wsh logo

SZTUCZNA INTELIGENCJA (AI)

Koncepcja studiów w ramach specjalności

Proponowana specjalność jest odpowiedzią na zmiany, jakie dokonały się na rynku pracy w ostatnich miesiącach. Dedykowana jest wszystkim studentom pragnącym zarówno tworzyć nowe rozwiązania AI, jak i wykorzystywać te już istniejące. Podczas zajęć zostaną przedstawione najważniejsze, obecnie wykorzystywane koncepcje i algorytmy sieci AI, zastosowanie AI w automatyzacji i autonomizacji kolejnych gałęzi przemysłu – zarówno w kwestiach analizy kluczowych danych, jak i tworzenia autonomicznych linii przemysłowych czy transportowych. Pokazane zostaną możliwości wykorzystania AI w obecnych i przyszłych narzędziach informatycznych. Omówione zostaną techniki i metody nauczania Dużych Modeli Językowych (LLM) oraz przystosowanie obecnych i przyszłych systemów komputerowych do wykorzystania AI w codziennym ich użytkowaniu.

Studia na tej specjalności koncentrują się na następujących zagadnieniach:

  • omówieniu i wskazaniu zastosowania najpopularniejszych i najważniejszych algorytmów AI,
  • wykorzystaniu AI w przetwarzaniu i analizowaniu danych,
  • zastosowaniu AI w autonomicznych systemach przemysłowych, w tym w robotach czy flotach transportowych,
  • zastosowaniu AI przy tworzeniu oprogramowania użytkowego, w tym generowaniu i udostępnianiu określonych treści,
  • zapoznaniu się i wykorzystaniu Dużych Modeli Językowych do lepszego rozumienia skomplikowanych problemów celem ich rozwiązywania,
  • uczenia i korygowania zbiorów uczących wykorzystywanych w nauce AI,
  • wykorzystaniu AI w nowych rozwiązaniach obsługi systemów informatycznych.

Perspektywy zawodowe

Absolwent specjalności Sztuczna inteligencja (AI) będzie miał możliwość pracy praktycznie w każdej organizacji, niezależenie od jej charakteru czy branży w której funkcjonuje. Obecnie pojawia się coraz więcej ofert dla pracowników wyspecjalizowanych w wykorzystywaniu dostępnych na rynku narzędzi Dużych Modeli Językowych, osób pozyskujących określone dane i informacje z hurtowni danych, projektujących i wdrażających nowe algorytmy AI, tworzących i wdrażających zestawy zbiorów uczących różne rodzaje algorytmów sztucznej inteligencji. Absolwent tej specjalności może także rozpocząć pracę jako niezależny ekspert wdrożeń, wykorzystania i optymalizacji narzędzi AI w biznesie, trenowania nowych modeli czy sieci neuronowych.

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content