wsh logo

Legia akademicka

Autoprezentacja i mowa ciała – Webinar!

LEGIA AKADEMICKA AKADEMII HANDLOWEJ NAUK STOSOWANYCH W RADOMIU

Głównym nurtem działalności Legii są szkolenia organizowane zgodnie ze standardami służb mundurowych, w szczególności wojskowymi (również w jednostkach Wojska Polskiego prowadzone przez wojskowych instruktorów). Dzięki temu członkowie Legii traktowani będą podczas szkolenia jak żołnierze. Legia w swojej działalności nawiązuje kontakty z różnymi organizacjami proobronnymi, jak również z profesjonalnymi jednostkami Wojska Polskiego, Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz Aeroklubami.

Spośród wielu inicjatyw proobronnych, które będą podejmowane przez członków organizacji Legia Akademicka, wymienić należy:

 • działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 • edukację obronną społeczeństwa,
 • promowanie postaw patriotyczno-obywatelskich,
 • wspieranie różnych inicjatyw obywatelskich.

Do Legii mogą wstępować studenci AHNS oraz osoby spoza środowiska akademickiego – byli żołnierze, funkcjonariusze służb mundurowych, absolwenci uczelni wyższych, uczniowie szkół średnich – warunkiem jest ukończone 18 lat. Zajęcia prowadzone są przede wszystkim w terenie oraz na obiektach sportowych. W działalności Legii Akademickiej znajdują się między innymi takie przedsięwzięcia, jak: 

 • szkolenia z zakresu survival, połączone z obozami przetrwania,
 • szkolenia przygotowawcze dla kandydatów do służby w Policji,
 • szkolenia ze strzelectwa sportowego,
 • szkolenia z samoobrony,
 • kursy pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • zawody sportowo-obronne,
 • szkolenie spadochronowe i szybowcowe – przy współudziale partnerów posiadających certyfikaty Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Przewodnicząca:

Daria Czarnecka

Opiekun Naukowy:
prof. AHNS dr Adam Ziółkowski
aziolkowski@ahns.pl 

Plan Działalności Legii Akademickiej 2023/24

 

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content