wsh logo

II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA


PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA OBCASACH

Partnerzy

 

TERMIN I MIEJSCE

18 marca 2023 roku
Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu

ul. Mazowieckiego 7A

CELE KONFERENCJI

II Ogólnopolska Konferencja AHNS ma na celu zwrócenie uwagi jak wiele kobiet we współczesnym świecie stają się „Kobietami Biznesu”.

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

Proponujemy ujęcie poniższych tematów:
1. Koncepcja work-life balance jako czynnik sukcesu.
2. Motywacja do działania- czyli co jest motorem napędowym dla kobiet.
3. Determinanty i bariery w postawach przedsiębiorczych kobiet.
4. Moja droga do sukcesu – autoprezentacja swoich postaw przedsiębiorczych.
Zaproponowana tematyka może być ujmowana z wielu perspektyw, dlatego do udziału w sesji
zapraszamy studentów, doktorantów i badaczy zainteresowanych niniejszą tematyką, itd.

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI

Prorektor dr Milena Matuszewska-Birkowska
prof. AHNS dr hab. Wojciech Wiszniewski
prof. AHNS dr hab. Barbara Olbrych
prof. AHNS dr inż. Emilia Żuchowska-Kotlarz
prof. AHNS dr Andrzej Gołębiowski
dr Małgorzata Kozłowska
dr Magda Chmiel

ZGŁOSZENIA

➢ Przewidywany czas wystąpienia: 15-20 minut
➢ Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń: 10 marca 2023 r.
➢ Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego
poniżej (w zgłoszeniu powinien znajdować się temat wystąpienia z krótką prezentacją
prelegenta).

Język konferencji: polski
Kontakt: koloknmm@gmail.com
Udział w Konferencji jest bezpłatny.
Odpowiedź o zakwalifikowaniu wystąpień zostanie przesłana do dnia 13 marca 2023 roku.
Pytania dotyczące konferencji prosimy kierować na adres koloknmm@gmail.com.

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content