wsh logo

PRESCHOOL AND EARLY CHILDHOOD EDUCATION

studia wsh

Long-cycle studies

czas trwania

Study Period: 5 years (10 semesters)

THE IDEA OF SPECIALIZATION

The single degree programme in Pre-school and Early Childhood Pedagogy conducted at the Radom Academy of Economics takes into account all the standards set out in the REGULATION OF THE MINISTER OF SCIENCE AND EDUCATION OF HIGHER EDUCATION of 25 July 2019 on the standard of education preparing for the teaching profession. Pre-primary and Early Childhood Pedagogy, is the only degree programme that provides a qualification to practice as a teacher. As of the new academic year 2019/2020, only universities that meet the legal conditions set out in the Higher Education and Science Act will be permitted to offer teacher preparation studies. Radom Academy of Economics is authorised and meets the conditions necessary to conduct studies in Early Childhood and Pre-school Pedagogy. In the course of studies, the student learns about the problems of children’s development, learns to observe and analyse the socio-cultural context of the course of development and acquires knowledge and pedagogical skills to organise didactic and educational work in kindergarten and grades 1-3 of primary school and acquires qualifications to practice the profession of a teacher. The university not only provides a staff of recognised practitioners, but also focuses on the practicality of teaching. Students of Pre-primary and Early Childhood Pedagogy have the opportunity to participate in workshops organised in the Pre-primary and Early Childhood Pedagogy Laboratory so that they are better prepared for their first placements in schools and kindergartens.

SELECTED SPECIALTY SUBJECTS

 • Fundamentals of jurisprudence
 • Integrated didactics in pre-school education
 • Didactics of integrated teaching in classes I-III of the primary school
 • Development of educational skills in kindergarten
 • Development of educational skills in early childhood education
 • Methodology of education (language, music, technology, health, etc.)
 • Modern educational concepts for the young child
 • Training in effective learning
 • Psychological and pedagogical foundations of foreign language teaching
 • Play in the cognitive development of the child
 • Developing the child’s theatrical expression

JOB PROSPECTS

Graduates of this course are practically prepared to carry out professional tasks (didactic, upbringing and caring) resulting from the role of a teacher in kindergarten and grades 1-3 of primary school. After the completion of the master’s degree, it is possible to take up third degree (doctoral) studies or postgraduate studies according to one’s interests.

Pracownia Akademicka WSH

Akademicka pracownia pedagogiki

Akademicka Pracownia Pedagogiki Przedszkolnej I Wczesnoszkolnej

Misją pracowni jest interdyscyplinarne i wielokierunkowe działanie mające na celu zapewnienie studentom kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna kształtowanie umiejętności praktycznych. Głównie poprzez możliwość przygotowania projektów i uzyskania feedbacku od praktyków. Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów, wizyt studyjnych oraz obserwacji uczestniczących w placówkach oświatowych przez praktyków posiadających aktualną wiedzę oraz ekspertów z obszarów wychowania i nauczania dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym. Pod opieką mentora studenci nabywają umiejętności pedagogicznych, wychowawczych i opiekuńczych, kształtują swoje postawy w świecie sprawności pedagogicznych. Uczą się rozwiązywania trudnych pedagogicznych problemów oraz radzenia sobie z emocjami i stresem, zgłębiają tajniki warsztatu pracy nauczyciela w przedszkolu i klasach 1-3 szkoły podstawowej.
Akademicka poradnia psychologiczno-pedagogiczna

Akademicka Pracownia Psychologiczno-Pedagogiczna

Misją Akademickiej Pracowni Psychologiczno-Pedagogicznej jest poszerzanie wiedzy, aktywizowanie zasób u studentów oraz rozwijanie zainteresowań. Niezwykle istotnym elementem jest nabywanie praktycznych umiejętności niezbędnych przy wykonywaniu w przyszłości pracy zawodowej. Kompetencje diagnostyczne, a także terapeutyczne, umiejętność współpracy w zespole interdyscyplinarnym to umiejętności niezbędne w zawodzie psychologa bądź pedagoga. Prócz zdobycia merytorycznej wiedzy oraz praktycznych umiejętności jest możliwość także pracy nad sobą, lepszego poznania siebie a przez to i zrozumienia. Praca nad swoim warsztatem, nad swoimi emocjami to niepowtarzalnie istotny element w powyższych zawodach.

Koła naukowe

Koło młodych pedagogów WSH

Koło Naukowe Młodych Pedagogów

TERMINY I MIEJSCE SPOTKAŃ:

dyżury w piątki – 15.15-16.00,

HARMONOGRAM PRACY NA ROK 2020/21

Wydarzenia

Bezpłatne webinaria dla nauczycieli WSH

Bezpłatne webinaria dla nauczycieli!

Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu we współpracy z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Radomiu zapraszają na Webinaria dla nauczycieli, pedagogów i studentów, podczas których będzie możliwość doskonalenia swojego warsztatu pracy pedagogicznej.

WYDARZENIA ONLINE

Spread the love
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content