wsh logo

KONFERENCJA NAUKOWA


CZERPIĄC Z PRZESZŁOŚCI ZMIENIAMY TERAŹNIEJSZOŚĆ

 

PATRONAT HONOROWY

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

WSPÓŁORGANIZATORZY

Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej Zarząd Główny
Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej
Regionalny Oddział w Radomiu

TERMIN I MIEJSCE

9 listopada 2018 roku
Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu
ul. Traugutta 61A

CELE KONFERENCJI

Ukazanie dorobku i dokonań polskiej polityki społecznej w minionym stuleciu.

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI

doc. dr Elzbieta Kielska — Rektor WSH w Radomiu,
dr Gerard Pawel Maj, prof. WSH — Kanclerz  WSH w Radomiu,
dr Andrzej Golqbiowski — Dziekan Wydzialu Nauk Spotecznych WSH w Radomiu,
dr Adam Zifiikowski — Dziekan Wydzialu Studiow Strategicznych i Technicmych WSH w Radomiu,
prof. dr hab. Mirosiaw  Grewiiiski,  prol’.  WSP  inn.  Janusza  Korczaka  w  Warszawie  Prezes  PTPS,
dr hab. Andrzej Siomka, prof. WSH, prof. dr hab.  Stanislaw  Wrzosek, 
dr  hab.  Michal  Domagata, prof. WSH,
dr  hab.  Barbara  Olbrych, 
dr  hab.  Jan  Kutyła,  prof.  WSH, 
ks.  prof.  Pavol  Dancak, 
ks. prof. dr hab. Pawet Mitkosa, prof. KUL,
prof. dr hab.  Rudolf Dupkala, 
dr inż. Alina Maria  Basak,
dr Maria Gagacka — przewodniczqca  ROR  PTPS, 
dr Agnieszka  Sadowska, 
dr Justyna  Bojanowicz,
dr   Pawet   Nowak,  
dr   Mikolaj    Olszewski,   
dr    Magdalena    Buzor,   
dr    Dorota    Zbroszczyk,
dr Agnieszka Zaborowska

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI

dr Maria Gagacka, PTPS — Przewodniczpca Komitetu Organizacyjnego
dr Gerard Pawel Maj, prof. WSH — Zastępca Przewodniczqcej Komitetu Organizacyjnego
dr Andrzej Gołębiowski, WSH  —  Zastępca Przewodniczqcej Komitetu  Organizacyjnego
dr Agnieszka Zaborowska, PTPS — Sekretarz Komitetu Organizacyjnego
mgr Katarzyna Marcinkiewicz-Marszatek, WSH — Sekretarz Komitetu Organizacyjnego

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content