wsh logo

Studia inżynierskie

W odróżnieniu od studiów licencjackich, studia inżynierskie dają JESZCZE więcej wiedzy specjalistycznej i przygotowują do podjęcia pracy w zawodzie. Studia inżynierskie są odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów branży IT.

Studia inżynierskie I stopnia są studiami technicznymi i trwają 7 semestrów, czyli 3,5 roku. Kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera. Absolwenci otrzymują dyplom dokumentujący uzyskanie wyższego wykształcenia zawodowego, pozwalający na kontynuację nauki na Studiach Uzupełniających Magisterskich.

Program studiów inżynierskich Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu dla kierunku INFORMATYKA uwzględnia wymagania standardów kształcenia Ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego, zalecenia standardów akredytacji Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego oraz Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które ukończyły liceum lub technikum i uzyskały pozytywny wynik z egzaminu maturalnego. O przyjęciu decyduje kolejność złożenia wymaganych dokumentów.

Na kierunku Informatyka specjalistyczne wykłady i ćwiczenia oraz nowoczesne laboratoria komputerowe, prowadzone są przez zewnętrznych praktyków z dziedziny IT. Program studiów konsultowany jest z partnerami biznesowymi kierunku pod kątem ich potrzeb.

Studia inżynierskie:

Informatyka

W toku studiów przedmioty i seminaria podzielone są na trzy części:

I grupa – przedmioty podstawowe i kształcenia ogólnego,
II grupa – przedmioty kierunkowe,
III grupa – przedmioty specjalizacyjne i specjalnościowe.

Studia prowadzone są w trybach:

  • stacjonarnym         (zajęcia od poniedziałku do piątku),
  • niestacjonarnym    (zajęcia w formie zjazdów sobotnio-niedzielnych).

Specjalista ds. rekrutacji

mgr Katarzyna Dusińska – Woźniak

dyżury od wtorku– do soboty
w godz. 8.00-16.00
tel. 603 441 717
e-mail: rekrutacja@ahns.pl
THEMES
Microsoft Teams: katarzyna.dusinska@ahns.pl
ZAPRASZAMY!

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content