wsh logo

 KONFERENCJA NAUKOWA


NOWE SUBSTANCJE PSYCHOAKTYWNE.
NARKOTYKI, DOPALACZE I LEKI OTC.
WYZWANIA DLA PROFILAKTYKI SZKOLNEJ I ŚRODOWISKOWEJ.
PRZESTĘPCZOŚĆ W ŚRODOWISKU LOKALNYM.

Współorganizator
Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu

Partnerzy

TERMIN I MIEJSCE

9 maja 2019 roku
Wyższa Szkoła Handlow w Radomiu
ul. Traugutta 61A

CELE KONFERENCJI

Wymiana doświadczeń ze środowiskiem na tematy związane z uzależnieniami oraz profilaktyką w zakresie przeciwdziałania narkomanii w środowisku szkolnym i lokalnym.

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

 •  dr Andrzej Gołębiowski:
  1. Tendencje narkotykowe i dopalaczowe w regionie – nowe obszary ryzyka. Zagrożenia psychosomatyczne używania nowych substancji psychoaktywnych.
  2. Charakterystyka wiodących substancji z punktu widzenia zdrowia dzieci i nastolatków.
  3. Niemedyczne stosowanie leków OTC – jako wyzwanie profilaktyczne.
  4. Pigułka gwałtu– zjawisko, uwarunkowania zagrożeń, skutki psychosomatyczne
 • Skala i dynamika przestępczości na terenie garnizonu mazowieckiego. Zjawisko demoralizacji i przestępczości nieletnich na terenie podległym KWP zs. w Radomiu. – mł. asp. Ewa Jaworska, asystent Wydziału Prewencji KWP zs. w Radomiu
 • Zagrożenie przestępczością na terenie miasta Radomia – wyniki badań prowadzonych w ramach projektu badawczego w WSH – dr Urszula Młodziejowska-Seredyn, Milena Kapciak (WSH).
 •  Przestępstwa na tle nieporozumień rodzinnych jako następstwo przemocy w rodzinie (opis zjawiska na wybranych przykładach) – podkom. Justyna Stanik – Rybak, specjalista Wydziału Prewencji KWP zs. w Radomiu
 •  Procedura „Niebieskiej Karty” w praktyce – dr Urszula Młodziejowska-Seredyn, Anna Gruszka (WSH).
 • Bezpieczeństwo seniorów w kontekście oszustw popełnianych na osobach starszych na terenie podległym KWP zs. w Radomiu – mł. asp. Karolina Nowocin, asystent Wydziału Prewencji KWP zs. w Radomiu
 •  Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jako istotne i nowoczesne narzędzie komunikacji o zagrożeniach – podkom. Daniel Sokołowski, ekspert Wydziału Prewencji KWP zs. w Radomiu
 • Prawa człowieka, przestępstwa z nienawiści – wyniki badań prowadzonych w ramach projektu badawczego w WSH – dr Zenon Romanek, Karol Kujawiak (WSH).
 •  Konsultacje indywidualne dla chętnych „Mechanizmy uzależnień narkotykowych – ścieżki postępowania z osobą używającą narkotyki– dr hab. prof. UTH Mariusz Jędrzejko

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI

doc. dr Elżbieta Kielska – Rektor WSH w Radomiu;
dr Gerard Paweł Maj prof. WSH – Kanclerz WSH w Radomiu;
dr Andrzej Gołębiowski – Prorektor WSH w Radomiu;
dr Adam Ziółkowski – Dziekan Wydziału Studiów Strategicznych i Technicznych WSH w Radomiu; mgr Tomasz Białas – GIS;
dr hab. prof. UTH Mariusz Jędrzejko – Uniwersytet Technologiczno – Humanistyczny w Radomiu,
dr Dariusz Sarzała – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski,
dr Jan Malinowski – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;
dr Tomasz Kozłowski – Fundacja Bonum Humanum;
dr Marcin Bednarczyk – Fundacja Bonum Humanum;
dr hab. prof. PRz Eugeniusz Moczuk – Politechnika Rzeszowska;
dr Marek Motyka – Politechnika Rzeszowska,
mgr Agnieszka Taper,
mgr Agnieszka Guza

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI

dr Andrzej Gołębiowski– Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
dr Adam Ziółkowski – Zastępca Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego
Przedstawiciele Studentów w Komitecie Organizacyjnym
Justyna Stachowiak, Faustyna Wielechowska,

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content