wsh logo

   WŁADZE UCZELNI

Gerard Maj

KANCLERZ

prof. AHNS dr Gerard Paweł Maj

ul. Traugutta 61A
Biuro Kanclerza, pokój 104a
26-600 Radom

Milena Matuszewska - Birkowska

Rektor

prof. AHNS dr Milena Matuszewska – Birkowska

ul. Mazowieckiego 7A
I piętro, budynek D
26-600 Radom

 • teams
  • Microsoft Teams: milena.matuszewska-birkowska@wsh.pl
 • telefon
 • mail
  • rektor@ahns.pl
   mmatuszewska-birkowska@ahns.pl
 • terminy
  • wtorek – sobota
   09.00-15.00

Dziekan Wydziału
Studiów Strategicznych
i Technicznych

dr Martyna Mostowska

ul. Mazowieckiego 7A
I piętro, budynek D
26-600 Radom

 • teams
  • Microsoft Teams: martyna.mostowska@wsh.pl
 • telefon
 • mail
  • mmostowska@ahns.pl
 • terminy
  • wtorek – sobota 9.00-15.00
Emilia Żuchowska - Kotlarz

DZIEKAN WYDZIAŁU
PRAWA I ADMINISTRACJI

prof. AHNS dr inż. Emilia Żuchowska – Kotlarz

ul. Mazowieckiego 7A
I piętro, budynek D
26-600 Radom

 • teams
  • Microsoft Teams: emilia.zuchowska-kotlarz@wsh.pl
 • telefon
 • mail
  • ezuchowska-kotlarz@ahns.pl
 • terminy
  • wtorek – sobota 9.00-15.00
Dr Małgorzata Kozłowska

Dziekan Wydziału
Nauk Społecznych

dr Małgorzata Kozłowska

ul.Mazowieckiego 7A
I piętro, budynek D
26-600 Radom

 • teams
  • Microsoft Teams: MT. malgorzata.kozlowska@wsh.pl
 • telefon
 • mail
  • mkozlowska@ahns.pl
 • terminy
  • wtorek-sobota
   9.00-15.00

DZIEKAN AKADEMICKIEGO
STUDIUM KSZTAŁCENIA
PRAKTYCZNEGO

dr Tomasz Orczykowski

ul. Staroopatowska 1A
pokój 15
26-600 Radom

 • teams
  • Microsoft Teams: tomasz.orczykowski@ahns.pl
 • telefon
 • mail
  • torczykowski@ahns.pl
 • terminy
  • wtorek – sobota
   9.00-15.00

Prodziekan
akademickiego
studium kształcenia praktycznego

mgr Anna Mączyńska

ul.Staroopatowska 1a
pokój 05
26-600 Radom

 • teams
  • Microsoft Teams: anna.maczynska@wsh.pl
 • telefon
 • mail
  • amaczynska@ahns.pl
 • terminy
  • wtorek-sobota
   8.00-16.00

DZIEKANATY

mgr Magdalena Urbańska

KIEROWNIK
DZIEKANATU

mgr Magdalena Urbańska

ul. Traugutta 61A
26-600 Radom

Katarzyna Pyszczek-Michalak

DZIEKANAT WYDZIAŁU
STUDIÓW STRATEGICZNYCH
I TECHNICZNYCH

Referent ds. dziekanatu
mgr Katarzyna Pyszczek-Michalak

ul. Mazowieckiego 7A
26-600 Radom

Katarzyna Cierpisz

dziekanat Wydziału
Nauk Społecznych

Referent ds. dziekanatu
mgr Katarzyna Cierpisz

ul. Traugutta 61A
26-600 Radom

 • teams
  • Microsoft Teams: kcierpisz@ahns.pl
 • telefon
 • mail
  • kcierpisz@ahns.pl
 • terminy
  • wtorek – sobota 8:00-16:00 niedziela 8:00-15:00
Edyta Ziętek

dziekanat Wydziału
Prawa i Administracji

Referent ds. dziekanatu
lic. Edyta Ziętek

ul. Traugutta 61 A
26-600 Radom

 • teams
  • Microsoft Teams: ezietek@ahns.pl
 • telefon
 • mail
  • ezietek@ahns.pl
 • terminy
  • wtorek-sobota 8:00-16:00 niedziela 8:00-15:00
mgr Estera Witkowska

