wsh logo

IX OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA


DOBRO, KTÓRE NIESIE NADZIEJA,
CZYLI O WOLONTARIACIE W CZASIE PANDEMII

Partner

Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej

TERMIN I MIEJSCE

27 kwietnia 2021 roku
Platforma Microsoft Teams

CELE KONFERENCJI

Wymiana doświadczeń i refleksji związanej z rolą wolontariatu w czasie pandemii. Konferencja stanowi możliwość wymiany doświadczeń oraz dyskusji na temat współczesnych nurtów wolontariatu i efektów pracy wolontariuszy.

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

 • dr hab. Danuta Grzesiak-Witek, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach – Pomoc logopedyczna mieszkańcom Domów Pomocy Społecznej
 • dr hab. Wanda Grelowska, Państwa Wyższa Szkoła Zawodowa w Legnicy – Rola wolontariatu w kształtowaniu postaw społecznych u uczniów z I poziomu edukacyjnego
 • dr Maria Gagacka, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, PTPS Regionalny Oddział w Radomiu – Wolontariat a doświadczenie traumy wspólnotowej
 • dr Justyna Kaczmarczyk, Tarnowska Szkoła Wyższa w Tarnowie, Schronisko dla Nieletnich w Gackach – Wartość wolontariatu w pracy resocjalizacyjnej z nieletnimi
 • dr Marzena Okrasa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Pomoc dzieciom cudzoziemskim w funkcjonowaniu społecznym jako wyzwanie dla wolontariatu w dobie pandemii
 • dr Paweł Borowiecki, mgr Monika Witkowska, X Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Konarskiego w Radomiu – Działalność szkolnego koła wolontariatu w X Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi im. S. Konarskiego w Radomiu
 • Młodzież ze Szkolnego Koła Wolontariatu „SZANSA”, I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach – Wolontariat – satysfakcja i działanie kluczem do sukcesu
 • dr Maria Łukawska, Szkoła Podstawowa nr 4 w Tarnobrzegu, Karpackie Towarzystwo Naukowe i Oświatowe w Krośnie – Rola wolontariatu w edukacji dzieci w młodszym wieku szkolnym
 • dr Mirosław Szpakowski, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie – Wolontariat w zarządzaniu organizacjami wobec wyzwań Covid-19
 • dr Izabela Zięba-Kołodziej, Państwowa Uczelnia Zawodowa w Tarnobrzegu – Pedagogiczne aspekty wolontariatu
 • dr Paweł Witek, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi – Wolontariat studencki na przykładzie Studenckiego Koła Naukowego Pedagogów „Paideia”
 • dr Agnieszka Zaborowska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, PTPS Regionalny Oddział w Radomiu – Wolontariat akademicki – czyli w co najchętniej włączają się studenci
 • prof. WSH dr Paweł Nowak, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu –Mindfulness w pracy wolontariusza w czasie pandemii
 • prof. WSH dr Adam Ziółkowski, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Ty również możesz mieć wpływ na bezpieczeństwo, czyli o poprawie bezpieczeństwa lokalnego w inicjatywie obywateli
 •  prof. WSH dr Agnieszka Sadowska, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Wolontariat Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu na rzecz osób w podeszłym wieku
 • prof. WSH dr Andrzej Gołębiowski, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, PTPS Regionalny Oddział w Radomiu – ,,Byłem w więzieniu a przyszliście do Mnie” – o wolontariacie wśród osób skazanych na karę pozbawienia wolności
 • dr Wioletta Budny, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, PSP nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Kozienicach – Siła pomagania
  w kształtowaniu postaw społecznych
 • dr Zdzisław Wojdygowski – Społeczne aspekty odpowiedzialności biznesu w okresie pandemii
  PANEL I
 • dr Ilona Kożuch, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie – Rozwijanie zachowań altruistycznych dzieci w wieku przedszkolnym
 • ks. dr Mariusz Wilk, Diecezjalne Duszpasterstwo Akademickie – Komu najbardziej wolontariat przynosi ,,korzyść”?
 • mgr Agata Ługowska, Centrum Integracji Społecznej w Siedlcach, Siedlecka Spółdzielnia Socjalna Caritas w Siedlcach – Wolontariat w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej
 • mgr Anna Słopiecka, Loża Radomska Business Centre Club – O akcjach społecznych i wsparciu przedsiębiorców w czasie pandemii
 • mgr Karolina Adamczyk, mgr Maciej Rogala, mgr Anna Stano, American Corner Radom – Wolontariat jako wartość w społeczeństwie USA
 • mgr Milena Durasiewicz, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Rola psychologa w stowarzyszeniach wspierających osoby przewlekle chore i ich rodziny
 • mgr Elżbieta Stolarczyk, Katolicki Ośrodek Adopcyjny przy Caritas Diecezji Radomskiej w Radomiu – Wolontariat na rzecz dzieci w rodzinach adopcyjnych
 • mgr Ivana Uhliarová, Uniwersytet w Pardubicach, Republika Czeska – Wychowanie dziecka – relacja rodziców i jej wpływ na kształtowanie osobowości dziecka
 • mgr Aneta Wojdat, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Dziecko rozumie i pomaga jak umie, czyli o wolontariacie w przedszkolu
 • dr Katarzyna Prażmowska-Bartoszek, Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej – O roli oddziaływań arte i socjoterapeutycznych w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – wykorzystanie nowych technologii w dobie pandemii
  PANEL I
 • prof. WSH dr Andrzej Gołębiowski, Faustyna Wielechowska, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Dobro, które daje nadzieję – wolontariat studencki, przykłady dobrych praktyk
 • Beata Polak, Justyna Zielińska, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Dzielimy się dobrocią
 • Natalia Fryszkowska, Daria Czarnecka, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Wsparcie społeczeństwa przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej w walce z pandemią
 • Filip Gołębiowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie – Prawa i obowiązki wolontariuszy w dobie pandemii z uwzględnieniem rozporządzeń rządowych
 • Renata Wojtaszko, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie – Wymagania stawiane wolontariuszom w przepisach prawa
 • Agnieszka Gregier, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Wsparcie psychologiczne rodziców dzieci w spektrum autyzmu w dobie pandemii
 • Małgorzata Łakomska, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Wolontariat na rzecz dzieci z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową
 • Dominika Osuch, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Rola wolontariusza w opiece nad chorym terminalnie
 • Jolanta Nowacka, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Wolontariat jako misja, nie powinność
 • Renata Swęd, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – O pomaganiu w czasie pandemii przez dzieci w przedszkolu
 • Agnieszka Wasiak, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Pomaganie innym jest wspaniałe

