wsh logo

Koła Naukowe WSH

Koło naukowe prawa podatkowego TAX

Koło prawa podatkowego

TERMINY I MIEJSCE SPOTKAŃ:

Spotkania na terenie Uczelni (sala C-5 na ul. Traugutta) lub poza uczelnią w ramach wizyt studyjnych, odbywają się raz w miesiącu (w zależności od ustalonego harmonogramu w weekendy lub w tygodniu – uzależnione to będzie od tego ile osób zapisze się z poszczególnych rodzajów studiów). Terminy spotkań będą ogłaszane na bieżąco na Wirtualnym Dziekanacie.

PLAN DZIAŁALNOŚCI W ROKU AKADEMICKIM 2020-2021

  1. Kontynuacja projektu edukacyjnego w ramach Radomskich Spotkań z Podatkami
  2. Stworzenie zainteresowanym możliwości poszerzania swojej wiedzy i umiejętności     z zakresu prawa finansowego, gospodarczego i podatkowego.
  3. Publikacje studentów w pismach naukowych
  4. Organizowanie wyjazdów na konferencje naukowe
  5. Aktywne uczestniczenie w realizacji własnych badań naukowych oraz projektów na rzecz środowiska lokalnego i przedsięwzięć edukacyjnych Wydziału Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu.
  6. Współpraca z innymi kołami naukowymi
  7. Organizacja spotkań integracyjnych oraz warsztatów o charakterze otwartym
  8. Pomoc w organizacji i uczestnictwo w przedsięwzięciach organizowanych przez uczelnię: konferencjach, debatach, dyskusjach panelowych, akcjach charytatywnych.

OPIEKUN NAUKOWY:
dr Piotr Możyłowski,
piotr.mozylowski@gmail.com

PRZEWODNICZĄCY (STUDENT): 

KOŁA NAUKOWE AHNS

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content