wsh logo

 OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA


CZŁOWIEK W OBLICZU UZALEŻNIEŃ

Współorganizator

Diecezjalny Ośrodek Trzeźwości w Radomiu
Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Radomiu

TERMIN I MIEJSCE

24-26 listopada 2017 r.
Wyższa Szkoła Handlow w Radomiu
ul. Traugutta 61A

CELE KONFERENCJI

Okazanie wieloaspektowej problematyki związanej z życiem człowieka w kontekście zagrożenia uzależnieniami.

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

24 listopada 2017 Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, ul. Traugutta 61A

 • dr Krzysztof Linowski, Specyfika terapii alkoholowej izolacji penitencjarnej WSH w Radomiu
 • dr Marian Łakomski, Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Radomiu, WSH w Radomiu, Integralność w pracy wychowawczej i profilaktycznej.
 • Pornografia poza kontrolą. Ryzyko uzależnienia i zależności, dr Marcin Bednarczyk.
 • Zanim zrozumiesz – Profilaktyka uzależnień, mgr Anna Różycka
 • Warsztat pracy terapeutycznej dla osób współuzależnionych, mgr Beata Nowak
 • Metody pracy z dzieckiem z rodziny alkoholowej, mgr Ewa Duda
 •  Projekcja filmu Zanim zrozumiesz, Spotkanie z reżyserką filmu Anną Różycką.

25 listopada 2017 Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu ul. Traugutta 61A, Aula Auditorium Primum

 • Ks. Bp Henryk Tomasik, Biskup Radomski
 • Ks. Bp Tadeusz Bronakowski, Przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds.Apostolstwa Trzeźwości
 • Ks. Mirosław Kszczot, Diecezjalny Duszpasterz Trzeźwości
 • Dr Marian Łakomski, Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Radomiu
 • Sesja plenarna, dr Andrzej Gołębiowski, ks. mgr Mirosław Kszczot
 • Rafał Porzeziński, 12 kroków do miłości, Dyrektor Programu Pierwszego Polskiego Radia
 • Ks. dr Marek Dziewiecki, Jaka rodzina szkołą trzeźwości? Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
 • Ks. dr Konrad Wójcik, Znaczenie rozwoju duchowego w kształtowaniu cnoty trzeźwości, Wyższe Seminarium Duchowne w Radomiu.
 • Sesja plenarna, dr Andrzej Gołębiowski, ks. mgr Mirosław Kszczot
 • ks. mgr Mirosław Kszczot, Działalność Diecezjalnego Duszpasterstwa Trzeźwości Diecezji Radomskiej. mgr Danuta Bień – Soból, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „Pałacyk”.
 • dr Marian Łakomski, Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Radomiu, WSH w Radomiu. Integralny model profilaktyki i terapii uzależnień – próba optymalizacji oddziaływań instytucjonalnych i samopomocowych,
 • dr Katarzyna Zaremba, WSH w Radomiu, Alkohol wśród młodzieży jako implikacja defektu funkcji opiekuńczo wychowawczej w rodzinie.Warsztat
 • Psychologiczne mechanizmy uzależnień, dr Paweł Nowak
 • Jak wychować szczęśliwe dziecko, dr Andrzej Gołębiowski, mgr Magdalena Pudzianowska – Śliwka

26 listopada 2017 (Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, ul. Traugutta 61a) (Aula 3)

 • Warsztat pracy terapeutycznej dla Dorosłych Dzieci Alkoholików, mgr Agnieszka Łakomska 
 • Warsztat pracy terapeutycznej dla kobiet uzależnionych od substancji psychoaktywnych, mgr Małgorzata Dobczyńska

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI

doc. dr Elżbieta Kielska – Rektor WSH w Radomiu
prof. nadzw. dr Gerard Maj – Kanclerz WSH w Radomiu
dr Andrzej Gołębiowski – p.o. Prorektor ds. studenckich WSH w Radomiu,
doc. Dr Ewa Jasiuk Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą WSH w Radomiu
dr Adam Ziółkowski – Dziekan Wydziału Studiów Strategicznych i Technicznych WSH w Radomiu
prof. nadzw. dr hab. Andrzej Słomka,
prof. zw. dr hab. Stanisław Wrzosek,
prof. nadzw. dr hab. Michał Domagała,
prof. zw. dr hab. Swietłana Snapkowska,
prof. zw. dr hab. Anatolij Berlacz,
prof. dr hab. Barbara Olbrych,
prof. nadzw. dr hab. Antoni Pardała,
prof. nadzw. dr hab. Bogusław Kopka,
prof. nadzw. dr hab. Jan Kutyła,
ks. prof. Pavol Dancak,
prof. dr hab. Rudolf Dupkala,
prof. zw. dr hab. Borys Palczewski,
prof. nadzw. dr hab. Janusz Ziółkowski,
prof. nadzw. dr hab. Włodzimierz Jemec,
ks. prof. nadzw. dr hab. Paweł Mąkosa,
prof. nadzw. dr hab. Mieczysław Dudek,
prof. nadzw. dr hab. Anna Fidelus,
ks. dr Marek Dziewiecki,
dr Agnieszka Sadowska,
dr Krzysztof Linowski,
dr Marian Łakomski,
dr Maria Dupkalova,
dr Krystyna Korneta,
dr Katarzyna Zaremba,
dr Zenon Romanek,
dr Małgorzata Balcerek,
dr Dariusz Kotłowski,
dr Piotr Chojnacki,
dr Paweł Nowak,
dr Edmund Klich,
dr Konrad Wójcik,
dr inż. Alina Maria Basak,
dr Maria Łukawska,
dr Paweł Kowalski,
dr Anna Kwiecień,
dr Marzena Walasik,
dr Marta Czerwiec

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI

dr Andrzej Gołębiowski – przewodniczący komitetu organizacyjnego
ks. mgr Mirosław Kszczot – zastępca przewodniczącego komitetu organizacyjnego
dr Marian Łakomski – zastępca przewodniczącego komitetu organizacyjnego
mgr Katarzyna Marcinkiewicz – Marszałek – sekretarz komitetu organizacyjnego

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content