wsh logo

CZESNE

Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu jak każda polska uczelnia jest instytucją użyteczności publicznej, funkcjonującą na zasadach non-profit. WSH jest uczelnią niepubliczną i nie otrzymuje żadnych dotacji na działalność z budżetu państwa. Podlega natomiast w pełni prawodawstwu w zakresie szkolnictwa wyższego, na takich samych zasadach jak wszystkie uczelnie w Polsce, w tym uczelnie publiczne. Aby zabezpieczyć środki na funkcjonowanie, uczelnia pobiera od studentów czesne za naukę. Zostało ono skalkulowane na poziomie atrakcyjnym zarówno w skali regionu jak i kraju tak, aby zapewnić wysoki poziom jakości kształcenia.

Wszystkie programy podyplomowe są płatne. Słuchacze mają możliwość dokonywania opłaty w dwóch ratach (za semestr zimowy i za semestr letni) oraz rozłożenia opłaty semestralnej na 4 raty. Słuchacze nie opłacają opłaty rekrutacyjnej.

Uczelnia proponuje skorzystanie z atrakcyjnych PROGRAMÓW ZNIŻKOWYCH

WYSOKOŚĆ OPŁAT W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

KIERUNEK CZESNE ZA SEMETR LICZBA SEMESTRÓW HARMONOGRAM OPŁAT
Koordynator kontroli zarządczej 1800 2 POBIERZ
Inspektor ochrony danych 1800 2 POBIERZ
Zarządzanie ryzykiem podatkowym – kontrola biznesowa 1800 2 POBIERZ
Psychologia dzieci i młodzieży 1600 2 POBIERZ
Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) 1200 3 POBIERZ
Rachunkowość budżetowa 1600 2 POBIERZ
Nowoczesny menedżer sprzedaży 2000 2 POBIERZ
Zwalczanie przestępczości gospodarczej i podatkowej 1600 2 POBIERZ
Psychologia biznesu 1600 2 POBIERZ
Mediacje rodzinne 1500 2 POBIERZ
Organizacja i zarządzanie w administracji 1400 2 POBIERZ
Zarządzanie zasobami ludzkimi 1600 2 POBIERZ
Studia menedżerskie 1600 2 POBIERZ
Zarządzanie oświatą 1200 2 POBIERZ
Rachunkowość i podatki 1500 2 POBIERZ
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, kadry i płace 1500 2 POBIERZ
Administracja publiczna 1400 2 POBIERZ
Grafika komputerowa i multimedialna 1700 2 POBIERZ
Przygotowanie pedagogiczne 1200 3 POBIERZ
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) 1200 3 POBIERZ
Logopedia z emisją głosu 1800 4 POBIERZ
Dydaktyka języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 1200 3 POBIERZ
Coaching i mentoring 1800 2 POBIERZ

OPŁATY DODATKOWE

  • opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych: 30zł
  • opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w języku obcym: 50zł
Spread the love
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content