AKADEMICKIE CENTRUM
KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO

Dyrektor Biura Studiów Podyplomowych
mgr Estera Witkowska

ul. Traugutta 61A
pokój 03
26-600 Radom

mgr Katarzyna Dusińska

AKADEMICKIE CENTRUM
KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO

Zastępca Dyrektora Biura Studiów Podyplomowych
mgr Katarzyna Dusińska – Woźniak

ul. Traugutta 61A
pokój 03
26-600 Radom

ADMINISTRACJA

Paulina Maciąg

BIURO KANCLERZA
KIEROWNIK BiurA Kanclerza

lic. Paulina Maciąg

ul. Traugutta 61A
pokój 104
26-600 Radom

BIURO REKTORA
Kierownik Biura Rektora

mgr Barbara Białkowska

ul. Mazowieckiego 7A
1 piętro, budynek D
26-600 Radom

 • teams
  • Microsoft Teams: barbara.bialkowska@wsh.pl
 • telefon
 • mail
  • bbialkowska@ahns.pl
 • terminy
  • wtorek – sobota
   8.00-16.00
Marlena Kupidura

BIURO ZAŁOŻYCIELI
Kierownik Biura Założyciela

mgr Marlena Kupidura

ul. Mazowieckiego 7A
2 piętro, budynek D
26-600 Radom

mgr Aneta Stefańczyk

DZIAŁ ADMINISTRACJI
Kierownik
Działu Administracji

mgr Aneta Stefańczyk

ul. Traugutta 61A
pokój 208
26-600 Radom

 • teams
  • Microsoft Teams: astefanczyk@ahns.pl
 • telefon
 • mail
  • astefanczyk@ahns.pl
 • terminy
  • wtorek – sobota
   8.00-16.00

DZIAŁ ORGANIZACJI DYDAKTYKI

mgr Katarzyna Ozimek

Kierownik Działu
Organizacji Dydaktyki

mgr Katarzyna Ozimek

ul. Mazowieckiego 7A
2 piętro, budynek D
26-600 Radom

DZIAŁ WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ I PRAKTYK STUDENCKICH

Anna Mączyńska

PRODZIEKAN AKADEMICKIEGO
STUDIUM KSZTAŁCENIA
PRAKtycznego

mgr Anna Mączyńska

ul.Staroopatowska 1A
pokój 05
26-600 Radom

Bartłomiej Świostek

PRACOWNIK DZIAŁU
PRAKTYK I WSPÓŁPRACY
Z OTOCZENIEM
GOSPODARCZYM

mgr inż. Bartłomiej Świostek

ul.Staroopatowska 1A
pokój 05
26-600 Radom

mgr Agnieszka Lipińska

Pracownik Działu
Praktyk i Współpracy
z otoczeniem
gospodarczym

mgr Agnieszka Lipińska

ul.Staroopatowska 1A
pokój 04
26-600 Radom

DZIAŁ KSZTAŁCENIA

mgr Edyta Dębowska

Kierownik działu kształcenia

mgr Edyta Dębowska

ul. Mazowieckiego 7A
2 piętro, budynek D
26-600 Radom

mgr Iwona Janas

Pracownik działu kształcenia

mgr Iwona Janas

ul. Mazowieckiego 7A
2 piętro, budynek D
26-600 Radom

 • teams
  • Microsoft Teams: iwona.janas@wsh.pl
 • telefon
 • mail
  • ijanas@ahns.pl
 • terminy
  • wtorek – sobota
   8.00-16.00

DZIAŁ MARKETINGU

Dział Marketingu

lic. Wojciech Wiszniewski

ul. Traugutta 61A
pokój 103
26-600 Radom

Dział Marketingu

lic. Adrianna Olszańska

ul. Traugutta 61A
pokój 103
26-600 Radom

AKADEMICKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO

mgr Estera Witkowska

Dyrektor Biura
Studiów Podyplomowych

mgr Estera Witkowska

ul. Traugutta 61A
pokój 03
26-600 Radom

mgr Katarzyna Dusińska

Z-ca Dyrektora
Biura Studiów Podyplomowych

mgr Katarzyna Dusińska – Woźniak

ul. Traugutta 61A
pokój 03
26-600 Radom

KWESTURA

mgr Agnieszka Leszczyńska

Kwestor

mgr Agnieszka Leszczyńska

ul. Traugutta 61A
pokój 202
26-600 Radom

 • teams
  • Microsoft Teams: agnieszka.leszczynska@wsh.pl
 • telefon
 • mail
  • aleszczynska@ahns.pl
 • terminy
  • październik – czerwiec: wtorek – sobota
   lipiec – wrzesień: poniedziałek – piątek
   08.00 – 16.00
mgr Małgorzata Białek

