wsh logo

III OGÓLNOPOLSKA STUDENCKA KONFERENCJA NAUKOWA


NOWE TENDENCJE W PSYCHOLOGII I PEDAGOGICE

Współorganizator

TERMIN I MIEJSCE

18 czerwca 2019 roku
Wyższa Szkoła Handlow w Radomiu
ul. Traugutta 61A

CELE KONFERENCJI

Stworzenie forum wymiany poglądów i dyskusji na temat kluczowych problemów współczesnej psychologii i pedagogiki

Ramowy Program Konferencji

SESJA PLENARNA
Prowadzący sesję: dr Paweł Nowak, dr Andrzej Gołębiowski

 • dr hab. Mieczysław Dudek, prof. nadzw., Społeczna Akademia Nauk w Łodzi – Szkodliwość reklam telewizyjnych dla dzieci- analiza psychologicznopedagogiczna
 •  dr. hab. Yuriy Pachkovskyy, prof. Uniwersytet Lwowski, Ukraina – Wartości duchowe jako wyzwanie dla współczesnego społeczeństwa ukraińskiego: dyskurs psychologiczno-pedagogiczny
 •  dr hab. Jacek Kulbaka, prof. APS w Warszawie – Drogi i bezdroża pedagogiki specjalnej w ostatnim półwieczu
 •  dr Małgorzata Artymiak, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie – Odporność psychiczna jako wyzwanie dla współczesnej profilaktyki
 •  dr Katarzyna Nowak, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu – Współczesne kierunki psychoterapii w Polsce
 •  dr Andrzej Gołębiowski, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Paradygmaty Pedagogiki Szczęścia – perspektywa interdyscyplinarna
 •  dr Maria Łukawska, Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu – Rozwijanie zainteresowań i aktywności uczniów klas młodszych poprzez stosowanie innowacyjnych środków dydaktycznych
 •  dr Łukasz Kaczmarek, Katolicki Uniwersytet Lubelski – Wybrane problemy związane z opieką nad dzieckiem w sytuacji okołorozwodowej rodziców
 •  dr Agnieszka Sadowska, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Wychowanie przez wolontariat uczniów I poziomu edukacyjnego
 •  dr Marcin Bednarczyk, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie – Przemoc seksualna wobec dzieci. Pedofilia i inne zaburzenia seksualne
 •  dr Krzysztof Linowski, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Więzienie prospołeczne jako wyzwanie dla wychowania resocjalizacyjnego
 •  dr Ilona Kożuch, Przedszkole Miejskie nr 4 w Lubartowie – Metody wychowawcze stosowane wobec dzieci w wieku przedszkolnym
 •  dr Paweł Nowak, dr Iwona Kurkiewicz, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Style kierowania a skuteczność zarządzania personelem
 •  mgr Emilia Gulińska, Katolicki Uniwersytet Lubelski – Wpływ wybranych zjawisk patologicznych na bezpieczeństwo i porządek publiczny w Polsce
 •  mgr Katarzyna Nowak, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 w Radomiu – Czynniki wzmacniające budowanie adekwatnej samooceny u dziecka
  PANELE STUDENCKIE
  Prowadzący panel: dr Paweł Nowak, Agnieszka Gregier
 •  Kinga Górka, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im.Kazimierza
  Pułaskiego w Radomiu – Poczucie sukcesu w pracy w perspektywie psychologicznej
 •  Paulina Rywacka, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Szanse i zagrożenia wpływu najnowszych technologii na wychowanie młodego
  pokolenia
 •  Arleta Wołczyńska, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu – Prawne aspekty w pomocy
  psychologiczno – pedagogicznej
 •  Agata Chłopicka, Daria Majcher, Uniwersytet TechnologicznoHumanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu – Internotoholizm jako patologia społeczna XXI wieku
 •  Adam Bogdański, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Radzenie sobie ze stresem u menadżerów
 •  Konrad Czarnecki, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Poczucie koherencji u osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych po ukończeniu terapii
 •  Michał Czuba, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Poczucie szczęścia u alkoholików utrzymujących abstynencje
 •  Dominika Osuch, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Odczuwanie większej radości, spokoju i siły poprzez trwałe pozytywne zmiany sieci neuronalnej
 •  Agnieszka Gregier, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Wykluczenie społeczne rodziców dzieci ze spektrum autyzmu
 •  Jacek Reszelewski, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Organizacja pomocy psychologicznej w szkołach podstawowych na terenie gminy Białaczów
  Prowadzący panel: dr Andrzej Gołębiowski, Katarzyna Pyrgiel
 •  Kinga Smaga, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Praca z ciałem w terapii traumy
 •  Aneta Skrzypczak, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Jak oswoiłam bestię? Świadoma praca z ciałem w terapii jąkania
 •  Klaudia Głowacka, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Wychowanie dzieci i młodzieży w oparciu o wartości moralne i zachowania etyczne
 • Grażyna Głowacka, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – „Być czy mieć”
 • Agnieszka Rychlicka, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Samoocena osób dorosłych pochodzących z rodzin alkoholowych
 •  Ilona Tatar, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Samoocena a ryzyko uzależnienia od internetu wśród młodzieży szkół średnich
 •  Patryk Tarnowski, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Poczucie szczęścia wśród artystów
 •  Katarzyna Pyrgiel, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Współczesna polska rodzina wobec wyzwań nowych technologii
 •  Aneta Wiśniewska, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Poczucie osamotnienia po stracie bliskiej osoby
 •  Tomasz Milczarek, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Pomoc psychologiczna w szkołach średnich gminy Opoczno

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI

doc. dr Elżbieta Kielska – Rektor WSH w Radomiu
prof. nadzw. dr Gerard Paweł Maj – Kanclerz WSH w Radomiu
dr Andrzej Gołębiowski – Prorektor WSH w Radomiu
dr Adam Ziółkowski – Dziekan WSSiT WSH w Radomiu
dr Magdalena Płotczyk – Dziekan WPiA WSH w Radomiu
dr Agnieszka Sadowska – Prodziekan WNS WSH w Radomiu
dr Małgorzata Kuśmierczyk-Balcerek – Prodziekan WSSiT WSH w Radomiu
dr Paweł Nowak – Opiekun naukowy Studenckiego Koła Naukowego Psychologii
ks. prof. dr hab. Pavol Dancak
prof. dr hab. Rudolf Dupkala
ks. prof. dr hab. Paweł Mąkosa
prof. dr hab. Andrzej Słomka
prof. dr hab. Józef Szopiński
prof. dr hab. Jozef Šuvada
dr hab. Mieczysław Dudek
dr hab. Anna Fidelus
dr Małgorzata Artymiak
dr Marcin Bednarczyk
dr Maria Dupkalova
dr Łukasz Kaczmarek
dr Anna Kwiecień
dr Monika Mazur-Mitrowska
dr Krzysztof Linowski
dr Maria Łukawska

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI

dr Paweł Nowak – przewodniczący komitetu organizacyjnego
dr Andrzej Gołębiowski – zastępca przewodniczącego komitetu organizacyjnego
mgr Katarzyna Nowak, PPP1 w Radomiu – członek komitetu organizacyjnego
Agnieszka Gregier – sekretarz konferencji
Katarzyna Pyrgiel, Aneta Wiśniewska, Agnieszka Burzyńska, Dominika Osuch

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content