wsh logo

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA


STUDENT, UCZEŃ, PRZEDSZKOLAK POMAGA, CZYLI O SPOŁECZNYCH I OBYWATELSKICH KOMPETENCJACH KSZTAŁTOWANYCH PRZEZ WOLONTARIAT

Partner

Patron

TERMIN I MIEJSCE

16 maja 2019 roku
Wyższa Szkoła Handlow w Radomiu
ul. Traugutta 61A

CELE KONFERENCJI

Wymiana doświadczeń i refleksji związanej z wolontariatem.

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

 •  Wolontariat na wesoło. Występ dzieci ze Żłobka Akademia Malucha w Radomiu oraz z Przedszkola Niepublicznego Kraina Przygód w Radomiu
 • dr hab. Wanda Grelowska, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Legnicy – Rola nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w kształtowaniu u uczniów wrażliwości społecznej przez wolontariat
 •  dr Maria Łukawska, dr Joanna Ciąpała, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Jarosławiu – Rola pedagoga szkolnego we wspieraniu wolontariatu w szkole
 •  dr Magdalena Płotczyk, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, Znaczenie idei miłości chrześcijańskiej (caritas) w działalności wolontariackiej osób prawnych
 • mgr Agnieszka Figarska, Żłobek Akademia Malucha w Radomiu – Wolontariat w oczach rodzica
 •  mgr Ewelina Karpeta, Przedszkole Niepubliczne Kraina Przygód w Radomiu – Rola wolontariatu u dzieci w środowisku integracyjnym
 • mgr Bartłomiej Składanek, Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie – Z tradycji polskiego wolontariatu – idee i praktyka
 •  ks. mgr Robert Kowalski, Caritas Diecezji Radomskiej – Działalność Caritas diecezji radomskiej na rzecz osób starszych i samotnych
 •  Joanna Kunowska, Stowarzyszenie Podzielmy się Uśmiechem w Radomiu – Wolontariat w Stowarzyszeniu Podzielmy się Uśmieche
 • mgr Aneta Wojdat, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Jedlni – Wolontariusze seniorzy – wyzwania i korzyści
 •  mgr Emilia Gulińska, Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie – Inicjatywa lokalna w świetle ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 •  dr Michał Soćko, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach – Stosowanie przepisów prawa pracy do stosunku wolontariatu
 •  mgr Anna Słopiecka, NOBLE BRAND – Budowanie wizerunku marki osobistej i firmy w oparciu o społeczną odpowiedzialność biznesu
 •  mgr Katarzyna Jaworska, Rejonowy Ośrodek Szkolenia Zawodowego Młodzieży Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Warszawie – Positive company image, tj. branding marki przy wykorzystaniu działań wolontaryjnych
 •  dr Andrzej Gołębiowski, mgr Anna Słopiecka, BCC Loża Radomska – Biznes społecznie odpowiedzialny – przykłady dobrych praktyk
  w regionie radomskim
 •  mgr Grzegorz Czapski, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu – Wolontariat, jako sposób
  zdobycia doświadczenia zawodowego
 •  dr Agnieszka Sadowska, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Uwarunkowania edukacyjno-wychowawcze wolontariatu studenckiego
 •  dr Andrzej Gołębiowski, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Wolontariat jako przestrzeń realizacji uniwersalnych wartości
  SESJA PROBLEMOWA
  SPOŁECZNO – PRAWNE UWARUNKOWANIA WOLONTARIATU
 •  Agnieszka Nikodym, Agnieszka Burzyńska, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Wolontariat jako forma aktywności społecznej
 •  Katarzyna Korczak, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Mali ludzie z dużym sercem – czyli o najmłodszych wolontariuszach
 •  Agnieszka Gregier, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Wspieranie rodziców dzieci z diagnozą autyzmu
 •  Daria Majcher, Agata Chłopicka, Uniwersytet TechnologicznoHumanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu – Rola wolontariusza w świetlicy środowiskowej
 •  Renata Swęd, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Wolontariusz i jego rola w działaniach pomocowych przy organizacji imprez
  sportowo rekreacyjnych dla lokalnej grupy osób związanych swoim hobby
 •  Beata Polak, Justyna Zielińska, Hanna Krukowska, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Nasze pierwsze kroki w wolontariacie
 •  Grażyna Głowacka, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 28 w Radomiu – Daj cząstkę siebie innym – dobro powraca
 • Katarzyna Pyrgiem, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Czyń dobro, czyli zostań wolontariuszem
 • Sylwia Rogoś, Żłobek Akademia Malucha w Radomiu – Kreatywny wolontariusz – kto to taki?
 • Ewelina Szymowska, Żłobek Akademia Malucha w Radomiu – Wolontariat w mojej pracy zawodowej
 •  Klaudia Duda, Żłobek Akademia Malucha w Radomiu – Wolontariat czy warto?
 •  Anna Łęcka, Przedszkole Niepubliczne Kraina Przygód w Radomiu – Wpływ poezji na wolontariat
 •  Agnieszka Zasada, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Rola nauczyciela – opiekuna szkolnego wolontariatu
 •  Renata Dębska, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Nauczyciel wolontariuszem, czyli o radościach i trudnościach dnia codziennego
 • Karolina Grotek, Malwina Babut, Uniwersytet TechnologicznoHumanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu – Wolontariat w świetle przepisów prawa
 • Paulina Tomaszewska, Arleta Wołczyńska, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu – Prawne aspekty wolontariatu