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI

Prof. WSH dr Elżbieta Kielska – Rektor WSH w Radomiu
prof. WSH dr Gerard Paweł Maj – Kanclerz WSH w Radomiu
Prof. WSH dr Agnieszka Sadowska – Prorektor WSH w Radomiu
Prof. WSH dr Andrzej Gołębiowski – Dziekan WNS WSH w Radomiu
Prof. WSH dr Magdalena Płotczyk – Dziekan WPiA WSH w Radomiu
Prof. WSH dr Adam Ziółkowski – Dziekan WSSiT WSH w Radomiu
Prof. dr hab. Stanisław Wrzosek, dr hab. Mirosław Grewiński prof. UK, dr hab. Arkadiusz
Durasiewicz prof. UK, dr hab. Joanna Majchrzyk-Mikuła prof. UJK, dr hab. Michał Domagała prof.
WSH, dr hab. Mieczysław Dudek prof. PWSTE, dr hab. Paweł Mąkosa prof. KUL, dr hab. Barbara
Olbrych prof. WSH, dr hab. Andrzej Słomka prof. WSH, dr hab. Janusz Ziółkowski prof. WSH,
dr hab. Katarzyna Kołodziejczyk, dr hab. Wanda Grelowska, prof. WSH dr Leszek Mellibruda,
prof. WSH dr Paweł Nowak, dr inż. Alina Maria Basak, dr Katarzyna Prażmowska-Bartoszek,
dr Maria Gagacka, dr Maria Łukawska

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI

Prof. WSH dr Agnieszka Sadowska – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Prof. WSH dr Andrzej Gołębiowski – Zastępca Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego
mgr Katarzyna Marcinkiewicz-Marszałek – Sekretarz Komitetu Organizacyjnego
Członkowie Komitetu Organizacyjnego
dr Maria Gagacka, dr Wioletta Budny, mgr Milena Durasiewicz, mgr Aneta Wojdat

PRZEDSTAWICIELE STUDENTÓW W KOMITECIE ORGANIZACYJNYM

Dominika Osuch, Katarzyna Czpak, Paulina Rychlicka, Ewelina Płowiec-Czerwonka, Beata Polak, Justyna Zielińska, Joanna Sadownik, Barbara Sosnowska, Renata Swęd, Ewelina Bernard, Marlena Kulczyk, Amanda Lenart

 

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content