wsh logo

V OGÓLNOPOLSKA STUDENCKA KONFERENCJA NAUKOWA


NOWE TENDENCJE W PSYCHOLOGII
I PEDAGOGICE

Współorganizator

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 w Radomiu

TERMIN I MIEJSCE

21 maja 2021 roku
Wyższa Szkoła Handlow w Radomiu
ul. Traugutta 61A

CELE KONFERENCJI

Stworzenie forum wymiany poglądów i dyskusji na temat kluczowych problemów współczesnej psychologii i pedagogiki.

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

 • doc. dr Zoya Romanets, Narodowy Uniwersytet Politechnika Lwowska, Ukraina – Problemy psychohigienicznych relacji rodzic – dziecko
 •  dr Katarzyna Prażmowska-Bartoszek, Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej – Bajkoterapia – panaceum na pocovidowe lęki?
 • dr Renata Stefańska-Klar, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu – Wspieranie i profilaktyka zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży podczas pandemii covid-19 i po jej zakończeniu
 • dr Małgorzata Artymiak, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie – Czy po pandemii wzrośnie liczba pacjentów psychologów i psychiatrów?
 • dr Paweł Witek, Akademia Humanistyczno – Ekonomiczna w Łodzi, Społeczny wymiar problemów zdrowia psychicznego w czasie pandemii
  COVID 19
 • mgr Paulina Wasilewska, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Wybrane formy pomocy psychologicznej w czasie pandemii COVID 19
 • prof. WSH dr Paweł Nowak, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Sposoby zachowania dobrostanu psychicznego w czasie pandemii
 • dr Katarzyna Zaremba, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Jak wychować szczęśliwego człowieka dla rodu i narodu
 • prof. dr Oksana Kononenko, Odeski Uniwersytet Narodowy im. Ilji Miecznikowa, Ukraina – Image of the teacher in modern society
 • dr Wioleta Malicka, PSP nr 3 w Radomiu – „Mieć” odwagę „być” nauczycielem w XXI wieku – o twórczej roli autorytetu pedagoga
 • dr Izabela Zięba-Kołodziej, Państwowa Uczelnia Zawodowa w Tarnobrzegu – Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach jako model pracy
  wychowawcy w bursie szkolnej
 • dr Paweł Borowiecki, X LO im. S. Konarskiego z Oddziałami Integracyjnymi w Radomiu – Karty metaforyczne w pracy z uczniem o specjalnych
  potrzebach edukacyjnych
 • dr Maria Łukawska, Karpackie Towarzystwo Naukowe i Oświatowe w Krośnie – Strategie działań ukierunkowanych na dzieci autystyczne
  w młodszym wieku szkolnym
 • mgr Katarzyna Błażejewska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – Praca domowa – potrzebna czy nie? Wnioski z badań
  przeprowadzonych wśród uczniów klas I-III i ich rodziców
 • dr Wioletta Budny, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Cyberprzemoc widziana oczami dzieci
 • mgr Ivana Uhliarová, Uniwersytet w Pardubicach, Republika Czeska – Wpływ multimediów na rozwój dzieci w wieku przedszkolnym
 • mgr Aneta Wojdat, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, Nowe technologie IT w pracy nauczyciela a rozwój dziecka
 • mgr Katarzyna Nowak, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 w Radomiu – Jak przygotować dziecko na diagnozę psychologiczną?
 • mgr Elżbiety Bromowicz, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 w Radomiu – Wywiad w poradni psychologiczno – pedagogicznej
 • mgr Rafał Tabaka, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Diagnozowanie kłamstwa i manipulacji w przestrzeni psychologiczno – prawnej.
 • dr Justyna Kaczmarczyk, Tarnowska Szkoła Wyższa w Tarnowie – Potrzeba standardów badań psychologicznych osób ubiegających się o pozwolenie do dysponowania bronią
 • dr Agnieszka Zaborowska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Psychoterapia Gestalt – relacyjna praktyka psychologii humanistycznoegzystencjalnej
 • mgr Milena Durasiewicz, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – „Nie tylko tabletki” – zastosowanie psychoterapii poznawczo-behawioralnej w
  medycynie pozapsychiatrycznej
 • dr Agnieszka Franaczyk, Uniwersytet Opolski – Stres i radzenie sobie z nim wśród uczniów szkół średnich
 • mgr Volkova Olena, Odeski Uniwersytet Narodowy im. Ilji Miecznikowa – Ukraina, Theoretical analysis of modern approaches to overcoming stress in the professional activities of seafarers
 • mgr Kateryna Krushelnytska, Lwowski Państwowy Uniwersytet Spraw Wewnętrznych, Ukraina – Practical teaching methods used in fire training
 • dr Arleta Suwalska, Uniwersytet Łódzki – Implikacje myśli pedagogicznej Johna Deweya w edukacji fińskiej
 • dr Dominik Chojnowski, Uniwersytet Łódzki – Rewolucyjna pedagogika krytyczna w ujęciu Petera McLarena
 • mgr Magdalena Pawlak, Uniwersytet Łódzki, Gamifikacja w edukacji muzealnej
 • dr Marian Łakomski, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, Ośrodek Terapii zależnień w Radomiu – Aksjologiczny wymiar wychowania
 • mgr Anna Słopiecka, Agencja Kreatywna Noble Brand w Radomiu – Jak budować spójną markę osobistą psychologa w oparciu o wartości?
 • dr Zdzisław Wojdygowski, Znaczenie we współczesnym świecie relacji pomiędzy ekonomią i biznesem a psychologią i pedagogiką