Specjalista
ds. rachunkowości

mgr Małgorzata Białek

ul. Traugutta 61A
pokój 203
26-600 Radom

 • teams
  • Microsoft Teams: malgorzata.bialek@wsh.pl
 • telefon
 • mail
  • mbialek@ahns.pl
 • terminy
  • wtorek-sobota
   8.00-16.00

STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH

mgr Natalia Dudzińska

Kierownik Studium
Języków Obcych

mgr Natalia Dudzińska

ul. Traugutta 61A
pokój 210
26-600 Radom

 • teams
  • Microsoft Teams: natalia.dudzinska@wsh.pl
 • telefon
 • mail
  • ndudzinska@ahns.pl
 • terminy
  • wtorek- sobota
   8.00 -16.00

DZIAŁ KADR

mgr Beata Dumin

Kierownik działu
kadr i płac

mgr Beata Dumin

ul. Traugutta 61a
pokój 211
26-600 Radom

mgr Małgorzata Żurowska

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
dZIAŁU KADR

mgr Małgorzata Żurowska

ul. Traugutta 61A
pokój 103
26-600 Radom

BIBLIOTEKA

Aldona Kowalczyk Zagożdżon

Dyrektor Biblioteki

mgr Aldona Kowalczyk – Zagożdżon

ul. Mazowieckiego 7A
parter, budynek D
26-600 Radom

mgr Lidia Skoczylas

Z-CA DYREKTORA BIBLIOTEKI

mgr Lidia Skoczylas

ul. Mazowieckiego 7A
parter, budynek D
26-600 Radom

 • teams
  • Microsoft Teams: lidia.skoczylas@wsh.pl
 • telefon
 • mail
  • lskoczylas@ahns.pl
 • terminy
  • wtorek – sobota
   8.00-16.00

DZIAŁ IT

Damian Skrzypczak

 INFORMATYK

inż. Damian Skrzypczak

ul. Traugutta 61A
26-600 Radom

alona

Specjalista
ds. technologii
wspierających

inż. Alona Kondrashova

ul. Mazowieckiego 7A
26-600 Radom

 • teams
  • Microsoft Teams: helpdesk.teams@wsh.pl
 • telefon
 • mail
  • helpdesk.teams@ahns.pl
 • terminy
  • Środa-niedziela
   08.00-16.00

REKRUTACJA

mgr Katarzyna Dusińska

Specjalista ds. rekrutacji

mgr Katarzyna Dusińska- Woźniak

ul. Traugutta 61A
pokój 03
26-600 Radom

Estera Witkowska

Dyrektor Biura
Studiów Podyplomowych

mgr Estera Witkowska

ul. Traugutta 61A
pokój 03
26-600 Radom

STUDENCI

Siedziba Samorządu Studentów:

ul. Staroopatowska 1A
II piętro, pokój 23

 • teams
  • Microsoft Teams: samorzad@wsh.pl
 • telefon
 • mail
  • samorzad@ahns.pl
 • terminy
  • Dyżury Samorządu:
   środy (druga i czwarta sobota miesiąca)
   soboty (pierwsza i trzecia) w godz. 9.00 – 11.00

SAMORZĄD STUDENTÓW AKADEMII HANDLOWEJ NAUK STOSOWANYCH W RADOMIU
W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024

Przewodnicząca
Prezydium Parlamentu
Samorządu
Studentów AHNS

Katarzyna Milewicz

 • teams
  • Microsoft Teams:

Zastępca
Przewodniczącego
Prezydium
Parlamentu
Samorządu
Studentów AHNS

Filip Zakrzewski

 • teams
  • Microsoft Teams:

Sekretarz Prezydium
Parlamentu Samorządu
Studentów AHNS

Weronika Zielonka

 • teams
  • Microsoft Teams:

HELPDESK TEAM

alona

HELPDESK TEAM

inż. Alona Kondrashova

ul. Mazowieckiego 7A
26-600 Radom

 

 • teams
  • Microsoft Teams: helpdesk.teams@wsh.pl
 • telefon
 • mail
  • helpdesk.teams@ahns.pl
 • terminy
  • Środa-niedziela
   08.00-16.00
Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content