wsh logo

Koła Naukowe AHNS

Koło Naukowe Psychologii Klinicznej i Psychoterapii

Koło Naukowe Psychologii Klinicznej i Psychoterapii

Koło Naukowe Psychologii Klinicznej i Psychoterapii umożliwia Studentom poszerzanie wiedzy z zakresu poszczególnych gałęzi psychologii, a także z określonych nurtów terapeutycznych. Pozwala na kształtowanie zarówno umiejętności diagnostycznych oraz terapeutycznych. Studenci nabywają praktycznych umiejętności poprzez tworzenie klinicznego studium przypadku, diagnozy psychomedycznej czy wywiadu. W ramach działalności Koła będą organizowane warsztaty, które umożliwią także integrację środowiska studenckiego oraz przygotują do podjęcia w przyszłości aktywności w środowisku zawodowym.

Koło Naukowe Psychologii Klinicznej i Psychoterapii

HARMONOGRAM KOŁA 2022/2023

Opiekun naukowy:
mgr Milena Durasiewicz

Terminy spotkań:
terminy będą ustalane na bieżąco.

Miejsce spotkań:
spotkania Koła będę realizowane w formie hybrydowej, zarówno za pośrednictwem platformy TEAMS jak również w warunkach stacjonarnych

KOŁA NAUKOWE AHNS

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content