 • dr Mirosław Szpakowski, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie – Rola i znaczenie trenera biznesu w nauczaniu formalnym
 • dr hab. Danuta Grzesiak-Witek, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach – Deficyty językowe na płaszczyźnie pragmatyki u osób z
  zespołem Aspergera
 • prof. WSH dr Agnieszka Sadowska, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Problemy edukacyjne podczas nauczania zdalnego uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w czasie pandemii
 • prof. WSH dr Andrzej Gołębiowski, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Pedagogiczne i psychologiczne wyzwania współczesnej profilaktyki
  uzależnienia od narkotyków – od diagnozy do terapii
 • Kseniia Lykhoshvai, Charkowski Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Karazina, Ukraina – Quality of professional psychologist training in online
  space
 • Yuliia Iievlieva, Charkowski Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Karazina, Ukraina – Psychotherapeutic help during a lockdown due to a pandemic
  COVID-19. Methods of mental health support
 • Nastya Bzita, Odeski Narodowy Uniwersytet Politechniczny, Ukraina – Psychological problems of university students in Ukraine and why teenagers are afraid of psychologists\
 • Alіna Horobets, Połtawski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. W.G. Korolenki, Ukraina – Features of adaptive potential of students at
  the stage of pre-professional training
 • Viktoriia Khomenko, Połtawski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. W.G. Korolenki, Ukraina – Psychological analysis of the motivational
  sphere of undergraduate students
 • Oleksandra Zolotoverkh, Połtawski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. W.G. Korolenki, Ukraina – Psychological features of reflexive processes in subjects with different styles of self-regulation
 • Olena Kuntsevich, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Mocne strony charakteru a radzenie sobie ze stresem przez studentów
 • Aneta Montano, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Umysł managera – wykorzystanie mindfulness w biznesie
 • Agnieszka Gregier, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Akademia Ekonomiczno Humanistyczna w Warszawie, Kochanie czy klikanie –
  seksualność mężczyzn w obliczu nowych technologii
 • Anna Janusz, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Kogo podziwia Twoje dziecko? Zjawisko patostreamingu jako przykład patologii społecznej XXI wieku
 • Renata Wojtaszko, Katolicki Uniwersytet Jana Pawła II w Lublinie – Aspekty prawne ekspertyz psychologicznych w sprawach cywilnych
 • Filip Gołębiowski, Katolicki Uniwersytet Jana Pawła II w Lublinie – Oskarżony jako podmiot badań psychologicznych w procesie karnym –
  aspekty prawne
 • mgr Elżbieta Stolarczyk, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, Caritas Diecezji Radomskiej – Postawy i kompetencje rodzicielskie kandydatów do
  roli rodziców adopcyjnych z perspektywy pracy Ośrodka Adopcyjnego
 • Aneta Wiśniewska, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Rodzicobójstwo – psychopatologia wśród dzieci
 • Arkadiusz Kosno, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Wstyd jako ukryty inhibitor rozwoju młodego człowieka
 • Marek Staniaszek, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Poziom leku a inteligencja emocjonalna
 • Anna Cieślik, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Radzenie sobie ze stresem a nasilenie symptomów depresyjnych u studentów
 • Aneta Skrzypczak, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Pamięć ciała i jego znaczenie w psychoterapii
 • Anna Fituch, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – EFT jako innowacyjna metoda w psychologii i pedagogice
 • Dominika Osuch, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Formy aktywizacji osób starszych wspierające zdrowie
 • prof. WSH dr Andrzej Gołębiowski, Faustyna Wielechowska, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Pedagogika twórczości jako koncepcja edukacyjna nowoczesnej szkoły rozwijającej talenty dziecka
 • dr Wioletta Budny, Agnieszka Wasiak, Ewelina Płowiec-Czerwonka, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Współpraca nauczyciela przedszkola
  z rodzicami
 • Małgorzata Łakomska, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, Ośrodek Terapii Uzależnień w Radomiu – Współczesne zagrożenia zachowań
  ryzykownych u dzieci i młodzieży skutkami pandemii Covid 19
 • Olga Śliwka, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Problemy psychiczne dzieci i młodzieży w pandemii
 • Magdalena Klocek, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Problemy wychowawcze we współczesnej rodzinie
 • Paweł Barszcz, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Wpływ gier logicznych na rozwój i kondycję mózgu
 • prof. WSH dr Andrzej Gołębiowski, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, Mikołaj Tabaka, X LO im. Stanisława Konarskiego w Radomiu – Psychologia pozytywna i Pedagogika szczęścia jako inspiracja rozwoju współczesnej młodzieży

