wsh logo

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA


TENDENCJE NACJONALISTYCZNE WE WSPÓŁCZESNEJ EUROPIE – PATRIOTYZM CZY KSENOFOBIA

Patronat Honorowy

Prezydent Miasta Radomia
Marszałek Województwa Mazowieckiego

Partnerzy

Utenos Kolegija
Східноєвропейський національний університет і́мені Лесі Украї́нки
Kauno Kolegija

Patronat Medialny

TERMIN I MIEJSCE

22 kwietnia 2017 roku
Wyższa Szkoła Handlow w Radomiu
ul. Traugutta 61A

CELE KONFERENCJI

Organizacja forum wymiany poglądów oraz doświadczeń naukowych i aplikacyjnych wobec nasilającego się zjawiska.

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

 • prof. zw. dr hab. Jerzy Nikitorowicz, Uniwersytet w Białymstoku – Konstruowanie paradygmatu integracji w kontekście problemów migracyjnych
 • prof. nadzw. dr hab. Marta Kijewska-Trembecka, Uniwersytet Jagielloński – Baskowie – niezwykły lud Europy. Czy nadal chcą niepodległości?
 • ks. prof. nadzw. dr hab. Paweł Mąkosa, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – W trosce o tożsamość narodową polskich emigrantów. Polskie Szkoły Sobotnie w Wielkiej Brytanii
 • prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Kasińska-Metryka, Instytut Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa – Etnocentryzm kulturowy w Hiszpanii. Analiza na przykładzie Katalonii i Andaluzji
 • prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Kołodziejczyk, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Wzrost radykalizmu w wybranych krajach Unii Europejskiej. Przyczyny i perspektywy na przyszłość
 • prof. nadzw. dr hab. Bogusław Kopka, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Patriotyzm i nacjonalizm od święta
 • prof. zw. dr hab. Anatolij Berlacz, Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki – Aspekty prawne mniejszości narodowych Ukrainy w obszarze kompetencji administracji publicznej
 • prof. nadzw. dr hab. Włodzimierz Snapkowski, mgr Wiktor Snapkowski, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – O białoruskim patriotyzmie i nacjonalizmie
 • dr Iveta-Vitkute-Zvezdiniene, Kauno Kolegija – The legal aspects of Lithuanian criminal law in field of discrimination of national minorities
 • dr Dalia Perkumiene, Kauno Kolegija – Provision of equal rights and opportunities of national minorities relating with labour relations
 • dr Daiva Petrėnaitė, Utenos Kolegija, The Concept and Legal Problems of Third Gender
 • dr Jolanta Linkienė, Utenos Kolegija, Importance of the Oath of Officials in Lithuanian History of Law
 • prof. nadzw. dr hab. Andrzej Słomka, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Orientacje patriotyczne studentów – przyszłych pedagogów jako istotny element modelu współczesnego nauczyciela
 • dr inż. Alina Maria Basak, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Wychowanie patriotyczne w polskim systemie edukacji
 • dr Paulina Depczyńska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach – Kreowanie wzorców obywatela w nurcie badań nad edukacją obywatelską w Polsce i w krajach niemieckojęzycznych
 • dr Krystyna Korneta, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Wychowanie patriotyczne w przedszkolu
 • dr Maria Łukawska, mgr Katarzyna Prażmowska-Bartoszek, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Patriotyzm w oczach uczniów szkoły podstawowej
 • dr Maria Łukawska, mgr Katarzyna Prażmowska-Bartoszek, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Patriotyzm w oczach uczniów szkoły podstawowej
 •  dr Paweł Nowak, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Psychologiczne uwarunkowania postaw patriotycznych i nacjonalistycznych
 • dr Agnieszka Sadowska, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – O wychowaniu patriotycznym w edukacji wczesnoszkolnej
 •  dr Agnieszka Suplicka, Uniwersytet w Białymstoku – Wychowanie patriotyczne w II Rzeczypospolitej
 •  dr Krzysztof Linowski, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Myśląc Ojczyzna
 • dr Andrzej Gołębiowski, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Pedagogika wartości jako przestrzeń wychowania patriotycznego współczesnej młodzieży
 • dr Andrzej Nikitorowicz, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach – Przejawy nacjonalizmu – podobieństwa i różnice w krajach europejskich
 • prof. zw. dr hab. Borys Zeliba, Miński Uniwersytet Innowacyjny, Polityka językowa na Białorusi
 • dr Małgorzata Kuśmierczyk-Balcerek, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Dwa oblicza nacjonalizmu i patriotyzmu – historia i współczesność
 •  dr Sylwester Bębas, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie – Wpływ migracji zarobkowych na postawy społeczne
 • dr Piotr Chojnacki, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Narody i nacjonalizmy europejskie a poczucie bezpieczeństwa w Europie na przestrzeni XIX i XX wieku
 • mgr Paulina Marcinkiewicz, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Nacjonalizm i organizacje nacjonalistyczne w Polsce
 • dr Adam Ziółkowski, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Współczesne uwarunkowania postrzegania wartości w środowiskach narodowościowych
