wsh logo

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA


KRYMINALISTYKA I ZMIENIAJĄCA SIĘ RZECZYWISTOŚĆ MIEJSC PRZESTĘPSTW

Współorganizator
Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu

TERMIN I MIEJSCE

17 kwietnia 2021 roku
Platforma Microsoft Teams
Konferencja online

CELE KONFERENCJI

I. Organizacja forum wymiany poglądów oraz doświadczeń naukowych i aplikacyjnych wobec obecnych uwarunkowań wykrywania przestępstw.

II. Dyskusja nad przenikaniem się we współczesnej kryminalistyce różnych dziedzin życia, wymogów korzystania z wiedzy i doświadczenia wielu dziedzin nauki, sztuki, a nawet rzemiosła.

III. Nadanie dialogowi charakteru ogólnopolskiego w celu prezentacji dorobku specjalistów w dziedzinie zapewnienia społeczeństwu bezpieczeństwa publicznego i przeciwdziałania szerzeniu się przestępczości.

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

  • „Identyfikacja człowieka na podstawie śladów pozostawionych na wyściółce wewnątrz buta” – dr Krzysztof Borkowski Zastępca Dyrektora Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji
  • „Wyzwania w identyfikacji po wystrzale z broni palnej” dr hab. Zuzanna Brożek-Mucha – Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie
  • „Zbieranie śladów kryminalistycznych z przedmiotów skażonych czynnikami CBRN (chemiczne, biologiczne, radioaktywne, nuklearne)” – ppłk. mgr inż. Jarosław Wojciechowski – były pracownik Wojskowego Instytutu Chemii i Radiometrii
  • „Broń chemiczna – marzenie truciciela?” – dr Jacek Pirszel – były pracownik Wojskowego Instytutu Chemii i Radiometrii, pracownik Laboratorium Analitycznego Mennica Metale Radzymin
  • „Analiza wybranej sytuacji wypadkowej na tle zmieniających się przepisów prawa o ruchu drogowym” – nadkom. dr Paweł Lewandowski LK KWP z siedzibą w Radomiu – biegły z zakresu wypadków drogowych
  •  „Metodyka pracy biegłego psychologa/seksuologa w zbieraniu materiału dowodowego” – dr Justyna Kaczmarczyk – Kierownik Katedry Psychologii Tarnowskiej Szkoły Wyższej w Tarnowie, biegły sądowy z zakresu psychologii oraz seksuologii.
  •  „Rodzaje obrażeń mechanicznych i możliwości identyfikacji narzędzia” – dr Sylwia Tarka – Zakład Medycyny Sądowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie.
  • „Bioterroryzm – nowa forma zagrożenia” dr hab. Michał Bijak – prof. Uniwersytetu Łódzkiego, Prodziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ.

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI

prof. WSH dr Elżbieta Kielska – Rektor WSH w Radomiu;
mł. insp. Piotr Janik – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą  w Radomiu;
prof. WSH dr Agnieszka Sadowska – Prorektor WSH w Radomiu;
prof. WSH dr Gerard Paweł Maj – Kanclerz WSH w Radomiu;
prof. WSH dr Andrzej Gołębiowski – Dziekan WNS;
prof. UŁ dr hab. Michał Bijak – Prodziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ;
prof. UW dr hab. Katarzyna Kołodziejczyk
dr hab. Zuzanna Brożek-Mucha – Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie;
prof. WSH dr hab. Janusz Ziółkowski
prof. WSH dr hab. Jan Kutyła
prof. KUL dr hab. Michał Domagała
prof. UKSW dr hab. Zbigniew Mikołajczyk
dr Krzysztof Borkowski Zastępca Dyrektora Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji;
dr Justyna Kaczmarczyk – Kierownik Katedry Psychologii Tarnowskiej Szkoły Wyższej w Tarnowie;
dr Sylwia Tarka – Zakład Medycyny Sądowej  Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI

dr Aneta Pawlińska – Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
WSH dr Adam Ziółkowski – Dziekan WSSiT – Zastępca Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content