wsh logo

Władze uczelni

REKTOR

prof. AHNS dr Elżbieta Kielska

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, ukończyła studia magisterskie na kierunku teoria ekonomii. Doktorat obroniła w Instytucie Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, gdzie uzyskała stopień naukowy doktora nauk humanistycznych z zakresu historii edukacji.

więcej informacji

KANCLERZ

prof. AHNS dr Gerard Paweł Maj

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Studia na kierunku Dziennikarstwo ukończył w 1994 r. Stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskał w 2001 r. w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

więcej informacji

PROREKTOR, DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH

dr Milena Matuszewska – Birkowska

Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła studia magisterskie na kierunku filologii polskiej.

więcej informacji

DZIEKAN WYDZIAŁU STUDIÓW STRATEGICZNYCH I TECHNICZNYCH, P.O. DZIEKAN AKADEMICKIEGO STUDIUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

prof. AHNS dr Andrzej Gołębiowski

Absolwent Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, gdzie w 2000 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych z zakresu pedagogiki.

więcej informacji

DZIEKAN WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI

prof. AHNS dr inż. Emilia Żuchowska – Kotlarz

Absolwentka Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Stopień doktora nauk technicznych uzyskała w 2017 roku .

więcej informacji

PRODZIEKAN AKADEMICKIEGO STUDIUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

mgr Anna Mączyńska

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Ekonomia na Wydziale Ekonomicznym Politechniki Radomskiej oraz studiów podyplomowych na kierunku Administracja.

więcej informacji

ZAŁOŻYCIEL UCZELNI

Ośrodek Edukacyjny „Absolwent” Sp. z o.o.

   mgr inż. Janusz Lodziński mgr Andrzej Maj
Zarząd
mgr inż. Janusz Lodziński mgr Andrzej Maj
Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content