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI

doc. dr Elżbieta Kielska – Rektor WSH w Radomiu
dr Gerard Maj, prof. WSH – Kanclerz WSH w Radomiu
dr Andrzej Gołębiowski – Dziekan Wydziału Nauk Społecznych WSH w Radomiu
dr Adam Ziółkowski – Dziekan Wydziału Studiów Strategicznych i Technicznych WSH w Radomiu
dr Magdalena Płotczyk – Dziekan Wydziału Prawa i Administracji WSH w Radomiu
dr Agnieszka Sadowska – Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych WSH w Radomiu
dr Małgorzata Kuśmierczyk-Balcerek – Prodziekan Wydziału Studiów Strategicznych i Technicznych WSH w Radomiu
prof. dr hab. Rudolf Dupkala, prof. dr hab. Stanisław Wrzosek, ks. prof. Pavol Dancak,
dr hab. Andrzej Słomka, prof. WSH, dr hab. Michał Domagała, prof. WSH, dr hab. Paweł Mąkosa,
prof. KUL, dr hab. Mieczysław Dudek, prof. PWSZ w Jarosławiu, dr hab. Anna Fidelus, prof. UKSW,
dr hab. Wanda Grelowska, dr inż. Alina Maria Basak, dr Irena Kamińska-Radomska,
dr Anna Kwiecień, dr Maria Łukawska, dr Paweł Nowak, dr Katarzyna Zaremba

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI

dr Agnieszka Sadowska – Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
dr Andrzej Gołębiowski – Zastępca Przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego
Agnieszka Burzyńska – II Zastępca Przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego
mgr Katarzyna Marcinkiewicz-Marszałek – Sekretarz Komitetu Organizacyjnego
Przedstawiciele Studentów w Komitecie Organizacyjnym
Agnieszka Nikodym, Barbara Fijołek, Anna Fituch, Agnieszka Gregier, Ilona Gugała, Ilona Janus, Anna Kiełbiowska, Katarzyna Korczak, Hanna Krukowska, Dominika Osuch, Anna Panek, Beata Polak, Katarzyna Pyrgiel, Małgorzata Robak, Magdalena Robak, Aneta Skrzypczak, Ewelina Szulczyk, Łukasz Szulczyk, Marta Wróblewska, Justyna Zielińska, Faustyna Wielechowska, Justyna Stachowicz

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content