wsh logo

VII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA


NOWE TENDENCJE W PSYCHOLOGII I PEDAGOGICE

TERMIN I MIEJSCE

19 maja 2023 roku
Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu

ul. Traugutta 61A

CELE KONFERENCJI

Celem konferencji jest stworzenie forum wymiany doświadczeń i dyskusji na temat kluczowych problemów współczesnej psychologii i pedagogiki.

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

Zgodnie z głównym hasłem konferencji proponujemy następujące obszary tematyczne:
1. Współczesne kierunki rozwoju psychologii i pedagogiki
2. Innowacyjność w psychologii i pedagogice
3. Nowe pespektywy w pomocy psychologicznej i pedagogicznej
4. Problematyka duchowości i wychowania w zmieniającym się świecie
5. Patologie społeczne XXI wieku
6. Aktualne wyzwania w psychologii pracy i organizacji
7. Wpływ nowych technologii na funkcjonowanie psychospołeczne
8. Wokół problematyki zdrowia i choroby
9. Psychologiczny wymiar wojny i rzeczywistości postp andemicznej

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI

prof. AHNS dr Elżbieta Kielska – Rektor AHNS w Radomiu
prof. AHNS dr Gerard Paweł Maj – Kanclerz AHNS w Radomiu
dr Milena Matuszewska-Birkowska – Prorektor AHNS w Radomiu
prof. AHNS dr Andrzej Gołębiowski – Dziekan WSSiT AHNS w Radomiu
dr inż. Emilia Żuchowska – Kotlarz – Dziekan WPiA AHNS w Radomiu
prof. dr hab. Pavol Dancák
prof. CH dr hab. Mieczysław Dudek
prof. UKSW dr hab. Hendryk Gasiul
ks. prof. UKSW dr hab. Waldemar Klinkosz
prof. dr Oksana Kononenko
prof. UKSW dr hab. Zdzisław Majchrzyk
prof. UJK dr hab. Joanna Majchrzyk-Mikuła
dr Łukasz Kaczmarek
prof. AHNS dr Leszek Mellibruda
doc. dr Tatyana Myroshnychenko
prof. AHNS dr Paweł Nowak
prof. AHNS dr hab. Barbara Olbrych
doc. dr Zoya Romanets
prof. AHNS dr hab. Andrzej Słomka
prof. KUL dr hab. Jacek Śliwak
dr Konrad Wójcik

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI

prof. AHNS dr Paweł Nowak – przewodniczący komitetu organizacyjnego
prof. AHNS dr Andrzej Gołębiowski – z-ca przewodniczącego komitetu organizacyjnego
dr Milena Matuszewska-Birkowska – z-ca przewodniczącego komitetu organizacyjnego
mgr Anna Mączyńska – sekretarz konferencji
mgr Milena Durasiewicz, mgr Ewelina Mleczkowska, Wiktoria Lubańska

ZGŁOSZENIA

Warunkiem uczestnictwa czynnego w konferencji jest zarejestrowanie się wraz przesłaniem tematu wystąpienia do dnia 30.04.2023 poprzez formularz zgłoszeniowy dla uczestników czynnych.
Uczestnictwo w Konferencji jest bezpłatne.

Kontakt: psyche@ahns.pl

Uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w konferencji.

Udział w Konferencji jest bezpłatny.

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content