wsh logo

II OGÓLNOPOLSKA STUDENCKA KONFERENCJA NAUKOWA


NOWE TENDENCJE W PSYCHOLOGII I PEDAGOGICE.

TERMIN I MIEJSCE

21 czerwca 2018 roku
Wyższa Szkoła Handlow w Radomiu
ul. Traugutta 61A

CELE KONFERENCJI

Stworzenie forum wymiany poglądów i dyskusji na temat kluczowych problemów współczesnej psychologii i pedagogiki.

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

 • dr hab. Mieczysław Dudek, prof. nadzw., Społeczna Akademia Nauk w Łodzi – Praca dydaktyczna z dzieckiem z autyzmem
 • dr Małgorzata Artymiak, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie –Odporność psychiczna dzieci i młodzieży – prawdy i mity
 • dr Katarzyna Nowak, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu – Droga do nieświadomości w modelu
  terapii ISTDP
 • dr Andrzej Gołębiowski, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Filozofia wartości jako źródło inspiracji pedagogicznych
 • dr Maria Łukawska, Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu – Czy tablica interaktywna zastąpi konwencjonalne nauczanie dzieci?
 • dr Agnieszka Sadowska, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Formy wsparcia psychospołecznego pracowników niepełnosprawnych w zakładzie
  aktywności zawodowej
 • dr Monika Mazur-Mitrowska, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Grywalizacja jako nowa metoda rozwoju potencjału uczniów
 • dr Marcin Bednarczyk, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Koncepcje identyfikacji płciowej
 • dr Krzysztof Linowski, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Kierowanie jednostką penitencjarną
 • dr Paweł Nowak, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Psychospołeczne determinanty stylów kierowania menedżerów
 • Aneta Wiśniewska, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Wpływ gwałtownej śmierci członka rodziny na emocje najbliższych
 • Agnieszka Gregier, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Wspieranie rozwoju i talentów u dzieci autystycznych
 • Julia Fortuńska, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im.Kazimierza Pułaskiego w Radomiu – Chemseks jako zaburzony trend w seksualności młodzieży XXI w.
 • Karolina Bryśkiewicz, Milena Włodarczyk, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Oddziaływanie psychologiczne zamachów terrorystycznych
  prezentowanych za pośrednictwem mediów
 • Gabriela Kaczmarska, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Psychologiczne uwarunkowania samobójczych zamachów terrorystycznych
 • Natalia Rogala, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu – W pułapce przeszłości – problematyka
  funkcjonowania osób z syndromem DDA
 • Wioleta Domagała, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Radzenie sobie ze stresem osób dorosłych pochodzących z rodzin alkoholowych
 • Joanna Wachnicka, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu – Młodzież niedostosowana społecznie wobec procesu socjoterapii na przykładzie oddziaływań Ośrodka Wspólny Dom w Wildze
 • Jadwiga Kraś, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Skuteczne wspomaganie placówek oświatowych przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne
 • Anna Byrecka, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Wpływ aromaterapii na funkcjonowanie psychiczne człowieka
 • Mateusz Wnukowski, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Motywacja osiągnięć i radzenie sobie ze stresem sportowców kadr narodowych
 • Aneta Wojdat, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Motywacja do zmiany wśród odbywających karę pozbawienia wolności
 • Wioletta Langa, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – System wartości funkcjonariuszy Służby Więziennej
 • Mariusz Majewski, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – System dozoru elektronicznego skazanych na karę pozbawienia wolności
 • Anna Majewska, Mariusz Majewski, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Agresja i przemoc wśród uczniów szkoły podstawowej
 • Aleksandra Jaśkiewicz, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Percepcja reklam telewizyjnych przez dzieci w okresie wczesnoszkolnym
 •  Iwona Ambrożek, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Narkomania jako jedna z głównych patologii społecznych dzisiejszych czasów
 • Anna Łosik, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Alkoholizm jako współczesna patologia społeczna
 • Grzegorz Borowski, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Rodzina a odpowiedzialne pełnienie ról społecznych
 • Olena Kuntsevich, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Inteligencja emocjonalna uczniów szkół ponadgimnazjalnych

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI

doc. dr Elżbieta Kielska – Rektor WSH w Radomiu
prof. nadzw. dr Gerard Paweł Maj – Kanclerz WSH w Radomiu
dr Andrzej Gołębiowski – Prorektor WSH w Radomiu
doc. dr Ewa Jasiuk – Prorektor WSH w Radomiu
dr Adam Ziółkowski – Dziekan WSSiT WSH w Radomiu
dr Paweł Nowak – Opiekun naukowy Studenckiego Koła Naukowego Psychologii
ks. prof. zw. dr hab. Pavol Dancak
prof. dr hab. Rudolf Dupkala
ks. prof. dr hab. Paweł Mąkosa
prof. dr hab. Barbara Olbrych
prof. dr hab. Andrzej Słomka
prof. dr hab. Jozef Šuvada
dr hab. Michał Domagała
dr hab. Mieczysław Dudek
dr hab. Anna Fidelus
dr Marcin Bednarczyk
dr Piotr Chojnacki
dr Maria Dupkalova
dr Krystyna Korneta
dr Paweł Kowalski
dr Małgorzata Kuśmierczyk-Balcerek
dr Monika Mazur-Mitrowska
dr Krzysztof Linowski
dr Agnieszka Sadowska

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI

dr Paweł Nowak – przewodniczący komitetu organizacyjnego
dr Andrzej Gołębiowski – I zastępca przewodniczącego komitetu organizacyjnego
dr Krzysztof Linowski – II zastępca przewodniczącego komitetu organizacyjnego
Agnieszka Gregier – sekretarz konferencji
Mateusz Wnukowski, Aneta Wiśniewska, Aneta Wojdat, Katarzyna Mazur

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content