wsh logo

VI OGÓLNOPOLSKA STUDENCKA KONFERENCJA NAUKOWA


NOWE TENDENCJE W PSYCHOLOGII I PEDAGOGICE

Partner

 

TERMIN I MIEJSCE

27 maja 2022 roku
Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu
ul. Traugutta 61A

CELE KONFERENCJI

I. Stworzenie forum wymiany doświadczeń i dyskusji na temat kluczowych problemów współczesnej psychologii i pedagogiki.

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

  • Współczesne kierunki rozwoju psychologii i pedagogiki
  • Inowacyjność w psychologii i pedagogice
  • Nowe pespektywy w pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  • Problematyka wychowania w zmieniającym się świecie
  • Patologie społeczne XXI wieku
  • Aktualne wyzwania w psychologii pracy i organizacji
  • Wpływ nowych technologii na funkcjonowanie psychospołeczne
  • Wokół problematyki zdrowia i choroby

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI

prof. AHNS dr Elżbieta Kielska – Rektor AHNS w Radomiu
prof. AHNS dr Gerard Paweł Maj – Kanclerz AHNS w Radomiu
dr Milena Matuszewska-Birkowska – Dziekan WNS AHNS w Radomiu
prof. AHNS dr Andrzej Gołębiowski – Dziekan WSSiT AHNS w Radomiu
dr inż. Emilia Żuchowska – Kotlarz – Dziekan WPiA AHNS w Radomiu
dr Adam Tokarski – Dziekan ASKP AHNS w Radomiu
prof. AHNS dr Paweł Nowak – Opiekun naukowy Studenckiego Koła Psychologii
prof. PWSTE dr hab. Mieczysław Dudek
dr Małgorzata Artymiak
prof. CH-SGM dr hab. Arkadiusz Durasiewicz
dr Wioletta Budny
prof. UKSW dr hab. Zdzisław Majchrzyk
dr Maria Łukawska
prof. UJK dr hab. Joanna Majchrzyk-Mikuła
dr Tomasz Orczykowski
prof. AHNS dr Leszek Mellibruda
dr Katarzyna Prażmowska-Bartoszek
prof. AHNS dr hab. Andrzej Słomka
dr Wojciech Staniuk
prof. KUL dr hab. Jacek Śliwak
ks. dr Konrad Wójcik

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI

prof. AHNS dr Paweł Nowak – przewodniczący komitetu organizacyjnego
prof. AHNS dr Andrzej Gołębiowski – z-ca przewodniczącego komitetu organizacyjnego
dr Milena Matuszewska-Birkowska – z-ca przewodniczącego komitetu organizacyjnego
mgr Katarzyna Nowak, PPP1 w Radomiu – członek komitetu organizacyjnego
Agnieszka Gregier – sekretarz konferencji
mgr Katarzyna Marcinkiewicz-Marszałek

ZASADY UCZESTNICTWA

Warunkiem uczestnictwa czynnego w konferencji jest zarejestrowanie się wraz przesłaniem tematu wystąpienia do dnia 17.05.2022 poprzez formularz zgłoszeniowy dla uczestników czynnych. Uczestnictwo w Konferencji jest bezpłatne. LINK 

Uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w konferencji. Planowane jest wydanie monografii zbierającej materiały prelegentów

KONTAKT

– prof. AHNS dr Paweł Nowak, Agnieszka Gregier – psyche@ahns.pl 

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content