wsh logo

BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

KONCEPCJA STUDIÓW W RAMACH SPECJALNOŚCI

Studenci tej specjalności zdobędą wiedzę w zakresie zagrożeń występujących w sieciach teleinformatycznych, ataków sieciowych oraz umiejętności organizacji, budowy i wykorzystania systemów cyberbezpieczeństwa, ochrony poufności i integralności danych we współczesnych bazach danych, w szczególności w transakcyjnych i statystycznych bazach danych. Będą potrafili zapewniać ciągłość działania systemu bazy danych oraz bezpieczeństwo procesów informacyjnych wykorzystujących niekompletne internetowe bazy danych.

Ukończenie specjalności pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu:

  • zapewniania ciągłości działania systemu bazy danych,
  • technologicznych aspektów cyberbezpieczeństwa,
  • standardów i norm w zakresie bezpieczeństwa systemów,
  • mechanizmów zapewniania bezpieczeństwa w sieciach,  systemach operacyjnych i chmurach obliczeniowych,
  • zastosowania metod sztucznej inteligencji w cyberbezpieczeństwie,
  • inżynierii cyberbezpieczeństwa,
  • zaawansowanych konstrukcji list dostępu,
  • serwerów dostępu do sieci,
  • usług uwierzytelniania, autoryzacji i kontrola dostępu,
  • systemów ochrony IDS/IPS.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci po ukończeniu tej specjalności będą wykazywali się rozszerzoną wiedzą teoretyczną i praktyczną oraz umiejętnościami z zakresu bezpieczeństwa w systemach informatycznych i naukach pokrewnych, które dotyczą systemowych rozwiązań w odniesieniu do bezpieczeństwa informacji i bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. Będą gotowi do pracy w obszarze bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa, zarówno w organizacjach sektora publicznego, w tym w rządowej i samorządowej administracji publicznej, czy też w organizacjach pozarządowych i międzynarodowych, również sektora prywatnego, jako doradcy, specjaliści, inspektorzy, projektanci systemów bezpieczeństwa i menedżerowie posiadający fachową wiedzę w tej dziedzinie.

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content