wsh logo

KONFERENCJE ZREALIZOWANE

Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu realizując swą misję edukacyjną nie tylko kształci studentów, ale również stanowi aktywny ośrodek życia naukowego i akademickiego. Najlepszym tego przykładem są liczne konferencje naukowe, które organizujemy we współpracy z renomowanymi uczelniami wyższymi z Polski i zagranicy.

Konferencje naukowe skupiają środowisko naukowców oraz praktyków. Stanowią forum dyskusyjne dotyczące problemów życia społecznego, gospodarczego i politycznego. Dają możliwość konfrontacji nauki z praktyką poprzez wymianę poglądów i doświadczeń. Podczas spotkań prezentowany jest dorobek naukowy z danej dziedziny oraz najnowsze trendy i rozwiązania. W konferencjach organizowanych przez AHNS biorą udział również studenci objęci elitarnym programem Leader Academy.

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content