wsh logo

Scientific Clubs

Scientific Circle ‘Securitas’

KOŁO NAUKOWE STUDENTÓW BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO SECURITAS

Koło Naukowe „Securitas”  zrzesza przede wszystkim studentów kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne i Kryminologia, chcących poszerzać swoja wiedzę z zakresu etiologii i zapobiegania przestępczości oraz współczesnych zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa i obywateli. Nieźle wyposażone laboratorium kryminalistyczne Uczelni zezwala zgłębiać tajniki technik kryminalistycznych, a organizowane wizyty w ramach Koła w profesjonalnych Laboratoriach Kryminalistycznych Policji, czy innych instytucjach służb mundurowych przyczyniają się do uzupełniania zdobytej wiedzy i doskonalenia nabytych umiejętności, ale przede wszystkim gruntowania planów zawodowych przyszłych absolwentów.

Praca w kole jest również doskonałą okazją do udziału w różnych projektach badawczych, których wyniki prezentowane są przez studentów podczas konferencji i sympozjów oraz zamieszczane w różnych publikacjach.

Zapraszamy do koła wszystkich ciekawych zmieniającej się rzeczywistości świata przestępczego i związanych z tym wyzwań.

 PLAN DZIAŁALNOŚCI  2021/2022

SCIENTIFIC RESPONSIBILITY:
dr Aneta Pawlińska

PRESIDENT (STUDENT):
Dominik Jabłoński
phone: 693 470 431
e-mail: dj726317@gmail.com

DATES AND PLACE OF MEETINGS:
Meetings are held once a month on the proposal of the Scientific Board. Meeting place at the RAE premises at Traugutta or Domagalski street.

scientific clubs

Spread the love
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content