wsh logo

Koła Naukowe AHNS

Koło Badań Społecznych i Kreatywnego Myślenia

Koło badań społecznych

TERMINY I MIEJSCE SPOTKAŃ:

Spotkania odbywają się regularnie, raz w miesiącu – lub częściej, w związku z dynamiką prowadzonych badań i dyskusji – w środy o godzinie 18:00 na Platformie Ms Teams w zespole Koła Kreatywnego Myślenia i Badań Społecznych. Terminy spotkań są ogłaszane na bieżąco na Wirtualnym Dziekanacie.

PLAN DZIAŁALNOŚCI W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

OPIEKUN NAUKOWY:

dr Milena Matuszewska – Birkowska

mmatuszewska-birkowska@wsh.pl

PRZEWODNICZĄCY (STUDENT):

Dominika Osuch

dominika.osuch81@gmail.com

KOŁA NAUKOWE AHNS

Udostępnij
youtube
youtube
youtube
Skip to content