wsh logo

Scientific Club WSH

Scientific circle of Clinical Psychology and Psychotherapy

Support and Psychoeduction – a series of webinars

Koło Naukowe Psychologii Klinicznej i Psychoterapii umożliwia Studentom poszerzanie wiedzy z zakresu poszczególnych gałęzi psychologii, a także z określonych nurtów terapeutycznych. Pozwala na kształtowanie zarówno umiejętności diagnostycznych oraz terapeutycznych. Studenci nabywają praktycznych umiejętności poprzez tworzenie klinicznego studium przypadku, diagnozy psychomedycznej czy wywiadu. W ramach działalności Koła będą organizowane warsztaty, które umożliwią także integrację środowiska studenckiego oraz przygotują do podjęcia w przyszłości aktywności w środowisku zawodowym.

Koło Naukowe Psychologii Klinicznej i Psychoterapii

HARMONOGRAM KOŁA 2021/22

scientific clubs

Spread the love
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content