wsh logo

OGÓLNOPOLSKA STUDENCKA KONFERENCJA NAUKOWA


PODZIEL SIĘ DOBREM, CZYLI O WOLONTARIACIE W SPOŁECZEŃSTWIE OBYWATELSKIM

TERMIN I MIEJSCE

12 maja 2017 roku
Wyższa Szkoła Handlow w Radomiu
ul. Traugutta 61A

CELE KONFERENCJI

Wymiana  doświadczeń i refleksji związanej z wolontariatem młodych.

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

 • dr hab. Monika Gabryś-Sławińska, Uniwersytet Marie Curie – Skłodowskiej w Lublinie – Filantropia w społeczeństwie obywatelskim
 • ks. prof. nadzw. dr hab. Stefan Radziszewski, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Jak na deszczu łza…? Współczesne (nie)lamentacje – od impulsu do imperatywu
 •  dr Andrzej Gołębiowski, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Idź przez życie tak, aby ślady twoich stóp przetrwały cię – pedagogia wolontariatu Biskupa Jana Chrapka
 •  dr Agnieszka Sadowska, Agnieszka Deja, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Student – wolontariusz w społeczeństwie obywatelskim
 •  dr Andrzej Gołębiowski, Inna Kalinovska, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Międzynarodowy Wolontariat Studencki w Radomiu –między pedagogiką wartości a społeczeństwem obywatelskim
 • Ewa Puzyrkiewicz, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Dlaczego warto zostać międzynarodowym wolontariuszem ?
 •  Tomasz Chowaniec, Łukasz Chowaniec, Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach – Przygoda z wolontariatem podczas Światowych Dni Młodzieży 2016
 • Aneta Wojdat, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – ,,Zamieńcie kanapę na buty wyczynowe”- Światowe Dni Młodzieży szkołą praktycznego wolontariatu
 • Joanna Kunowska, Stowarzyszenie Podzielmy się Uśmiechem w Radomiu – Mój codzienny wolontariat
 • Anna Spławiec, Klub Wolontariusza „Przyjaciele” przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomiu – Wolontariat – dlaczego dzielę się dobrem?
 • dr Monika Mazur-Mitrowska, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Wolontariat jako sposób zdobywania doświadczenia zawodowego
 • mgr Katarzyna Jaworska, Fundacja Verum Alfa Warszawa – Corporate Social Responsibility, czyli wartość wolontariatu pracowniczego
 • Paweł Burczyk – aktor, Fundacja Verum Alfa Warszawa – Niepodważalna wartość wolontariatu oraz działalności prospołecznej – film
 • Jan Kwiecień, Klub Wolontariusza „Przyjaciele” przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomiu – Aktywizacja społeczności lokalnych na rzecz działań wolontarystycznych
 • Lucyna Krzyżek, Magdalena Rusin, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Wolontariusz, dlaczego nim jestem?
 • Maria Sudoł, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – ,,Każdy ma coś, co może dać innym” – wolontariat w mieleckiej Świetlicy Caritas
 • Renata Dębska, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Wolontariat – moje motywy do dzielenia się dobrem
 • Agnieszka Zasada, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Dzień z życia wolontariusza
 • Wioletta Langa, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Wolontariat a wychowanie w społeczeństwie obywatelskim
 • Mariusz Majewski, Anna Majewska, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Postawy młodzieży wobec wolontariatu
 • Izabela Stachowicz, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Rola wolontariatu w życiu młodego człowieka
 • Anna Łosik, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Wpływ wolontariatu na wychowanie młodego pokolenia
 • Beata Gola, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Z potrzeby młodego serca – wolontariat w mieleckich szkołach
 • Agnieszka Nikodym, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Wolontariat w pracy psychologiczno-pedagogicznej pracowników poradni
 • Aleksandra Leśnowolska, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Edukacja przez wolontariat
 • Ewa Muszyńska, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Wolontariusz, nauczyciel, przyjaciel…
 • Agnieszka Bieś, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Kodeks etyczny wolontariusza w placówce przedszkolnej
 • mgr Agnieszka Dąbrowska, Publiczna Szkoła Podstawowa w Bądkowie – Wolontariat a organizacje pozarządowe
 • mgr Urszula Król, Uniwersytet Technologiczno – Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu – Pozycja wolontariuszy na polskim rynku pracy
 • Ewa Bębenek, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Wolontariat szansą na rynku pracy
 • Iwona Doręgowska, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Wolontariat jako pierwszy krok do wejścia na rynek pracy
 •  Artur Puzyrkiewicz, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Wolontariat sposobem na start do kariery
 • Aneta Madejska, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Wolontariat – szansa na zdobywanie nowych doświadczeń
 • Wioleta Fusiek, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Wolontariat jako forma aktywności społecznej
 • Ewelina Markowska, Uniwersytet Technologiczno – Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu – Wolontariat w podmiocie ekonomii społecznej na przykładzie spółdzielni socjalnej
 • Katarzyna Dudek-Demidowska, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Wolontariat jako stały element działań w opiece społecznej na przykładzie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu
 • Jadwiga Kraś, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Trzeci sektor- specyfika działań wolontarystycznych w realiach współpracy z administracją publiczną
 • Katarzyna Wiśniewska, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Bezpieczeństwo wolontariusza podczas wykonywania zadań w warunkach szczególnych
 • Justyna Michalska, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Problem bezpieczeństwa wolontariuszy podczas prowadzenia działalności charytatywnej
 •  Katarzyna Borkowska – Bolechała, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – E-wolontariat- prezent od technologii dla wolontariatu
 • Elżbieta Deska, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Funkcje wolontariatu w społeczeństwie obywatelskim

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI

doc. dr Elżbieta Kielska – Rektor WSH w Radomiu
dr Andrzej Gołębiowski – Prorektor WSH w Radomiu
prof. nadzw. dr Gerard Paweł Maj – Kanclerz WSH w Radomiu
dr Adam Ziółkowski– Dziekan Wydziału Nauk Społecznych
dr Agnieszka Sadowska – opiekun naukowy Studenckiej Organizacji ,,Wolontariat’’
prof. nadzw. dr hab. Wanda Grelowska
ks. prof. nadzw. dr hab. Stefan Radziszewski
prof. nadzw. dr hab. Andrzej Słomka
prof. nadzw. dr hab. Barbara Olbrych
dr hab. Monika Gabryś- Sławińska

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI

dr Agnieszka Sadowska – przewodnicząca komitetu organizacyjnego
Aneta Wojdat – I zastępca przewodniczącej komitetu organizacyjnego
Renata Dębska – II zastępca przewodniczącej komitetu organizacyjnego
Wioletta Langa – sekretarz
Agnieszka Burzyńska, Agnieszka Deja, Inna Kalinovska, Irmina Kundys, Katarzyna Mazur, Ewa
Muszyńska, Ewa Wojciechowska, Agnieszka Zasada

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content