wsh logo

 OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA


POMAGAJĄC INNYM, POMAGASZ I SOBIE, CZYLI O WYCHOWAWCZEJ ROLI WOLONTARIATU

TERMIN I MIEJSCE

18 maja 2018 roku
Wyższa Szkoła Handlow w Radomiu
ul. Mazowieckiego 7A

CELE KONFERENCJI

Wymiana doświadczeń i refleksji związanej z wolontariatem młodych.

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

 • ks. prof. nadzw. dr hab. Stefan Radziszewski, Łukasz Chowaniec, Tomasz Chowaniec, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, Wyższe Seminarium
  Duchowne w Kielcach – „Pamiętam! Czuwam! Dziękuję!” Kilka uwag o trosce starego Papieża o ludzi starych
 •  dr hab. Wanda Grelowska, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Legnicy – Skuteczne metody wsparcia wychowawczego rodzin z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • ks. mgr Robert Kowalski, Caritas Diecezji Radomskiej – W służbie człowiekowi -wolontariat
 • dr Andrzej Gołębiowski, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Wolontariat, jako spotkanie osób w świecie wartości
 • dr Paweł Nowak, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Wrażliwość empatyczna u wolontariuszy
 • dr Monika Mazur-Mitrowska, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, Zespół Szkół Budowlanych w Radomiu – Jakie kompetencje społeczne powinien posiadać wolontariusz?
 •  mgr Katarzyna Jaworska, Prezes Fundacji „Verum Alfa”w Warszawie – Wolontariat w jednostkach budżetowych – na przykładzie Ochotniczych Hufców Pracy
 • mgr Mariusz Mędra, Caritas Diecezji Radomskiej – Wolontariat dobro, które wraca
 • Joanna Kunowska, Stowarzyszenie ,, Podzielmy się uśmiechem’’ w Radomiu – Blaski i cienie wolontariatu
 • Arleta Wołczyńska, Paulina Tomaszewska, Uniwersytet Technologiczno Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu – Wolontariat zagraniczny
 • dr Maria Łukowska, Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna,w Jarosławiu – Aktywność wolontarystyczna uczniów szkoły podstawowej
 • dr Agnieszka Sadowska, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Motywacja studentów do pracy w wolontariacie
 • Aneta Wojdat, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Wolontariat szansą rozwoju i inspiracji do pracy pedagogicznej
 • Agnieszka Nikodem, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Wolontariat to dzielenie się dobrocią
 • Jadwiga Kraś, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Dar miłości – trwała wartość idei wolontariatu w kształtowaniu postaw i działań pomocowych
 • Agnieszka Włodarczyk, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Aktywność pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowieckim
  Stowarzyszeniu Osobom Najuboższym
 • Angelika Lisowska, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Wolontariat drogą budowania wspólnoty między ludźmi
 • Katarzyna Korczak, Niepubliczne Przedszkole ,,Kraina Przygód’’ w Radomiu – Kreatywne spojrzenie na wolontariat
 • Anna Łosik, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Wpływ wolontariatu na wychowanie młodego pokolenia
 • Karolina Grotek, Malwina Babut, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu – Pomagaj dzieląc się swoją wiedzą
 • Elżbieta Deska, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Prace wykonywane przez wolontariuszy na rzecz rodziny
 • Maria Sudoł, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Świetlice „CARITAS”, „Lumen”, jako światło i ciepło na drogach życia dzieci i młodzieży
 • Beata Gola, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Moja przygoda z wolontariatem
 • Renata Dębiska, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Wychowawcza rola wolontariatu w Fundacji ,, ICH MOC’’
 • Agnieszka Zasada, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Rola kompetencji społecznych w działalności wolontarystycznej

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI

doc. dr Elżbieta Kielska – Rektor WSH w Radomiu
prof. nadzw. dr Gerard Maj – Kanclerz WSH w Radomiu
dr Andrzej Gołębiowski – p.o. Prorektor ds. studenckich WSH w Radomiu,
doc. dr Ewa Jasiuk – Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą WSH w Radomiu
dr Adam Ziółkowski – Dziekan Wydziału Studiów Strategicznych i Technicznych WSH w Radomiu
dr Agnieszka Sadowska – opiekun naukowy Studenckiej Organizacji ,,Wolontariat’’ WSH w Radomiu
prof. zw. dr hab. Swietłana Snapkowska,
prof. zw. dr hab. Anatolij Berlacz,
prof. zw. dr hab. StanisławWrzosek,
prof. zw. dr hab. Borys Palczewski,
prof. nadzw. dr hab. Andrzej Słomka,
prof. nadzw. dr hab.Michał Domagała,
ks. prof. nadzw. dr hab. Stefan Radziszewski,
dr hab. Wanda Grelowska,
prof. nadzw. dr hab. Barbara Olbrych,
ks. prof. Pavol Dancak,
prof. dr hab. Rudolf Dupkala,
prof. nadzw.dr hab. Paweł Mąkosa,
prof. nadzw. dr hab. Mieczysław Dudek,
prof. nadzw. dr hab. Anna Fidelus,
dr inż. Alina Maria Basak,
dr Piotr Chojnacki,
dr Marta Czerwiec,
ks. dr Marek Dziewiecki,
dr MariaDupkalova,
dr Małgorzata Kuśmierczyk – Balcerek,
dr Anna Kwiecień,
dr Krzysztof Linowski,
dr Marian Łakomski,
dr Maria Łukawska,
dr Paweł Nowak,
dr Katarzyna Zaremba

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI

dr Agnieszka Sadowska – przewodniczący komitetu organizacyjnego
dr Andrzej Gołębiowski – zastępca przewodniczącego komitetu organizacyjnego
Aneta Wojdat – II zastępca przewodniczącego komitetu organizacyjnego
mgr Katarzyna Marcinkiewicz-Marszałek – sekretarz komitetu organizacyjnego
Agnieszka Burzyńska, Renata Dębska, Angelika Lisowska, Katarzyna Mazur, Agnieszka Nikodym, Agnieszka Zasada, Agata Zawada – członkowie komitetu organizacyjnego

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content