wsh logo

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA


ŻYCIE W WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI
– ASPEKTY EKONOMICZNE, PEDAGOGICZNE, PSYCHOLOGICZNE I PRAWNE

 Patronat Honorowy
Marszałek Województwa Mazowieckiego

Partnerzy

Kazimieras Simonavicius University
Kaunas Forestry and Environmental Engineering University
of Applied Sciences
Utenos Kolegija
Lesya Ukrainka Volyn National University
Extremadura University
University of Pecs
Anadolu University

Współpraca

Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu
Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli

TERMIN I MIEJSCE

8-9 kwietnia 2022 roku
Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu

ul. Traugutta 61A

CELE KONFERENCJI

I. Organizacja forum wymiany poglądów oraz doświadczeń naukowych i aplikacyjnych dotyczących funkcjonowania wirtualnej rzeczywistości.

II. Dyskusja nad aspektami ekonomicznymi, pedagogicznymi, psychologicznymi i prawnymi funkcjonowania wirtualnej rzeczywistości.

III. Nadanie debacie charakteru międzynarodowego, aby umożliwić prezentację dorobku specjalistów z obszaru ekonomii, informatyki, pedagogiki, psychologii i prawa, którzy zajmują się tematyką funkcjonowania wirtualnej rzeczywistości.

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

– Prof. dr hab. Stanisław Wrzosek, Polska Komisja Akredytacyjna, Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu – Działalność Polskiej Komisji Akredytacyjnej w wirtualnej rzeczywistości
– Prof. AHNS dr Leszek Mellibruda, Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu – Miłość, kłamstwo i fakenewsy w świecie wirtualnym w czasach pandemii
– Prof. dr hab. Stanisław Koziej, Polska jako cybermocarstwo: wyzwanie, szansa, czy … mrzonka?
– Prof. ХНУ dr hab. Olеksandr Punda, Chmielnicki Uniwersytet Narodowy (Ukraina) – Administrative and legal regulation of internet-relationships
– Prof. PCz dr hab. Marcin Zalasiński, Politechnika Częstochowska – Systemy biometryczne i ich zastosowanie
– Prof. dr hab. Barbara Myrdzik, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Drogi i bezdroża – technopolia w szkole
– Assoc. Prof. Dr. Dikran M. Zenginkuzucu, Istanbul Esenyurt University (Turcja) – United Nations Security Council and Cyberterrorism
– Dr Piotr Potejko, Uniwersytet Warszawski – Cyberbezpieczeństwo – wyzwania dla przyszłości
– Ph.D. Anton Demchuk, Lesya Ukrainka Volyn National University – Ukraine – Data Protection Overview
– Prof. UKSW dr hab. Waldemar Klinkosz, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, dr Justyna Iskra, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Znaczenie przyjaźni w czasach życia w wirtualnej rzeczywistości
– Assoc. prof. Ph.D. Dalia Perkumiene, Assoc. prof. Ph.D. Edita Abalikstiene, Vytautas Magnus University, Kaunas Forestry and Environmental Engineering University of Applied Sciences (Litwa) – Cyber-crime and Cyber Terrorism: Legal Challenges and Problems
– Assoc. Prof. Dr. Özgür Oğuz, Anadolu University (Turcja) – Changes Caused by the Virus in Turkish Labour Law
– Dr Daiva Petrėnaitė, Utena University of Applied Sciences (Litwa) – Problems of Academic Ethics: Distance Learning
– Dr inż. Janusz Liber, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie – Charakterystyka wybranych elementów działania wywiadu osobowego (HUMINT) w Internecie – taktyka, operacje, zagrożenia
– Mgr Daniel Dziewit – Technologie Cyfrowe i ich wpływ na rzeczywistość. Dematerializacja jako jedna z licznych zmian zachodząca w świadomości podczas ssania „cyfrowego smoczka”
