wsh logo

KONFERENCJA NAUKOWO – SZKOLENIOWA


FORMY WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ŚRODOWISKU AKADEMICKIM

Partnerzy

TERMIN I MIEJSCE

11 grudnia 2020 roku
Platforma Microsoft Teams

CELE KONFERENCJI

Zwracenie uwagi społeczności akademickiej na niwelowanie barier pomiędzy osobami pełnosprawnymi i tymi, którzy doświadczają różnego rodzaju niepełnosprawności.

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

 • Formy wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku akademickim, JM Rektor WSH w Radomiu, Prof. WSH dr Elżbieta Kielska
 • Uczelnia dostępna, mgr Katarzyna Majka, Pełnomocnik Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych, Świat bez ograniczeń – Uczelnia bez barier, Prof. WSH dr Andrzej Gołębiowski
 • Niepełnosprawność przez pryzmat Powiatu Radomskiego – formy wsparcia, pomoc materialna, wyzwania doby COVID 19, mgr Halina Janiszek – Stajniak, Dyrektor PCPR w Radomiu
 • Wsparcie studentów niepełnosprawnych na Słowacji, Prof. dr hab. Mieczysław Dudek, Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno – Ekonomiczna w Jarosławiu
 • Prawo do nauki osób niepełnosprawnych w Polsce, dr Paulina Rusak – Romanowska, Sąd Okręgowy w Radomiu
 • Niepełnosprawność – wyzwania dla ekonomii społecznej, mgr Agnieszka Sekulska, Dyrektor Mazowieckiego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej w Radomiu
 • Zdrowy (nie)pełnosprawny w kryzysie, dr Beata Zięba – Kołodziej, Państwowa Uczelnia Zawodowa w Tarnobrzeg
 • Praca jako jedna z głównych potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, dr Paweł Borowiecki, IX LO, Stowarzyszenie Nowe Perspektywy w Radomiu
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu wobec środowiska osób niepełnosprawnych, mgr Iwona Paszkiewicz, Prezes Fundacji follow Me
 • Dziecko z niepełnosprawnością w polskim systemie edukacyjnym, dr Wioletta Budny, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu
 • Student z zaburzeniami zdrowia psychicznego – specyfika wsparcia ze strony uczelni, dr Małgorzata Artymiak, Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Lublinie
 • Przygotowanie dzieci i młodzieży sprawnej inaczej do kształcenia na wyższym poziomie edukacyjnym dr inż. Alina Maria Basak, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju, dr Maria Łukawska, Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu
 • Autyzm w mediach – próby przełamywania stereotypów? Dorosłość osób z ASD i jej problemy, dr Katarzyna Prażmowska – Bartoszek, Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku – Białej
  PANEL STUDENCKI (moderator Prof. WSH dr Andrzej Gołębiowski)
  1. Skąd w Tobie ta MOC – Być jak Nick Vujicic, Prof. WSH dr Andrzej Gołębiowski, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu,
  2. Poziom uważności (mindfulness) osób niepełnosprawnych, Prof. WSH dr Paweł Nowak, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu
  3. Instytucjonalne formy wsparcia osób z niepełnosprawnościami w procesie edukacji akademickiej, Prof. WSH dr Agnieszka Sadowska, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu
  4. Umysł silniejszy niż ciało. Czyli jak pokonać swoje fizyczne ograniczenia i osiągnąć sukces? Aneta Wiśniewska, studentka Kierunek Psychologia, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu,
  5. Terapia zajęciowa a aktywizacji społecznej i usamodzielnieniu osób ze spektrum autyzmu, Dominika Osuch, studentka Kierunek Psychologia, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu
  6. Prawno – społeczna analiza niwelowania barier architektonicznych dla studentów z niepełnosprawnością na Katolickim Uniwersytecie im. Jana Pawła II w Lublinie, Filip Gołębiowski, student Kierunek Prawo, Katolicki Uniwersytet im. Jana Pawła II w Lublinie
  7. Wyrównywanie efektywności kształcenia studentów z niepełnosprawnością na Katolickim Uniwersytecie im. Jana Pawła II w Lublinie, analiza prawno – administracyjna, Renata Wojtaszko, studentka Kierunek Prawo, Katolicki Uniwersytet im. Jana Pawła II w Lublinie
  8. Ogólne zasady orzekanie o niepełnosprawności, Paulina Rychlicka, studentka Kierunek Administracja, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu
  9. Znaczenie akceptacji diagnozy przez rodziców w procesie terapeutycznym dziecka w spektrum autyzmu, Agnieszka Gregier, studentka Kierunek Psychologia, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu
  10. Student psychologii w roli wolontariusza na rzecz osób starszych w ramach instytucjonalnej formy opieki, Edyta Gołębiowska, studentka Kierunek Psychologia, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  11. Student psychologii – wolontariusz, elementem wsparcia osób otępiennych w ramach instytucjonalnej formy opieki, Kinga Pyszczek, studentka Kierunek Psychologia, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  12. Rodzinna pasja wędkarstwo – sport bez barier, Renata Swęd, studentka Kierunek Pedagogika, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI

Prof. WSH dr Elżbieta Kielska – Rektor WSH w Radomiu
prof. WSH dr Gerard Paweł Maj– Kanclerz WSH w Radomiu
Prof. WSH dr Agnieszka Sadowska – Prorektor WSH w Radomiu
Prof. WSH dr Andrzej Gołębiowski – Dziekan WNS WSH w Radomiu,
Prof. WSH dr Adam Ziółkowski – Dziekan WSSiT WSH w Radomiu
Prof. WSH dr Magdalena Płotczyk –Dziekan WPiA WSH w Radomiu
dr hab. Andrzej Słomka prof. WSH, prof. dr hab. Stanisław Wrzosek, dr hab. Michał Domagała prof
WSH, dr hab. Paweł Mąkosa prof KUL, dr hab. Mieczysław Dudek prof. PWSTE w Jarosławiu, Prof.
WSH dr Paweł Nowak, Prof. WSH dr Leszek Mellibruda, dr Wioletta Budny, dr Małgorzata Artymiak
WSEiT w Lublinie, dr inż. Alina Maria Basak, dr Katarzyna Zaremba, dr Krzysztof Linowski.

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI

Prof. WSH dr Andrzej Gołębiowski – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Prof. WSH dr Gerard Paweł Maj – Zastępca Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego
Mgr Katarzyna Majka – Zastępca Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego
Mgr Katarzyna Marcinkiewicz – Marszałek – Sekretarz Komitetu Organizacyjnego
Członkowie Komitetu Organizacyjnego: Prof. WSH Dr Agnieszka Sadowska, Dr Wioletta Budny,
Mgr Paulina Wasilewska, Mgr Milena Durasiewicz, mgr Aneta Wojdat

PRZEDSTAWICIELE STUDENTÓW W KOMITECIE ORGANIZACYJNYM

Agnieszka Gregier Aneta Wiśniewska Dominika Osuch Oliwia Kopyt Ewelina Tanreb, Paulina Rychlicka, Piotr Kotwica, Ewelina Płowiec – Czerwonka

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content