wsh logo

Władze uczelni

REKTOR

prof. AHNS dr Elżbieta Kielska

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, ukończyła studia magisterskie na kierunku teoria ekonomii. Doktorat obroniła w Instytucie Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, gdzie uzyskała stopień naukowy doktora nauk humanistycznych z zakresu historii edukacji.

więcej informacji

KANCLERZ

prof. AHNS dr Gerard Paweł Maj

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Studia na kierunku Dziennikarstwo ukończył w 1994 r. Stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskał w 2001 r. w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

więcej informacji

DZIEKAN WYDZIAŁU STUDIÓW STRATEGICZNYCH I TECHNICZNYCH

prof. AHNS dr Andrzej Gołębiowski

Absolwent Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, gdzie w 2000 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych z zakresu pedagogiki.

więcej informacji

DZIEKAN WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI

dr inż. Emilia Żuchowska – Kotlarz

Absolwentka Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Stopień doktora nauk technicznych uzyskała w 2017 roku .

więcej informacji

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH

dr Milena Matuszewska – Birkowska

Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła studia magisterskie na kierunku filologii polskiej.

więcej informacji

DZIEKAN AKADEMICKIEGO STUDIUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

dr Adam Tokarski

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, gdzie ukończył studia magisterskie na kierunku prawo.

więcej informacji

PRODZIEKAN AKADEMICKIEGO STUDIUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

mgr Anna Mączyńska

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Ekonomia na Wydziale Ekonomicznym Politechniki Radomskiej oraz studiów podyplomowych na kierunku Administracja.

więcej informacji

PRODZIEKAN AKADEMICKIEGO STUDIUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

mgr Magdalena Kutkiewicz

Absolwentka studiów licencjackich na kierunku Administracja w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu oraz studiów uzupełniających magisterskich na kierunku Administracja na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie.

więcej informacji

ZAŁOŻYCIEL UCZELNI

Ośrodek Edukacyjny „Absolwent” Sp. z o.o.

   mgr inż. Janusz Lodzińskimgr Andrzej Maj
Zarząd
mgr inż. Janusz Lodzińskimgr Andrzej Maj
Udostępnij
youtube
youtube
youtube
Skip to content