wsh logo

KONFERENCJA NAUKOWA

BEZPIECZNE MIASTO – ZAGROŻENIA I WYZWANIA „human security”

Partner
Vysoka Škola Bezpečnostného Manažérstva v Košiciach (VSBM)

 

TERMIN I MIEJSCE

28 marca 2020 roku
Wyższa Szkoła Handlow w Radomiu
ul. Traugutta 61A

CELE KONFERENCJI

I. Organizacja forum wymiany poglądów oraz doświadczeń naukowych i aplikacyjnych wobec nasilających się zagadnień związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem mieszkańców dużego miasta.

II. Dyskusja nad podejmowaniem wielopłaszczyznowych działań profilaktycznych zmierzających do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców w dużych aglomeracjach miejskich.

III. Nadanie debacie charakteru międzynarodowego w celu prezentacji dorobku specjalistów w dziedzinie bezpieczeństwa ze środowisk: naukowych, przedstawicieli administracji rządowej, władz samorządowych, służb mundurowych i organizacji społecznych.

OBSZARY TEMATYCZNE

 • charakter współczesnych zagrożeń dla miasta
 •  bezpieczeństwo społeczno-ekonomiczne
 • problemy ekologiczne miasta
 • ochrona dóbr kultury
 • bezpieczeństwo imprez masowych
 • zagrożenia przestępczością w mieście
 • miasto wobec zagrożenia terroryzmem
 • transport i komunikacja miejska
 • służba zdrowia
 • ratownictwo na obszarze miasta
 • Policja jako podstawowy podmiot w systemie bezpieczeństwa i porządku
  publicznego
 • problemy ochrony ludności i zarządzanie kryzysowe
 • przygotowanie społeczeństwa do zwalczania kryzysów
 • kształtowanie bezpiecznych przestrzeni miejskich
 • kształtowanie poczucia bezpieczeństwa
 • edukacja dla bezpieczeństwa

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI

Przewodnicząca:
Rektor WSH dr Elżbieta Kielska, prof. WSH
Zastępca przewodniczącego:
Rektor VSBM dr.h.c. prof.h.c. prof. Ing. Marián Mesároš, DrSc. DBA MSc. MBA
dr hab. inż. Janusz Ziółkowski, prof. WSH

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI

Przewodniczący:
dr Gerard Maj, prof. WSH – Kanclerz WSH
Zastępca przewodniczącego:
Ing. Gabriel Hrubý, DBA, Kwestor VSBM (Słowacja)
dr inż. Adam Ziółkowski, prof. WSH – Dziekan WSSiT
dr Andrzej Gołębiowski, prof. WSH – Dziekan WNS

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content