wsh logo

Władze uczelni

REKTOR

prof. AHNS dr Milena Matuszewska-Birkowska

Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła studia magisterskie na kierunku filologii polskiej.

więcej informacji

KANCLERZ

prof. AHNS dr Gerard Paweł Maj

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Studia na kierunku Dziennikarstwo ukończył w 1994 r. Stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskał w 2001 r. w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

więcej informacji

DZIEKAN WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI

prof. AHNS dr inż. Emilia Żuchowska – Kotlarz

Absolwentka Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Stopień doktora nauk technicznych uzyskała w 2017 roku.

więcej informacji

DZIEKAN WYDZIAŁU STUDIÓW STRATEGICZNYCH I TECHNICZNYCH

dr Martyna Mostowska

Absolwentka Wydziału Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Stopień doktora nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse uzyskała w 2022 roku.

 

więcej informacji

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH

dr Małgorzata Kozłowska

Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im Jana Pawła II. Ukończyła studia magisterskie na kierunku administracji.


 

więcej informacji

DZIEKAN AKADEMICKIEGO STUDIUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

dr Tomasz Orczykowski

Absolwent Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ukończył studia magisterskie na kierunku pedagogika ze specjalnością resocjalizacja i profilaktyka społeczna.

więcej informacji

PRODZIEKAN AKADEMICKIEGO STUDIUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

mgr Anna Mączyńska

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Ekonomia na Wydziale Ekonomicznym Politechniki Radomskiej oraz studiów podyplomowych na kierunku Administracja.

więcej informacji

ZAŁOŻYCIEL UCZELNI

Ośrodek Edukacyjny „Absolwent” Sp. z o.o.

   mgr inż. Janusz Lodziński mgr Andrzej Maj
Zarząd
mgr inż. Janusz Lodziński mgr Andrzej Maj
Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content