wsh logo

Etyka i filozofia

O STUDIACH

Program studiów skierowany jest przede wszystkim do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne, które chcą zdobyć przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotów: “etyka” i “filozofia.”

Program studiów jest zgodny z obowiązującymi standardami kształcenia nauczycieli oraz spójny z aktualną podstawą programową kształcenia w zakresie etyki i filozofii. Studia mają charakter kwalifikacyjny.

Absolwent studiów otrzymuje kwalifikacje zawodowe oraz przygotowanie merytoryczne i praktyczne niezbędne do nauczania filozofii i etyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Absolwenci studiów pierwszego stopnia zdobywają kwalifikacje wyłącznie do nauczania w szkołach podstawowych, a absolwenci studiów drugiego stopnia – we wszystkich typach szkół.

CELE STUDIÓW

Słuchacz:

 • nabędzie umiejętność przygotowania scenariusza i zrealizowania lekcji z zakresu filozofii/etyki oraz ewaluowania swoich działań w tym zakresie
 • pogłębi swoją wiedzę z zakresu filozofii i etyki, ze szczególnym uwzględnieniem historii filozofii, filozofii współczesnej, etyki ogólnej i społecznej
 • nabędzie umiejętności krytycznej oceny wyborów etycznych i światopoglądowych
 • będzie uczestniczył w merytorycznych dyskusjach i ulepszał umiejętności obrony własnych poglądów filozoficznych

ADRESACI STUDIÓW

 • nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych, przygotowujący się do prowadzenia zajęć z zakresu etyki/filozofii, posiadający już kwalifikacje pedagogiczne
 • absolwenci studiów wyższych w dziedzinie nauk społecznych lub humanistycznych, posiadający przygotowanie pedagogiczne
 • pedagodzy, wychowawcy, opiekunowie oraz wszystkie osoby, których praca zawodowa ma związek z kształtowaniem postaw moralnych
 • osoby, które chcą pogłębić swoją wiedzę z zakresu filozofii i etyki

PROGRAM STUDIÓW

 • Wprowadzenie do filozofii
 • Historia filozofii
 • Filozofia kultury i sztuki
 • Filozofia polityki
 • Filozofia nauki
 • Filozofia prawa
 • Elementy kultury i kulturoznawstwa
 • Komunikacja interpersonalna
 • Elementy logiki
 • Etyka ogólna
 • Etyka stosowana
 • Etyka społeczna i polityczna
 • Etyka biznesu
 • Etyka wychowania
 • Etyka zawodowa nauczyciela
 • Bioetyka – wybrane zagadnienia
 • Psychologia moralności – wybrane zagadnienia
 • Prawa dziecka
 • Metodyka nauczania filozofii i etyki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej
 • Praktyki zawodowe

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

ETYKA I FILOZOFIA
Program studiów 350 godz. (w tym 60 godz. praktyk)
Czas trwania studiów 2 semestry
Forma zajęć wykłady, ćwiczenia, warsztaty, konwersatoria
Tryb studiów niestacjonarne
(sobota-niedziela)

 

ZASADY NABORU

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Rekrutacja odbywa się dwa razy w ciągu roku:

 • do końca września – zajęcia rozpoczynają się w październiku*
 • do końca lutego – zajęcia rozpoczynają się w marcu*

*o uruchomieniu kierunku decyduje liczba kandydatów

WYMAGANE DOKUMENTY

ZAPISY NA STUDIA

DODATKOWE INFORMACJE

Dyrektor Biura Studiów Podyplomowych

mgr Estera Witkowska

wt.- sob. 08.00-16.00

tel. 691 485 335
e-mail: podyplomowe@ahns.pl, ewitkowska@ahns.pl
THEMES

Specjalista ds. studiów podyplomowych i szkoleń

mgr Katarzyna Dusińska – Woźniak

wt. -sob. 08.00-16.00

tel. 603 441 717
e-mail: podyplomowe@ahns.pl, kdusinska@ahns.pl
THEMES

OPŁATY ZA STUDIA

 • brak opłaty rekrutacyjnej
 • opłata za semestr to 1500 zł (szczegółowy harmonogram opłat)
 • PROGRAMY ZNIŻKOWE
 • opłaty dodatkowe:
  • opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych: 30zł
  • opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w języku obcym: 50zł

FAKTURY

Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY prosimy o kontakt z KWESTURĄ: kwestura@ahns.pl

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content