wsh logo

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA


UCZELNIA WYŻSZA – CZYNNIK ROZWOJU REGIONALNEGO

Partnerzy

TERMIN I MIEJSCE

6 kwietnia 2019 roku
Wyższa Szkoła Handlow w Radomiu
ul. Traugutta 61A

CELE KONFERENCJI

I. Organizacja forum wymiany poglądów oraz doświadczeń związanych z dobrymi praktykami w zakresie współpracy środowiska naukowego z otoczeniem społeczno- gospodarczym.

II. Dyskusja nad znaczeniem uwarunkowań społecznych, kulturowych, ekonomicznych i administracyjno-prawnych determinujących możliwości oddziaływania uczelni na otoczenie w poszczególnych regionach Wspólnoty Europejskiej i krajów nie zrzeszonych w UE.

III. Nadanie debacie charakteru międzynarodowego w celu umożliwienia prezentacji dobrych praktyk specjalistów w dziedzinie bezpieczeństwa, prawa, administracji, zarządzania, psychologii, pedagogiki, etyki, służb mundurowych oraz praktyków reprezentujących różne podmioty, wywodzących się ze środowiska społeczno- gospodarczego.

OBSZAR TEMATYCZNY

1. Prawno-administracyjne aspekty współpracy Uczelni ze środowiskiem społecznym.
2. Oddziaływanie Uczelni na otoczenie w zakresie poprawy bezpieczeństwa lokalnego.
3. Uczelnie i organizacje pożytku publicznego a problemy społeczne lokalnego środowiska.
4. Nauka a praktyka życia społecznego w ujęciu interdyscyplinarnym.

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI

doc. dr Elżbieta Kielska – Rektor WSH w Radomiu
dr Gerard Maj, prof. WSH – Kanclerz WSH w Radomiu
dr Andrzej Gołębiowski – Prorektor WSH w Radomiu
dr Magdalena Płotczyk – Dziekan Wydziału Prawa i Administracji WSH w Radomiu
dr Adam Ziółkowski – Dziekan Wydziału Studiów Strategicznych i Technicznych WSH w Radomiu
prof. dr hab. Stanisław Wrzosek
prof. dr Gintautas Bužinskas (Litwa)
prof. Rudolph Dupkala (Słowacja)
prof. Jozef Suvada (Słowacja)
prof. Emer. Ph.D Emmanuel Koukios (Grecja)
assoc. prof. Stanislav Szabo (Słowacja)
dr. assoc prof. Ángel Acedo (Hiszpania)
dr. assoc prof. Eglė Morkūnienė (Litwa)
dr. assoc prof. Manuel de Peralta (Hiszpania)
dr. assoc prof. Dalia Perkumiene (Litwa)
dr. assoc prof. Antonio Silva (Hiszpania)
dr hab. Michał Domagała, prof. WSH
dr hab. Mieczysław Dudek, prof. PWSZ w Jarosławiu
dr hab. Jan Kutyła, prof. WSH
dr hab. Andrzej Słomka, prof. WSH
dr hab. Wojciech Wiszniewski, prof. WSH
dr hab. Janusz Ziółkowski, prof. WSH
dr hab. Barbara Olbrych
doc. dr Igor Semchenkov Pavlovich (Rosja)
doc. ing. Ján Bálint (Słowacja)
dr Vasyl Baitsym (Ukraina)
dr Irena Marinko (Słowenia)

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI

dr Adam Ziółkowski – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
dr Magdalena Płotczyk – Zastępca Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego
dr Andrzej Gołębiowski – Zastępca Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego
Członkowie – pracownicy dydaktyczno-naukowi: dr Iwona Kurkiewicz, dr Magdalena Buzor,
dr Małgorzata Kuśmierczyk-Balcerek, dr Piotr Możyłowski, dr Paweł Nowak, dr Dariusz
Piwowarski, dr Zenon Romanek, mgr Aneta Pawlińska
Przedstawiciele studentów: Julia Munik, Hubert Smolarczyk, Kamil Socha, Karol Kujawiak,
Agnieszka Burzyńska, Agnieszka Gregier, Maciej Głogowski

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content