wsh logo

PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH (PAI)

KONCEPCJA STUDIÓW w ramach specjalności

Specjalność ta umożliwia uzyskanie wiedzy i umiejętności pisania nowoczesnych aplikacji/serwisów internetowych nie tylko z uwzględnieniem wizualnej formy serwisu WWW, ale przede wszystkim back-endu, czyli logiki biznesowej. Jest dedykowana do studentów, którzy chcą nabyć praktyczne umiejętności pisania aplikacji. Absolwent uzyskuje kompetencje umożliwiające wszechstronne przygotowanie do podjęcia pracy jako programista aplikacji internetowych i legitymuje się szeroką wiedzą w zakresie możliwości zastosowania najpopularniejszych technologii w realizacji tej klasy systemów, ich zalet oraz ograniczeń.

Ukończenie specjalności pozwala na pogłębienie wiedzy i umiejętności z zakresu:

  • Systemów zarządzania treścią (CMS),
  • Aplikacji wielowarstwowych,
  • Rozwiązań typu ,,LAMP” (Linux Apache Mysql Php),
  • Praktycznego wykorzystania baz danych (bazy relacyjne, np. mysql, bazy ,,nierelacyjne” -> mongodb),
  • Języków skryptowych po stronie serwera (php),
  • Języków skryptowych po stronie klienta (java script/jquery),
  • Budowy i organizacji dokumentów html,
  • Podstaw wykorzystania stylów CSS.

 

Perspektywy zawodowe

Absolwent kończący studia inżynierskie w specjalności Programowanie Aplikacji Internetowych uzyskuje podstawy do podjęcia pracy w sektorze developerskim aplikacji ,,www”. Jest on ukierunkowany na tworzenie/modyfikację „silników do aplikacji” i zdobywa umiejętności pozwalających na konserwację i administrację eksploatowanych aplikacji. Ma umiejętności zawodowe pozwalające na podjęcie pracy w ośrodkach projektujących wizerunek firmy przy pomocy Internetu oraz we współczesnych podmiotach gospodarczych i instytucjach, dla których Internet jest najistotniejszym narzędziem rywalizacji z konkurencją, promocji i dialogu z potencjalnym klientem.

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content