wsh logo

AKTY PRAWNE

Decyzje ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego

Decyzja ministra  nr DNS-1-0145-128/RO/98 z dnia 4 lipca 1998 roku o utworzeniu Uczelni założonej przez Ośrodek Edukacyjny „Absolwent” sp. z o.o. w Radomiu, nadaniu nazwy Wyższa Szkoła Ekonomii Stosowanej i Handlu Zagranicznego w Radomiu i uzyskaniu uprawnień do kształcenia na poziomie wyższych studiów zawodowych w specjalnościach handel zagraniczny, zarządzanie finansami. 

Decyzja ministra nr DNS-1-0145-169/RO/98 z dnia 29 lipca 1998 roku o wpisie Uczelni do rejestru niepaństwowych uczelni zawodowych pod numerem drugim. 

Decyzja ministra nDNS-1-0145-654/RO/99 z dnia 14 września 1999 roku o uzyskaniu uprawnień do kształcenia na poziomie wyższych studiów zawodowych w specjalności komunikacja społeczna i public relations.

Decyzja ministra nDNS-1-0145-514/EKO/2000 z dnia 24 sierpnia 2000 roku o zmianie nazwy Uczelni na Wyższa Szkoła Handlowa.

Decyzja ministra nr DSW-3-0145-375/RO/01 z dnia 27 kwietnia 2001 roku o uzyskaniu uprawnień do prowadzenia specjalności administracja publiczna.

Decyzja ministra nr DSW-3-4003-595/WB/02 z dnia 9 maja 2002 roku o uzyskaniu uprawnień do kształcenia na poziomie inżynierskim w specjalności informatyka stosowana.

Decyzja ministra  nr DSW-3-4003-1115/JP/03 z dnia 7 listopada 2003 roku, nr DSW-3-4003-751/JP/04 z dnia 31 maja 2004 roku o nadaniu uprawnień do prowadzenia kierunku Stosunki Międzynarodowe, specjalności: handel zagraniczny i zarządzanie finansami, studia licencjackie.

Decyzja ministra  nr DSW-3-4003-1040/JP/04 z dnia 2 lipca 2004 roku o nadaniu uprawnień do prowadzenia kierunku Administracja, specjalność administracja publiczna, studia licencjackie.

Decyzja ministra  nr decyzja nr DSW-3-4003-1039/JP/04 z dnia 2 lipca 2004 roku o nadaniu uprawnień do prowadzenia kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna, specjalność komunikacja społeczna i public relations, studia licencjackie.

Decyzja ministra  nr DSW-3-4003-758/JP/04 z dnia 9 czerwca 2004 roku o nadaniu uprawnień do prowadzenia kierunku Informatyka, specjalność informatyka stosowana, studia inżynierskie.

Decyzja ministra  nr DSW-2-06-4003-252/07 z dnia 6 lipca 2007 roku o nadaniu uprawnień do prowadzenia kierunku Pedagogika, studia licencjackie.

Decyzja ministra nr DNS-WUN-6022-2055-5/KT/09 z dnia 20 lipca 2009 roku o otrzymaniu przez Wydział Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu uprawnień do prowadzenia studiów drugiego stopnia na kierunku Administracja.

Decyzja ministra  nr DNS-WUN-6022-14171-2/IŻ/11 19 kwietnia 2011 roku  o nadaniu uprawnień do prowadzenia kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne, studia licencjackie.

Decyzja ministra nr DNS-WUN-6014-15968-35/AW/11 z dnia 27 maja 2011 roku o zmianie numeru rejestrowego Uczelni na 142 z powodu wprowadzenia elektronicznego rejestru uczelni.

Decyzja ministra nr DNS-WUN-6022-14898-4/SH/11 z dnia 1 czerwca 2011 roku o otrzymaniu przez Wydział Nauk Humanistycznych uprawnień do prowadzenia studiów drugiego stopnia na kierunku Pedagogika.

Decyzja ministra nr  MNiSW-DKN.ZNU.6022.45.4.2013.AN) z dnia 8 lipca 2013 roku o nadaniu uprawnień do prowadzenia kierunku Ekonomia, studia licencjackie.

Decyzja ministra nr MNiSW-DKN.ZNU.6022.46.4.2013.ANz dnia 8 lipca 2013 roku o nadaniu uprawnień do prowadzenia kierunku Zarządzanie, studia licencjackie.

Decyzja ministra nr MNiSW-DKN.ZNU.6022.91.3.2013.AN z dnia 15 lipca 2013 roku o nadaniu uprawnień Wydziałowi Zamiejscowemu w Mielcu Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku Pedagogika.

Decyzja ministra nr MNiSW-DKN.ZNU.6022.215.3.2013.AN z dnia 25 września 2013 roku o nadaniu uprawnień Wydziałowi Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku Prawo w biznesie, profil praktyczny.

Decyzja ministra nr DKN.ZNU.6022.204.4.2013.AN z dnia 12 grudnia 2013 roku o nadaniu uprawnień Wydziałowi Nauk Humanistycznych Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku Psychologia, profil ogólnoakademicki.

Decyzja ministra nr DKN.ZNU.6022.294.3.2013/14.AN  z dnia 21 marca 2014 roku o nadaniu uprawnień Wydziałowi Studiów Strategicznych i Technicznych Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu do prowadzenia studiów drugiego stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne, profil ogólnoakademicki.

Decyzja ministra nr DKN.ZNU.6022.263.3.2015/16.AN z dnia 20 marca 2015 roku o nadaniu uprawnień Wydziałowi Studiów Strategicznych i Technicznych Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku Kryminologia, profil praktyczny.

Decyzja ministra nr DSW.WNN.6022.32.3.2018.AW z dnia 29 marca 2018 roku o nadaniu uprawnień Wydziałowi Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu do prowadzenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku Prawo, profil praktyczny.

Decyzja ministra nr DSW.WNN.5014.42.2019.3.IZ z dnia 30 kwietnia 2019 roku o nadaniu uprawnień Wydziałowi Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku Psychologia, profil praktyczny.

Decyzja ministra nr DSW-WNN.8014.238.2021.KT.3 z dnia 6 grudnia 2021 roku o nadaniu Uczelni statusu Akademii i zmianie nazwy na: AKADEMIA HANDLOWA NAUK STOSOWANYCH W RADOMIU

Decyzja ministra nr DSW-WNN.8014.138.2022.4.MS z dnia 4 lipca 2022 roku o nadaniu uprawnień Wydziałowi Studiów Strategicznych i Technicznych Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku Kryminologia, profil praktyczny.

  Decyzje Polskiej Komisji Akredytacyjnej w sprawie pozytywnej oceny jakości kształcenia

  Akty regulujące funkcjonowanie Uczelni

  Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia

  Udostępnij
  youtube
  youtube
  tiktok
  youtube
  Skip to content