT W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

KIERUNEKCZESNE ZA SEMETRLICZBA SEMESTRÓWHARMONOGRAM OPŁAT
Koordynator kontroli zarządczej18002POBIERZ
Inspektor ochrony danych18002POBIERZ
Zarządzanie ryzykiem podatkowym – kontrola biznesowa18002POBIERZ
Psychologia dzieci i młodzieży16002POBIERZ
Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna)12003POBIERZ
Rachunkowość budżetowa16002POBIERZ
Nowoczesny menedżer sprzedaży20002POBIERZ
Zwalczanie przestępczości gospodarczej i podatkowej16002POBIERZ
Psychologia biznesu16002POBIERZ
Mediacje rodzinne15002POBIERZ
Organizacja i zarządzanie w administracji14002POBIERZ
Zarządzanie zasobami ludzkimi16002POBIERZ
Studia menedżerskie16002POBIERZ
Zarządzanie oświatą12002POBIERZ
Rachunkowość i podatki15002POBIERZ
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, kadry i płace15002POBIERZ
Administracja publiczna14002POBIERZ
Grafika komputerowa i multimedialna17002POBIERZ
Przygotowanie pedagogiczne12003POBIERZ
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)12003POBIERZ
Logopedia z emisją głosu18004POBIERZ
Dydaktyka języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej12003POBIERZ
Coaching i mentoring18002POBIERZ

OPŁATY DODATKOWE

  • opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych: 30zł
  • opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w języku obcym: 50zł
Spread the love
youtube
youtube
youtube
Skip to content