wsh logo

RODO

AKADEMIA HANDLOWA NAUK STOSOWANYCH W RADOMIU DBA O TWOJE DANE OSOBOWE

Władze Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu przywiązują ogromną wagę do ochrony danych osobowych. Podjęty został szereg działań, aby ochrona danych osobowych studentów jak i pracowników Uczelni była na najwyższym poziomie. Poniżej znajdują się tylko niektóre z nich:

  • wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który dba o zachowanie najwyższego poziomu bezpieczeństwa powierzonych nam danych;
  • prowadzimy cykliczne szkolenia dla wszystkich naszych pracowników, którzy mają dostęp do przechowywanych danych osobowych;
  • dbamy o naszą infrastrukturę informatyczną, aby zapewnić maksymalny poziom bezpieczeństwa;
    wdrożyliśmy Politykę Bezpieczeństwa Informacji, czyli szereg procedur, które mają na celu zapewnienie przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
  • przeprowadzamy cykliczne audyty wewnątrz Uczelni, których celem jest wykrycie ewentualnych nieprawidłowości lub zagrożeń prywatności studentów i pracowników.

MOŻESZ NAM ZAUFAĆ! TWOJE DANE OSOBOWE SĄ U NAS BEZPIECZNE!

1. OGÓLNE INFORMACJE 
OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH
USTAWA
ZADANIA INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu pełni:  
TOMASZ PAPROCKI
KONTAKT: iodo@ahns.pl

2. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
KLAUZULA INFORMACYJNA – STUDENCI
KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING
KLAUZULA INFORMACYJNA – PRACOWNIK
KLAUZULA INFORMACYJNA –UMOWY CYWILNO PRAWNE (KONTRAHENCI I ZLECENIOBIORCY) 
KLAUZULA INFORMACYJNA KANDYDAT DO PRACY
KLAUZULA INFORMACYJNA – KONKURSY
KLAUZULA INFORMACYJNA – WOLONTARIAT
KLAUZULA INFORMACYJNA – NEWSLETTER

KLAUZULA INFORMACYJNA – ERASMUS

 

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content