– Mgr Cristina Nicorici, West University of Timisoara (Rumunia) – Adapting teaching techniques in criminal law in online learning
– Prof. PK dr hab. inż. arch. Patrycja Haupt, Politechnika Krakowska – Rozszerzona rzeczywistość – nowa forma dostępności miasta
– Prof. WSB dr hab. Marian Turek, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku – Społeczno-ekonomiczne idee i uwarunkowania rozwoju AI
– Dr hab. Tomasz Biernat, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku – Internet jako środowisko wychowawcze i modyfikator (game changer?) wychowania
– Dr Adam Tokarski, Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu – Cyberzagrożenia jako przesłanka wprowadzenia stanu nadzwyczajnego w świetle Konstytucji RP z 1997 roku
– Dr Hubert Szczepaniuk, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – Wybrane problemy zapewnienia cyberbezpieczeństwa z wykorzystaniem technologii blockchain
– Dr inż. Edyta Szczepaniuk, Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie – Zarządzanie cyberbezpieczeństwem wirtualnej rzeczywistości
– Dr Joanna Werner, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach – Cyberzagrożenia sektora bankowego
– Mgr Paulina Waszkiewicz, Uniwersytet Gdański – Cyberstalking, czyli o śledzeniu poprzez materiały zamieszczone w Internecie
– Prof. AHNS dr Adam Ziółkowski, Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu – Cyberzagrożenia a bezpieczeństwo militarne
– Mg. iur. Dr. iur. cand. Juris Balodis-Boluzs, University of Latvia (Łotwa) – The predatory electronic evidence: the case of virtual reality preying on privacy
– Ph.D. Mukesh Shankar Bharti, Jawaharlal Nehru University (Indie) – The EU Public Diplomacy in the Time of Virtual Reality: Political, Social and Economic Implications
– Ph.D. Alperen Akkaya, Yalova University (Turcja) – Legal Problems about Virtual Reality and Virtual Reality applications in Turkey
– Dr inż. Piotr Dobosz, Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu, dr Mariusz Chudzicki, Politechnika Częstochowska – Przegląd zabezpieczeń kryptowalut
– Dr Danuta Bogocz, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie – Dostęp do ICT jako determinanta uczestnictwa w cyberświecie – studium statystyczne na przykładzie Polski
– Mgr Grzegorz Kowalski, Uniwersytet Śląski – Working on-line from the managers’ and leaders’ perspective
– Mgr inż. arch. Przemysław Pałka, Politechnika Krakowska – Miasta wirtualne
– Prof. AHNS dr Andrzej Gołębiowski, Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu – „Cyfrowe Dzieci”, psychopedagogiczne meandry wirtualnej pedagogiki – między rozwijającą aktywnością
a destrukcyjnym cyberuzależnieniem
– Dr Angelika Kleszczewska-Albińska, Wyższa Szkoła Menedżerska, Instytut Pedagogiki i Psychologii, Katedra Psychologii – Dzieci i młodzież w sieci nowych technologii – terapia poznawczo-behawioralna w służbie małoletnim zagrożonym uzależnieniem oraz uzależnionym od komputera
– Dr Ewelina Markowska, Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu – Pandemia Covid-19, a uzależnienie od Internetu wśród dzieci i młodzieży
– Mgr Jagoda Przybysz, Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego w Skierniewicach – Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w edukacji zdalnej w dobie pandemii SARS-CoV-2
– Mgr Maciej Lachowicz, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu – Ocena zmian tolerancji na stres studentów pod wpływem wirtualnej rzeczywistości
