wsh logo

X OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

MAŁE GESTY – WIELKIE CZYNY,
czyli o wolontariacie na miarę XXI wieku

Współpraca

Partnerzy

TERMIN I MIEJSCE

20 – 21 maja 2022 roku
Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu

Aula Auditorium Primum
ul. Traugutta 61A

CELE KONFERENCJI

I. Organizacja platformy wymiany poglądów oraz przykładów dobrych praktyk: psychologicznych, pedagogicznych, formacyjnych, prawnych, ekonomicznych, ekologicznych w obszarze wolontariatu o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i światowym.
II. Dyskusja nad aspektami i efektami ekonomicznymi, psychologicznymi, prawnymi oraz ekologicznymi działań wolontaryjnych.
III. Nadanie debacie charakteru ogólnopolskiego, w celu umożliwienia wymiany doświadczeń dotyczących współczesnych nurtów wolontariatu oraz efektów pracy wolontariuszy.

OBSZARY TEMATYCZNE

Zgodnie z tytułem Konferencji proponujemy następujące obszary tematyczne:

  • Wolontariat – przykłady dobrych praktyk lokalnych i światowych
  • Wolontaryjna i ekonomiczna działalność Caritas
  • Wolontariat, a ekonomia społeczna
  • Wolontariat ekologiczny.

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI

prof. AHNS dr Elżbieta Kielska – Rektor AHNS w Radomiu
prof. AHNS dr Gerard Paweł Maj – Kanclerz AHNS w Radomiu
prof. AHNS dr Andrzej Gołębiowski – Dziekan WSSiT AHNS w Radomiu
dr Milena Matuszewska-Birkowska – Dziekan WNS AHNS w Radomiu
dr inż. Emilia Żuchowska-Kotlarz – Dziekan WPiA AHNS w Radomiu
dr Adam Tokarski – Dziekan ASKP AHNS w Radomiu
prof. dr hab. Stanisław Wrzosek, prof. AHNS dr hab. Andrzej Słomka, prof. AHNS dr hab. Barbara Olbrych, prof. AHNS dr hab. Janusz Ziółkowski, prof. KUL dr hab. Paweł Mąkosa, prof. PWSTE dr hab. Mieczysław Dudek, prof. UKSW dr hab. Joanna Majchrzyk-Mikuła, prof. WKSW dr hab. Anna Fidelus, prof. AHE dr hab. Rudolf Dupkala, prof. PhDr. Pavol Dancák, prof. AHNS dr Leszek Mellibruda, prof. AHNS dr Adam Ziółkowski, prof. AHNS dr Paweł Nowak, dr inż. Alina Maria Basak, dr Wioletta Budny, dr Maria Łukawska, dr Agnieszka Sadowska, dr Katarzyna Zaremba

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI

dr Milena Matuszewska-Birkowska – przewodnicząca komitetu organizacyjnego
prof. AHNS dr Andrzej Gołębiowski – zastępca przewodniczącej komitetu
ks. mgr Damian Drabikowski – członek komitetu organizacyjnego
dr inż. Emilia Żuchowska-Kotlarz – członek komitetu organizacyjnego
dr Adam Tokarski – członek komitetu organizacyjnego
Anna Lis – członek komitetu organizacyjnego
mgr Katarzyna Marcinkiewicz-Marszałek – sekretarz komitetu organizacyjnego
Przedstawiciele studentów
Jakub Barański, Ewelina Bernat, Katarzyna Milewicz, Amanda Lenart, Dominika Osuch,
Ewelina Płowiec-Czerwonka, Faustyna Wielechowska

WARUNKI UCZESTNICTWA

Warunkiem udziału w Konferencji jest wypełnienie Formularza zgłoszeniowego do 31 marca 2022 roku. Zarówno czynny jak i bierny udział w Konferencji jest bezpłatny. Kliknij, aby wypełnić:

TERMINY

20.04.2022 – Przesłanie zgłoszeń, streszczeń referatu (max. 1000 znaków) oraz artykułów do publikacji.
23.04.2022 – Przesłanie przez organizatora do uczestników Konferencji potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.
30.04.2022 – Przesłanie przez organizatora programu Konferencji.

KONTAKT

mgr Katarzyna Marcinkiewicz-Marszałek
e-mail: wolontariat@ahns.pl
tel. +48 363 22 90, w. 34

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content