wsh logo

SPECJALISTA OPIEKUN OSÓB STARSZYCH I OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

studia wsh

Kształcenie specjalistyczne

czas trwania

Czas trwania: 3 semestry

KONCEPCJA KIERUNKU

Celem nauki na kierunku Specjalista opiekun osób starszych i osób z niepełnosprawnością jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie pomocy i oddziaływań wobec seniorów. Bliższe poznanie mechanizmów i funkcjonowania osób starszych pozwoli na rozwinięcie umiejętności stawiania diagnozy potrzeb i problemów z którymi borykają się osoby starsze i osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Proces kształcenia obejmuje nabycie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii, komunikacji interpersonalnej, społecznej, oraz przygotowanie własnego warsztatu  pracy. Daje również możliwość przygotowania się do pracy w różnego rodzaju instytucjach prowadzących opiekę nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Nabycie umiejętności oddziaływań wobec seniorów i osób z niepełnosprawnościami w zakresie aktywizacji i pomocy w funkcjonowaniu w różnych środowiskach, wzbogacenie wiedzy na temat warsztatu diagnostycznego wobec osób starszych i z niepełnosprawnością, oraz zdobyta wiedza pozwolą na skuteczne podejmowanie działań w zakresie pomocy w realizacji potrzeb wobec seniorów i osób z różnymi niepełnosprawnościami.

STUDIA OD II ROKU

Absolwent kierunku „Specjalista opiekun osób starszych i osób z niepełnosprawnością” programu Dyplomowanego Specjalisty posiadający maturę może kontynuować naukę na studiach licencjackich od 2 roku na kierunku Pedagogika lub innym za zgodą dziekana wydziału.

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content