– Mgr Emilia Wołyniec-Kurkowska, Uniwersytet w Białymstoku – „Superrówieśnik” w labiryncie epoki cyfrowej. Analiza zjawiska ryzykownych zachowań seksualnych nastolatków online wynikających z cyfryzacji
świata dzieci i młodzieży
– Mgr Milena Durasiewicz, Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu – „Poszukiwanie szczęścia w wirtualnej rzeczywistości” – uzależnienia cybernetyczne
– Karolina Ostrowska, Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu – Bezpieczna edukacja w sieci
– Dr Sandra Różyńska, mgr Marcin Szlesiński, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku – Jak rozmawiać, żeby się dogadać, kiedy o kontakt osobisty trudno? Mediacje w wirtualnej rzeczywistości w doświadczeniu mediatora
– Dr Anna Prusik, Olsztyńska Szkoła Wyższa – Kilka uwag o profilaktyce i potrzebie kształtowania umiejętnego przebywania w cyberprzestrzeni
– Dr Katarzyna Nowak, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu – Jakość życia osób problematycznie korzystających z Internetu
– Dr Beata Boćwińska-Kiluk, Uniwersytet w Białymstoku – Cyberświat i samookaleczenia. Rekonfiguracja indywidualna i społeczna – studium przypadku
– Dr Agnieszka Górska, Olsztyńska Szkoła Wyższa – Samotność kobiet przyczyną ich funkcjonowania w wirtualnym świecie
–  Dr Łukasz Konopielko, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie – Wirtualizacja nauczania ekonomii w ramach programu matury międzynarodowej
– Dr Wioletta Budny, Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu – Rola mediów w życiu młodego pokolenia we współczesnym świecie
– Dr Anna Lada, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Wybrane uzależnienia behawioralne wśród młodzieży i młodych dorosłych
– Dr inż. Janusz Hamryszczak, Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu – Preferencje inwestycyjne gospodarstw domowych w Polsce w wirtualnej rzeczywistości wywołanej pandemią COVID-19
– Dr Michał Matuszak, Uniwersytet Warszawski – Uberyzacja zatrudnienia – kilka refleksji o pracy świadczonej za pomocą aplikacji mobilnych
– Dr Agnieszka Pieniążek, Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu – Wirtualizacja zarządzania organizacjami pozarządowymi
– Dr Robert Oliwa, Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu – Virtual model of education – (post)pandemic necessity or responsible opportunity
– Dr Katarzyna Szymańska, Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie – Organizacja i zarządzanie w pracy zdalnej – perspektywa pracownika i pracodawcy
– Ph.D. Paraskevi Pappa, University of Ioannina (Grecja) – Virtual Experiences and Real-Life Problems The emerging privacy concerns of Virtual Reality applications under the light of European legislative initiates
– Ph.D. candidate Viktorija Soņeca, University of Latvia (Łotwa) – Commentary on the European Commission’s proposed regulatory framework for artificial intelligence
–  Mgr Katarzyna Marcinkiewicz-Marszałek, Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu – Wpływ lockdownu na handel Wielkiej Brytanii
– Dr Iwona Warchoł, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu – Prawa autorskie w przestrzeni wirtualnej
– Dr Magdalena Tomaszewska-Michalak, Uniwersytet Warszawski – Wykorzystanie technologii biometrycznej w Polsce – aspekty prawne i kryminalistyczne
– Mgr Stella Kaprāne, University of Latvia (Łotwa) – Artificial intelligence and protection of fundamental rights
–  Mgr Eryk Brodnicki, Centrum Audytu Bezpieczeństwa, Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej – RODO w pandemii – ryzyka związane z przetwarzaniem danych osobowych w pracy zdalnej
