wsh logo

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA


KRYMINALISTYKA I ZMIENIAJĄCA SIĘ RZECZYWISTOŚC MIEJSC PRZESTĘPSTW

Współorganizator

Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu

TERMIN I MIEJSCE

17 kwietnia 2021 roku
Platforma Teams – konferencja online

CELE KONFERENCJI

I. Organizacja forum wymiany poglądów oraz doświadczeń naukowych i aplikacyjnych wobec obecnych uwarunkowań wykrywania przestępstw.

II. Dyskusja nad przenikaniem się we współczesnej kryminalistyce różnych dziedzin życia, wymogów korzystania z wiedzy i doświadczenia wielu dziedzin nauki, sztuki, a nawet rzemiosła.

III. Nadanie dialogowi charakteru ogólnopolskiego w celu prezentacji dorobku specjalistów w dziedzinie zapewnienia społeczeństwu bezpieczeństwa publicznego i przeciwdziałania szerzeniu się przestępczości.

 

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

9:00 – 9:10 Rozpoczęcie Konferencji
Rektor prof. WSH – dr Elżbieta Kielska,
Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu
– mł. insp. Piotr Janik
9:10 – 9:55 „Identyfikacja człowieka na podstawie śladów pozostawionych na
wyściółce wewnątrz buta”
– dr Krzysztof Borkowski Zastępca Dyrektora Centralne Laboratorium
Kryminalistyczne Policji
9:55 – 10:40 „Wyzwania w identyfikacji po wystrzale z broni palnej”
dr hab. Zuzanna Brożek-Mucha – Instytut Ekspertyz Sądowych
im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie
10:40 – 11:25 „Zbieranie śladów kryminalistycznych z przedmiotów skażonych
czynnikami CBRN (chemiczne, biologiczne, radioaktywne,
nuklearne)” – ppłk. mgr inż. Jarosław Wojciechowski – były pracownik
Wojskowego Instytutu Chemii i Radiometrii
11:25 – 11:40 Przerwa
11:40 – 12:25 „Broń chemiczna – marzenie truciciela?” – dr Jacek Pirszel
– były pracownik Wojskowego Instytutu Chemii i Radiometrii,
pracownik Laboratorium Analitycznego Mennica Metale Radzymin
12:25 – 12:55 „Analiza wybranej sytuacji wypadkowej na tle zmieniających się
przepisów prawa o ruchu drogowym” – nadkom. dr Paweł Lewandowski
LK KWP z siedzibą w Radomiu – biegły z zakresu wypadków drogowych.
12:55 – 13:25 „Metodyka pracy biegłego psychologa/seksuologa w zbieraniu
materiału dowodowego” – dr Justyna Kaczmarczyk
– Kierownik Katedry Psychologii Tarnowskiej Szkoły Wyższej
w Tarnowie, biegły sądowy z zakresu psychologii oraz seksuologii.
13:25 – 13:55 „Rodzaje obrażeń mechanicznych i możliwości identyfikacji
narzędzia” – dr Sylwia Tarka – Zakład Medycyny Sądowej Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego w Warszawie.
13:55 –14:25 „Bioterroryzm – nowa forma zagrożenia”
dr hab. Michał Bijak – prof. Uniwersytetu Łódzkiego,
Prodziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ.
14:25- 15:00 Dyskusja, zakończenie konferencji.

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content