 • prof. nadzw. dr hab. Barbara Olbrych, Inna Kalinovska, Diana Tkachuk, Wyższa Szkoła
 • doc. dr Ewa Jasiuk, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Terroryzm lotniczy – przyczyny i zabezpieczenia prawa
 • dr Marek Siwicki, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie – Medialny ścieg ideologiczny. Lansowanie mody na aktywność, a społeczne postawy pokolenia Sieci
 • prof. nadzw. dr hab. Angel Acedo, University of Extremadura – Consumer´s protection
 • prof. nadzw. dr hab. Manuel De Peralta, University of Extremadura – Alternative Disputes Resolution: arbitration
 •  prof. nadzw. dr hab. Antonio Silva, University of Extremadura – Mediation as an alternative dispute resolution nowadays with special reference to family mediattion
 • mgr Paweł Dziura, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Środki masowego przekazu w kształtowaniu postaw społecznych
 • mgr Ewelina Markowska, Uniwersytet Technologiczno – Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu – Kształtowanie się postaw społeczeństwa polskiego wobec cudzoziemców. Wpływ migracji ludności na gospodarkę Polski
 • mgr Iwona Jabłońska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Czy social media mogą być substytutem rodziny w kształtowaniu postaw społecznych dzieci?
 • mgr Urszula Król, Uniwersytet Technologiczno – Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu – Funkcja ekonomiczna migracji zarobkowej z Ukrainy do Polski z perspektywy polskich przedsiębiorców
 • Agnieszka Bieś, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Młody Obywatel, czyli kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci w wieku przedszkolnym
 • Marta Warchoł, Benita Wieśniak, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu – Wychowanie patriotyczne i państwowe w szkołach podstawowych w idei multikulturalizmu
 • Wioleta Fusiek, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Kształtowanie postaw patriotycznych – wychowanie patriotyczne
 • Anna Łosik, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Postrzeganie oraz przejawy ksenofobii przez społeczeństwo dawniej i obecnie
 • Dominika Piątek, Paulina Starzyńska, Uniwersytet Technologiczno – Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu – Proces kształtowania postaw obywatelskich poprzez wpływ środków masowego przekazu w okresie zwiększonych migracji
 • Izabela Stachowicz, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Solcu nad Wisłą – Rola rodziny i szkoły w kształtowaniu postaw patriotycznych
 • Katarzyna Wiśniewska, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Polski skinhead: bandyta czy patriota?
 • Iwona Chylak, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Patriotyzm wśród polskich emigrantów
 • Aneta Wojdat, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Wychowanie patriotyczne w szkole podstawowej
 • Katarzyna Dudek-Demidowska, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Wojny dorosłych historie dzieci – tekst literacki jako narzędzie wspierające kształtowanie postaw patriotycznych
 • Taras Krutyi, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Rozwiązywanie problemów nacjonalistycznych przez samorząd terytorialny w Ukrainie, Problemy nacjonalistyczne w UkrainieHandlowa w Radomiu – Postrzeganie zjawiska etnocentryzmu kulturowego
 • Mateusz Bińkowski, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Polski nacjonalizm ratunkiem dla Europy, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu
 • Kinga Fajdek, Joanna Stani, Uniwersytet Technologiczno – Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu – Wpływ migracji międzynarodowych na bezpieczeństwo wewnętrzne państwa polskiego XXI wieku
 • Jadwiga Kraś, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Prawo polskie wobec mniejszości narodowych
 • Aneta Madejska, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Media – sposób na manipulację ludźmi?
 • Marlena Marciniak, Karolina Stępień, Uniwersytet Technologiczno – Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu – System ochrony prawnej mniejszości narodowych stworzony na kontynencie europejskim
 • Katarzyna Płaskocińska, Katarzyna Korczak, Uniwersytet Technologiczno – Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu – Prawne regulacje ochrony praw mniejszości narodowych
 • Sylwia Wójcik, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu – Oblicza tolerancji we współczesnym społeczeństwie
 • Katarzyna Paździur, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Postawy narodowe osadzonych w areszcie śledczym
 • Marek Staniaszek, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Wrażliwość empatyczna a poziom patriotyzmu i nacjonalizmu
 • Justyna Michalska, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Zmiany postaw Europejczyków wobec imigrantów w świetle zagrożeń płynących wraz z falą uchodźców z krajów muzułmańskich
 • Anna Cieślik, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Zachowanie twórcze a orientacja narodowa

