wsh logo

Koła Naukowe AHNS

Koło Naukowe Młodych Menedżerów

Koło naukowe młodych menadżerów

Terminy i miejsca spotkań: Spotkania wszystkich Członków KNMM raz w miesiącu, stacjonarnie lub on-line. Spotkania liderek z grupą według indywidualnych potrzeb.

Opiekun KNMM: dr Magda Chmiel, mchmiel@ahns.pl

 

Misją naszego Koła jest przygotowanie studentów do roli Menedżera, poprzez stworzenie dzięki nim zgranych i dobrych zespołów realizujących zaplanowane cele. Rozwijanie praktycznych umiejętności, a to wszystko dzięki integracji, przyjaźni i współpracy w rewelacyjnej atmosferze.

Wyznaczone cele na rozpoczęcie rocznego okresu działalności KNMM tj. rok akademicki 2021/2022:

 1. Umieszczanie informacji o KNMM na stronie internetowej uczelni.
 2. Przeprowadzenie rekrutacji do koła wśród studentów rożnych kierunków wydziałów.
 3. Dokonanie wyboru Liderek koła.
 4. Organizowanie cyklicznych spotkań poświęconych aktualnym problemom koła.
 5. Systematyczne umieszczanie informacji dotyczących działalności koła na stronie internetowej uczelni.
 6. Aktualizacja gabloty informacyjnej w budynku Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu znajdującej się na ul. Staroopatowskiej 1a.

Plan pracy Koła Naukowego Młodych Menedżerów podzielony jest między trzema liderkami, to z każdą liderką Członek Koła indywidualnie osiąga cele Koła.

Liderka Karolina Nowakowska:

Badania naukowe:

 • Zalecenia Rady Unii Europejskiej w sprawie kompetencji kluczowych w uczeniu się przez całe życie, a wymagania współczesnego rynku pracy” Przeprowadzenie badania dla studentów pierwszego roku kierunku zarządzania oraz drugiego roku SUM zarządzania (analiza porównawcza).
 • Bariery rozwoju przedsiębiorczości w percepcji studentów kierunku zarządzania – II Edycja + wykonanie sprawozdania porównawczego.

Publikacje Wydawncitwa Naukowego AHNS – Publikacje studentów w czasopiśmie naukowym AHNS oraz w monografiach.

Liderka Patrycja Krzyżanowska

Konferencje naukowe (w tym konferencje studenckie), współpraca, wizyty studyjne:

 • Zorganizowanie Konferencji Naukowej ogólnopolskiej.
 • Światowy Tydzień Przedsiębiorczości- debata ekspercka.
 • Współpraca z innymi Kołami AHNS oraz Samorządem Uczniowskim AHNS.
 • Współpraca z Kołami Naukowymi z Radomia i Polski.

Wywiady:

 • Cykl wywiadów „Biznes wczoraj, dziś i jutro” -z lokalnymi przedsiębiorcami.
 • Społeczna Odpowiedzialność Biznesu- postrzeganie SOB wśród pracowników małych i średnich przedsiębiorstw.
 • Wywiad związany z Cyberprzestępczości

Liderka Oliwa Olczak:

  Projekty na rzecz środowiska studenckiego – warsztaty, spotkania, wycieczki:

  • Warsztaty na temat: Skuteczny marketing w Internecie.
  • Warsztaty na temat: Zarządzanie w placówkach oświatowych- Liceum, Szkoła Wyższa.
  • Spotkania: Jak zarządzać firmą w wielkim świecie- Spotkania z przedsiębiorcami
   z Radomia.
  • Wycieczka: Fabryka Imperal Tobacco – zarządzanie dużym przedsiębiorstwem,
   a zagrożenia ekonomiczne.

  Projekty na rzecz środowiska lokalnego:

  • Akcja Charytatywna – II edycja w AHNS akcji „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową”.
  • Akcja charytatywna dla środowiska w Radomiu.
  • Gra dla studentów pierwszego roku studiów licencjackich – „Co wiesz o AHNS”.

  Dołącz do nas już dziś- pomóż nam realizować cele koła

  zdobądź nowe doświadczenia- sprawdź się sam jako menedżer!

  Wypełnij deklarację członkowską umieszczoną na dole w załączniku i wyślij na nasz adres mailowy:  koloknmm@gmail.com

  Plan pracy KNMM

  Statut Koła

  Deklaracja członkowska

  CYKL WYWIADÓW PT. „BIZNES WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO”

  KOŁA NAUKOWE AHNS

  Udostępnij
  youtube
  youtube
  tiktok
  youtube
  Skip to content