– Mgr Gabriela Gąsior, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie – Prawna problematyka własności wirtualnej
– Mgr Katarzyna Grąbczewska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – Dropshipping: wirtualne przedsiębiorstwo. Analiza rynku polskiego
– Mgr Igor Antoon, Emilia Brzozowa, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni – Prawno-administracyjny wymiar suwerenności w cyberprzestrzeni
– Renata Gieruszka, Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu – Relacja między zarządzaniem strategicznym a zarządzaniem projektami
– Anna Gębarzewska, Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu – Podejście badawcze w zarządzaniu projektami
– Prof. AHNS dr Paweł Nowak, Paweł Barszcz, Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu – Uważność a używanie Internetu przez studentów
– Mgr Łukasz Sławomir Fraszka, Uniwersytet Łódzki – Turcja w obliczu cyberterroryzmu
– Mgr Marta Kędzia, Uniwersytet Łódzki – Wirtualnie czy realnie? Współpraca projektowa partnerstw zróżnicowanych kulturowo
– Mgr Wojciech Szulc, Akademia Sztuki Wojennej – Wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości w kształtowaniu postaw i zachowań ludzi w odniesieniu do ochrony przeciwpożarowej
– Mgr Ewelina Nycz, Politechnika Rzeszowska – Wirtualna przestrzeń szansą rozwoju branży rolno-spożywczej: studium przypadku
– Mgr Marta Piechowska, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie – Terapia Ruchem w wirtualnym świecie według koncepcji Sherborne
– Lic. Joanna Wójcik, Uniwersytet Warszawski – Przemoc seksualna wobec kobiet w cyberprzestrzeni. Na przykładzie zjawiska otrzymywania niechcianych wiadomości o charakterze seksualnym
– Renata Wojtaszko, Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II w Lublinie – Prawne aspekty technologii blockchain
– MBA Aneta Montano, Akademia Handlowa Nauk Stosowanych – Attention Economy in the Virtual Office
– Emilia Brzozowa, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni – Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni – aspekty prawne
– Jasik Wiktoria, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie – Tokenizacja miłości – czyli jak sprzedać wirtualną miłość
– Iga Nowak, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie – Style kierowania wirtualnym zespołem
– Judyta Adamczyk, Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu – Wpływ pandemii na aktywność edukacyjną dzieci
– Agata Chłopicka, Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu – Wady i zalety zarządzania czasem osobistym studentów po wprowadzeniu pracy i nauki zdalnej
– Małgorzata Łakomska, Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu – Wirtualne zagrożenia u dzieci i młodzieży w obecnym czasie
– Natalia Lisowska, Uniwersytet Jagielloński – Zarządzanie własnym czasem jako próba zatrzymania ,,normalności” w rzeczywistości pandemicznej – aspekty psychologiczne
– Dagmara Oszmiańczuk, Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu – Wychowanie w cyberświecie – problemy i wyzwania
– Michał Chrzanowski, Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu – Transhumanizm a Social Media. Wpływ sztucznej inteligencji na życie człowieka, na przykładzie wybranych portali internetowych
– Magdalena Szewczyk, Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu – Uważność a poczucie koherencji u uczniów szkół ponadpodstawowych
– Konrad Budzyński, Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu – Wykorzystanie nowoczesnych technologii w budowaniu pozytywnej kultury motywacyjnej w szkole