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI

doc. dr Elżbieta Kielska – Rektor Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu
prof. nadzw. dr Gerard Paweł Maj – Kanclerz Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu
dr Andrzej Gołębiowski – Prorektor ds. studenckich
doc. dr Ewa Jasiuk – Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą
dr Adam Ziółkowski – Dziekan Wydziału Nauk Społecznych
dr Paweł Kowalski – Dziekan Wydziału Studiów Strategicznych i Technicznych
prof. zw. dr hab. Stanisław Wrzosek
prof. zw. dr hab. Anatolij Berlacz
prof. zw. dr hab. Swietłana Snapkowska
prof. zw. dr hab. Włodzimierz Snapkowski
prof. zw. dr hab. Borys Palczewski
prof. zw dr hab. Jerzy Nikitorowicz
prof. zw. dr hab. Borys Zeliba
prof. zw. dr hab. Jerzy Kukulski
ks. prof. zw. dr hab. Pavol Dancak
ks. prof. nadzw. dr hab. Stefan Radziszewski
prof. nadzw. dr hab. Marek Żylicz
prof. nadzw. dr hab. Bogusław Kopka
prof. nadzw. dr hab. Janusz Starczewski
prof. nadzw. dr hab. Antonii Pardała
prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Kołodziejczyk
prof. nadzw. dr hab. Jerzy Kmieciński
prof. nadzw. dr hab. Rudolf Dupkala
prof. nadzw. dr hab. Wojciech Wiszniewski
prof. nadzw.dr hab. Jan Kutyła
prof. nadzw. dr hab. Janusz Ziołkowski
prof. nadzw.dr hab. Andrzej Słomka
prof. nadzw.dr hab. Zbigniew Tarapata
prof. nadzw.dr hab. Włodzimierz Jemec
prof. nadzw. dr hab. Gintautas Bužinskas
prof. nadzw. dr hab. Barbara Olbrych
prof. nadzw. dr hab. Anatolij Szwab
doc. nadzw. dr hab. Jurij Kramar
dr inż. Alina Maria Basak
dr Maria Łukawska
dr Piotr Chojnacki
dr Krzysztof Linowski
dr Agnieszka Sadowska
dr Krystyna Korneta
dr Małgorzata Kuśmierczyk-Balcerek
dr Dalia Perkumienė
dr Iveta Vitkutė-Zvezdinienė
dr Irena Marinko
dr Vaida Bartkute Norkuniene

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI

dr Adam Ziółkowski – przewodniczący komitetu organizacyjnego
dr Paweł Kowalski – zastępca przewodniczącego komitetu organizacyjnego
dr Andrzej Gołębiowski – zastępca przewodniczącego komitetu organizacyjnego
prof. nadzw. dr hab. Barbara Olbrych – zastępca przewodniczącego komitetu organizacyjnego
dr Piotr Chojnicki, mgr Paulina Marcinkiewicz
mgr Katarzyna Marcinkiewicz-Marszałek – sekretarz konferencji
Przedstawiciele studentów: Aneta Wojdat, Inna Kalinovska, Vadym Chychyrko, Diana Tkachuk,
Marlena Kosmala, Edyta Kozakiewic

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content