wsh logo

Scientific Clubs

Scientific Circle of Psychology

Koło Naukowe Psychologii

TERMINY I MIEJSCE SPOTKAŃ: Spotkania na terenie Uczelni (sala C-4 na ul. Traugutta), online na platformie MS Teams (kod dostępu: ckqs1fs) lub poza uczelnią w ramach wizyt studyjnych odbywają się średnio raz w miesiącu i ogłaszane są na bieżąco w ogłoszeniach w Wirtualnym Dziekanacie.

PLAN DZIAŁALNOŚCI W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

SCIENTIFIC RESEARCH::
dr Paweł Nowak
pnowak@ahns.pl

PRESIDENT (STUDENT):
Agnieszka Gregier
agnieszka.gregier@wp.pl

scientific clubs

Spread the love
youtube
youtube
youtube
Skip to content