wsh logo

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA


ŚRODKI ODZIAŁYWANIA RESOCJALIZACYJNEGO WE WSPÓŁCZESNEJ PENITENCJARYSTYCE

Współorganizator
Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie
Areszt Śledczy w Radomiu
Komenda Miejska Policji w Radomiu

TERMIN I MIEJSCE

15 lutego 2018 roku
Areszt Śledczy w Radomiu,
ul. Wolanowska 120

CELE KONFERENCJI

 • przybliżenie aktualnych działań w zakresie kary pozbawienia wolności,
 • zapoznanie z bieżącymi tendencjami w zakresie realizacji środków oddziaływania penitencjarnego,
 • zaprezentowanie z pracami kadry penitencjarnej jako gwaranta skutecznej resocjalizacji,
 • przedstawienie działań postpenitencjarnych oraz kuratela sądowa, zwłaszcza w kontekście wykonywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

 • dr hab. Anna Zamkowska, Wsparcie społeczne w rehabilitacji społecznej i resocjalizacji, UTH Radom
 • dr Katarzyna Zaremba, Rola rodzinnego kuratora sądowego w procesie zmiany człowieka, WSH w Radomiu, KMP w Radomiu
 • Sebastian Kuliński, Realizacja środków kulturalno – oświatowych i sportowych w warunkach penitencjarnych, AŚ Radom
 • dr Marcin Bednarczyk, Diagnoza sprawców przestępstw seksualnych, UMCS Lublin
 • ppłk w st. spocz. dr Tomasz Głowik, Zmiana paradygmatów w terapii uzależnień, APS w Warszawie
 • mjr Artur Kuc, Terapia alkoholików w warunkach penitencjarnych, AŚ Radom
 •  o. dr Dezyderiusz Jan Pol, Religia, Radykalizacja, Resocjalizacja, UKSW w Warszawie, CZSW w Warszawie – Rada Duszpasterstwa Więziennego
 • dr Tomasz Orczykowski, Resocjalizacja nieletnich w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych. Możliwości i bariery, Wydział Prewencji KMP Radom
 • dr Dariusz Sarzała, ,Klinika Penitencjarna” jako nowa forma współpracy uniwersytetu z zakładem penitencjarnym w zakresie kształcenia studentów resocjalizacji, UWM w Olsztynie
 • mgr Michał Nowak, Sądowy Kurator Zawodowy jako organ wykonawczy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, Sąd Okręgowy w Radomiu
 •  kpt. Daniel Janiszewski, Podtrzymywanie kontaktów z rodziną i światem zewnętrznym, AŚ Radom
 • dr Krzysztof Linowski, Edukacja poręczycielem skutecznej resocjalizacji, WSH Radom
 • dr Andrzej Gołębiowski, Antropologiczne podstawy współczesnych oddziaływań penitencjarnych

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI

doc. dr Elżbieta Kielska – Rektor WSH w Radomiu
prof. nadzw. dr Gerard Paweł Maj – Kanclerz WSH w Radomiu
dr Andrzej Gołębiowski – p.o. Prorektor ds. studenckich WSH w Radomiu,
doc. dr Ewa Jasiuk – Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą WSH w Radomiu
płk Zbigniew Brzostek – Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Warszawie
kpt. Andrzej Rodak – Dyrektor Aresztu Śledczego w Radomiu
dr Adam Ziółkowski – Dziekan Wydziału Studiów Strategicznych i Technicznych WSH w Radomiu
prof. zw. dr hab. Stanisław Wrzosek,
prof. zw. dr hab. Swietłana Snapkowska,
prof. zw. dr hab. Anatolij Berlacz,
prof. nadzw. dr hab. Andrzej Słomka,
prof. nadzw. dr hab. Michał Domagała,
prof. dr hab. Barbara Olbrych,
ks. prof. Pavol Dancak,
prof. dr hab. Rudolf Dupkala,
prof. zw. dr hab. Borys Palczewski,
prof. nadzw. dr hab. Mieczysław Dudek,
prof. nadzw. dr hab. Anna Fidelus,
dr Krzysztof Linowski,
dr Krystyna Korneta,
dr Katarzyna Zaremba,
dr Piotr Chojnacki,
dr Paweł Nowak,
dr Konrad Wójcik,
dr inż. Alina Maria Basak,
dr Dariusz Sarzała,
dr. hab. Anna Zamkowska,
dr Marcin Bednarczyk,
dr Tomasz Głowik,
dr Dezyderiusz Jan Pol,
dr Tomasz Orczykowski

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI

dr Krzysztof Linowski – przewodniczący komitetu organizacyjnego
dr Andrzej Gołębiowski –zastępca przewodnicząccego komitetu organizacyjnego
płk Zbigniew Brzostek – Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Warszawie
kpt. Andrzej Rodak – Dyrektor Aresztu Śledczego w Radomiu
dr Katarzyna Zaremba – KMP Radom
mgr Katarzyna Marcinkiewicz-Marszałek – sekretarz komitetu organizacyjnego
Członkowie komitetu organizacyjnego: Wioletta Langa, Grzegorz Borowski, Anna Mazur,
Izabela Stachowicz, Mariusz Majewski, Anna Majewska, Katarzyna Korczak, Sylwia Chojnacka,
Aneta Wojdat, Jolanta Witkowska, Justyna Jodłowska, Sylwia Witasek, Agnieszka Kłos, Longina
Molak, Katarzyna Sułkowska, Beata Ragus

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content