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI

prof. AHNS dr Elżbieta Kielska – Rektor Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu
prof. AHNS dr Gerard Paweł Maj – Kanclerz Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu
prof. dr hab. Andrzej Kidyba – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
prof. dr hab. Zbigniew Kosma – Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu
prof. dr hab. Joanna Majchrzyk-Mikuła – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
prof. dr hab. Olesia Maksymovych – Uniwersytet Narodowy Politechnika Lwowska (Ukraina)
prof. dr hab. Stanisław Wrzosek – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
Dr.h.c. prof. PhDr. Pavol Dancák, PhD – Prešovska univerzita v Prešove (Słowacja)
prof. nadzw. dr hab. Mieczysław Dudek – Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu
prof. nadzw. dr hab. Arkadiusz Durasiewicz – Wyższa Szkoła im. Janusza Korczaka w Warszawie
prof. PhD. Miroslav Foret, CSc – College of International and Public Relations in Prague (Republika Czeska)
prof. UW dr hab. Aleksandra Gasztold – Uniwersytet Warszawski
prof. UMCS dr hab. Zdzisław Gawlik – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
prof. nadzw. dr hab. Mirosław Grewiński – Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie
prof. AHNS dr hab. Jan Kutyła – Akademia Handlowa Nauk Stosowanych a w Radomiu
prof. VŠBM PhD František Olejník – Csc University of Security Management in Košice (Słowacja)
prof. UMCS dr hab. Sławomir Patyra – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
prof. ХНУ dr hab. Olеksandr Punda – Chmielnicki Uniwersytet Narodowy (Ukraina)
prof. AHNS dr hab. Andrzej Słomka – Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu
prof. AHNS dr hab. Władysław Tabasz – Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu
prof. AHNS dr hab. Wojciech Wiszniewski – Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu
prof. dr Gintautas Bužinskas – Utena University of Applied Sciences (Litwa)
prof. dr Andrii Novytskyi – Head of the Public organisation (NGO) „Institute on protection of information rights
of citizens” (Ukraina)
prof. dr. Antonio Silva – Exremadura University (Hiszpania)
prof. dr. Manuel de Peralta Carrasco – Exremadura University (Hiszpania)
prof. dr. Ángel Acedo Penco – Exremadura University (Hiszpania)
prof. dr. Csongor Herke – University of Pecs (Węgry)
prof. PhD Nikolay Georgiev – Todor Kableshkov Higher School of Transport (Bułgaria)
Assoc. prof. dr. Özgür Oğuz – Anadolu University (Turcja)
Assoc. Prof. PhD. Aniela Bălăcescu – “Constantin Brancusi” University of Targu-Jiu (Rumunia)
Assoc. prof. P.hD. Dalia Perkumiene – Kazimiero Simonavičiaus universitetas (Litwa)
Assoc. prof. PhD Emiliya Vaysilova – Todor Kableshkov Higher School of Transport (Bułgaria)
Assoc. Prof. DR. Vitalija Bartuševiciene – Utenos Kolegija (Litwa)
prof. AHNS dr hab. Janusz Ziółkowski – Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu
dr hab. Daniel Mider – Uniwersytet Warszawski
prof. AHNS dr Leszek Mellibruda – Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu
PhD Andrij Dzyubyk – Uniwersytet Narodowy Politechnika Lwowska (Ukraina)
dr Pradeep Kumar – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
dr Nataliia Novytska – State Fiscal University of Ukraine (Ukraina)
Ing. Marie Hesková, CSc – College of European and Regional Studies (Republika Czeska)
dr Vasyl Baitsym – Volyn Institute for Economics & Management (Ukraina)
dr Agne Juskeviciute-Viliene – Vilnius University (Litwa)
dr Vadim Mantrov – University of Latvia (Łotwa)
płk Piotr Gąstał

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI

dr Adam Tokarski – przewodniczący komitetu organizacyjnego
prof. AHNS dr Gerard Paweł Maj – Kanclerz Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu
prof. AHNS dr Adam Ziółkowski – zastępca przewodniczącego komitetu organizacyjnego
prof. AHNS dr Andrzej Gołębiowski – członek komitetu organizacyjnego
dr Emilia Żuchowska-Kotlarz – członek komitetu organizacyjnego
Ruta Jurgelioniene – członek komitetu organizacyjnego
mgr Katarzyna Marcinkiewicz-Marszałek – sekretarz komitetu organizacyjnego
Przedstawiciele studentów
Agnieszka Gregier, Aneta Montano, Aleksander Pożyczka, Julia Munik

WARUNKI UCZESTNICTWA

Warunkiem udziału w konferencji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przekazanie opłaty konferencyjnej na konto organizatora. Organizatorzy zapewniają materiały konferencyjne, bufet kawowy podczas obrad.
Kliknij, aby wypełnić:

OPŁATA KONFERENCYJNA

– Udział w konferencji z publikacją – 200zł/50 euro
– Publikacja bez udziału w konferencji – 200 zł/50 euro
– Udział w konferencji bez publikacji – nieodpłatnie
Opublikowanie tekstu uzależnione jest od uzyskania pozytywnych opinii recenzentów. Publikacja wydana zostanie w Wydawnictwie Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu, znajdującym się w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe (Wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe Poziom I, 80 pkt. poz. 763)

TERMINY

15.12.2021r. – przesłanie zgłoszeń oraz streszczeń referatu (max. 1000 znaków)
20.12.2021r. – przesłanie przez organizatora do uczestników konferencji potwierdzenia
przyjęcia zgłoszenia oraz danych do przelewu.
15.01.2022r. – wniesienie opłaty konferencyjnej i przesłanie tekstów do publikacji.
01.03.2022r. – przesłanie przez organizatora harmonogramu konferencji.

KONTAKT

mgr Katarzyna Marcinkiewicz-Marszałek
e-mail: konferencja@ahns.pl
tel. +48 363 22 90, w. 34

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content