wsh logo

NOWOŚCI BIBLIOTECZNE

 1. Aktywność fizyczna z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych / redakcja naukowa Jadwiga Berbeka, Krzysztof Lipecki. – Warszawa : Difin SA, 2019.
 2. Dary niedoskonałości : jak przestać się przejmować tym, kim powinniśmy być, i zaakceptować to, kim jesteśmy / Brené Brown ; przełożył Krzysztof Puławski. – Poznań : Media Rodzina, copyright 2012.
 3. Depresja / Mary Jane Tacchi, Jan Scott ; tłumaczenie Joanna Witkowska ; redakcja naukowa Eleonora Bielawska-Batorowicz. – Wydanie I. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020.
 4. Depresja i samobójstwa dzieci i młodzieży : żyć, nie umierać – poradnik dla rodziców i nauczycieli / Joanna Chatizow. – Warszawa : Difin, 2018.
 5. Etyka zawodu psychologa : wydanie nowe / Jerzy Brzeziński, Barbara Chyrowicz, Zuzanna Toeplitz, Małgorzata Toeplitz-Winiewska. – Wydanie 2, zmienione. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019.
 6. Kobiety w wojsku : przystosowanie zawodowe, relacje społeczne, emocje : studium socjologiczne / redakcja naukowa Beata Czuba. – Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, 2015.
 7. Mózg odporny na stres : zapanuj nad emocjonalną reakcją na stres, wykorzystując naturalne właściwości mózgu / Melanie Greenberg ; przełożyła Bożena Jóźwiak. – Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2021.
 8. Nie daj się gnębić: Jak bronić się przed poniżaniem, zastraszaniem, dręczeniem i innymi formami przemocy rówieśniczej / Nick Vujicic ; [przekład Lucyna Wierzbowska]. – Wrocław : Aetos Media, 2015.
 9. Nieodpłatna pomoc prawna / Adriana Sylwia Bartnik, Katarzyna Julia Kowalska. – Stan prawny na 1 maja 2019 r. – Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2019.
 10. Poradnictwo psychologiczne / red. nauk. Czesław Czabała, Sylwia Kluczyńska. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015.
 11. Psychologia / Saundra K. Ciccarelli, J. Noland White ; przekład Adam Bukowski i Jacek Środa. – Wydanie na podstawie Psychology (3rd edition) (dodruk) / wydanie pod redakcją prof. dr. hab. Waldemara Domachowskiego. – Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2021.
 12. Psychologia kliniczna / redakcja naukowa Lidia Cierpiałkowska, Helena Sęk. – Wydanie 1. – 5. dodruk. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020.
 13. Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży / redakcja naukowa Iwona Grzegorzewska, Lidia Cierpiałkowska, Aneta R. Borkowska. – Wydanie 1 – 2 dodruk. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020.
 14. Psychoterapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży : przewodnik praktyka / redakcja Artur Kołakowski. – Sopot : GWP, 2021.
 15. Samotność osób dorosłych z niepełnosprawnością ruchową : konteksty indywidualne i społeczne / Paweł Borowiecki. – Wydanie I. – Warszawa : Borgis, 2021.
 16. Siła niedoskonałości : dlaczego perfekcyjnie nie zawsze oznacza najlepiej / Malwina Huńczak. – Wydanie 2. – Warszawa : Edgard, 2018.
 17. Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń lękowych u młodzieży : program Lęk : podręcznik terapeuty / Philip C. Kendall [oraz] Muniya Choudhury, Jennifer Hudson, Alicia Webb ; przekł. i adapt. Anna Ćwiklińska-Zaborowicz, Joanna de Flassilier-Popławska, Monika Kiełtyka-Czech. – Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2019.
 18. Transgraniczny handel wodą w świetle prawa międzynarodowego / Piotr Szwedo. – Stan prawny 1 października 2016. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2017.
 19. Umysł ponad nastrojem : podręcznik terapeuty / Christine A. Padesky, Dennis Greenberger ; tłumaczenie Małgorzata Słota. – Wydanie I. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, copyright 2004.
 20. Wielowektorowość polskiej polityki bezpieczeństwa w XXI wieku. / Kamila Sierzputowska,Sławomir Sadowski,Albert Kotowski,Krzysztof Garczewski. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2021.
 21. Zakazana psychologia. T. 1, Pomiędzy nauką a szarlatanerią / Tomasz Witkowski. – Wydanie 2. – Wrocław : Bez Maski, 2015.
 22. Zakazana psychologia. T. 2 : Nauka kultu cargo i jej owoce / Tomasz Witkowski. – Warszawa : Wydawnictwo CiS, 2013.
 23. Zakazana psychologia. T. 3, O cnotach, przywarach i uczynkach małych wielkich uczonych / Tomasz Witkowski. – Wydanie pierwsze. – Wrocław : Wydawnictwo Bez Maski, 2019.
Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content