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI

prof. WSH. dr Elżbieta Kielska – Rektor WSH w Radomiu
prof. nadzw. dr Gerard Paweł Maj – Kanclerz WSH w Radomiu
prof. WSH dr Agnieszka Sadowska – Prorektor WSH w Radomiu
prof. WSH dr Andrzej Gołębiowski – Dziekan WNS WSH w Radomiu
prof. WSH dr Adam Ziółkowski – Dziekan WSSiT WSH w Radomiu
prof. WSH dr Magdalena Płotczyk – Dziekan WPiA WSH w Radomiu
prof. WSH dr Paweł Nowak – Opiekun naukowy Studenckiego Koła Psychologii
prof. PWSTE dr hab. Mieczysław Dudek
prof. WSP dr hab. Arkadiusz Durasiewicz
prof. UKSW dr hab. Zdzisław Majchrzyk
prof. UJK dr hab. Joanna Majchrzyk-Mikuła
prof. WSH dr Leszek Mellibruda
prof. WSH dr hab. Andrzej Słomka
prof. KUL dr hab. Jacek Śliwak
dr Małgorzata Artymiak
dr Marcin Bednarczyk
dr Justyna Kaczmarczyk
dr Krystyna Korneta
dr Krzysztof Linowski
dr Maria Łukawska
dr Katarzyna Prażmowska-Bartoszek

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI

prof. WSH dr Paweł Nowak – przewodniczący komitetu organizacyjnego
prof. WSH dr Andrzej Gołębiowski – z-ca przewodniczącego komitetu organizacyjnego
mgr Katarzyna Nowak, PPP1 w Radomiu – członek komitetu organizacyjnego
Agnieszka Gregier – sekretarz konferencji
mgr Katarzyna Marcinkiewicz-Marszałek
Olena Kuntsevich

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content