wsh logo

KONFERENCJA

RODZIC NA ZASTĘPSTWO, MIŁOŚĆ NA ZAWSZE – bezpieczeństwo i troska o dziecko

 

ORGANIZATORZY

AKADEMIA HANDLOWA NAUK STOSOWANYCH W RADOMIU

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu

Patronat honorowy

Prezydent Miasta Radomia Radosław Witkowski

TERMIN I MIEJSCE

30 maja 2023 roku
Auditorium Primum – ul. Traugutta 61a

CELE KONFERENCJI

 • Celem konferencji jest zwrócenie uwagi na problemy dzieci osieroconych w kontekście organizowanych dla nich form pieczy zastępczej.

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

 • mgr Dorota Tarka Rola sądu rodzinnego w pieczy zastępczej. Praktyka sądowa, przewodniczącej III Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejonowego w Radomiu
 •  mgr A. Pysiak, mgr E. Stysiek, informacje dotyczące liczby utworzonych rodzin zastępczych ( w tym zawodowych i RDD) i dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej na przestrzeni 2020 – 2022 roku
 •  Tomasz Kazirodek, Wykonywanie orzeczeń sądowych dotyczących zabezpieczanie dzieci w pieczy zastępczej. Dobre praktyki, kierownika Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Wykonującego Orzeczenia w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich
 •  mgr A. Pysiak, mgr E. Stysiek, informacje dotyczące liczby zabezpieczeń dzieci przez koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w wyniku wykonania postanowienia sądowego bez udziału kuratora sądowego oraz z udziałem kuratora sądowego na przestrzeni 2020 – 2022 roku
 •  zadania koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej i jego współpraca z asystentem rodziny Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, Współpraca z rodziną biologiczną dziecka po umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej, Asystent rodziny
 • dr Małgorzata Klecka, Zaburzenia więzi u dzieci w pieczy zastępczej. Jak funkcjonuje dziecko po traumatycznych zdarzeniach (dr nauk medycznych, specjalność: psychiatria dziecięca), psycholog, psychoterapeutka, dyrektorka Ośrodka FASTRYGA, Prezes Fundacji FASTRYGA
 •  dr Małgorzata Klecka FAS i jego wpływu na sytuację dziecka w rodzinach zastępczych i w grupach rówieśniczych. (doktor nauk medycznych specjalność: psychiatria dziecięca), psycholog, psychoterapeutka, dyrektorka Ośrodka FASTRYGA, Prezes Fundacji FASTRYGA na tema
 •  Porozmawiajmy o rodzicielstwie zastępczym. 1. Co skłoniło mnie do zostania rodzicem zastępczym. 2. Moje najpiękniejsze wspomnienie jako rodzica zastępczego” Wystąpienia rodzin zastępczych (nagrane podziękowania i życzenia w formie filmu dla rodzin zastępczych od Prezydenta Miasta, Dyrekcji MOPS w Radomiu, kierownika i pracowników DPZ)
 •  Prof. AHNS dr Andrzej Gołębiowski, Z pieczy Zastępczej w szczęśliwe dorosłe życie, Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu

  KOMITET ORGANIZACYJNO - NAUKOWY KONFERENCJI

  Przewodniczący: Pani Agnieszka Pysiak – Zastępca Dyrektora MOPS w Radomiu

  Zastępca Przewodniczącego: Prof. AHNS dr Andrzej Gołębiowski – dziekan Wydziału Nauk Społecznych Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu

  Członkowie:

  Prof. AHNS dr Elżbieta Kielska, prof. AHNS dr Gerard Paweł Maj, prof. AHNS dr inż. Emilia Żuchowska – Kotlarz, Dr Adam Tokarski, Dr Milena Matuszewka – Birkowska, dr hab. Andrzej Słomka prof. AHNS, Prof. AHNS dr Paweł Nowak, Prof. AHNS dr Leszek Mellibruda, dr Konrad Wójcik, mgr Stysiek Ewa, mgr Mosiołek Bogusława, mgr Borkiewicz Agnieszka, mgr Czmielewska Barbara, mgr Dębała Katarzyna, mgr Gajos Monika, mgr Koniec Barbara, mgr Agnieszka Lipińska, mgr Milena Durasiewicz, mgr Ewelina Mleczkowska, mgr Aneta Wojdat.

  Sekretarz:

  mgr Joanna Gjorgievska, MOPS Radom
  mgr Anna Mączyńska, AHNS Radom

  INFORMACJE DODATKOWE

  Wstęp na konferencję jest wolny

  Serdecznie zapraszamy Prof. AHNS dr Andrzej Gołębiowski agolebiowski@ahns.pl

  Udostępnij
  youtube
  youtube
  tiktok
  youtube
  Skip to content