wsh logo

Koła Naukowe AHNS

Koło Naukowe Młodych Informatyków

Koło Naukowe Młodych Informatyków

Koło Naukowe Młodych Informatyków w AHNS działa od października 2017 roku i zrzesza studentów, którzy mają potrzebę poszerzania swojej wiedzy i umiejętności w różnych dziedzinach Informatyki, w tym w robotyce. Dotychczas  w rakach koła konstruowano roboty typu Linefollower oraz Minisumo, z którymi  członkowie koła wystąpili min. w prestiżowym wydarzeniu ROBOMATICON, zorganizowanym przez Politechnikę Warszawską.

Praca w kole umożliwia studentom poszerzanie wiedzy w min. obszarze elektroniki, programowania i platform programistycznych, modelowania 3D, tworzenia i obróbki grafiki rastrowej oraz zdobywanie innych umiejętności zgodnie z najnowszymi trendami rozwoju technologii IT i zainteresowaniami członków koła.

Zapraszamy do koła chętnych do rozwijania swoich umiejętności i  pogłębiania wiedzy w różnych obszarach informatyki.

PLAN DZIAŁAŃ NA ROK AKADEMICKI 2023/2024

OPIEKUN NAUKOWY:
mgr inż. Artur Podolski
apodolski@ahns.pl

 

KOŁA NAUKOWE AHNS

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content